Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...


Vedenie školy

PaedDr. Slavomír Hanuska riaditeľ školy informatika a technika (1. atestácia)
Mgr. Slavka Keratová zástupkyňa riaditeľa slovenský jazyk a dejepis (2. atestácia)
Mgr. Andrea Valentová spirituálka 
evanjelická a.v. farárka
evanjelické a.v. náboženstvo (2. atestácia)


Lektori
Bc. Frances Mary Bathgate anglická lektorka
Jim Stephen Din anglický lektor
Depuydt Sussane nemecká lektorka
Mgr. Dorothee Burkert nemecká lektorka

Pedagogickí pracovníci s druhou atestáciou

Mgr. Lucia Hudecová, PhD. anglický jazyk a slovenský jazyk (materská dovolenka)  
PaedDr. Beata Uhliariková, PhD. slovenský jazyk a literatúra a hudba  
Mgr. Katarína Chalupkova, PhD. nemecký jazyk a hudba  
PhDr. Karin Straková nemecký jazyk a filozofia vedúca PK cudzích jazykov
PhDr. Katarína Hakelová
nemecký a slovenský jazyk
Mgr. Petra Šuhajdová nemecký jazyk a dejepis  

Pedagogickí pracovníci s prvou atestáciou

     
Mgr. Marcela Durajová anglický jazyk a evanjelické a.v. náboženstvo evanjelická a.v. kaplánka
PaedDr. Stanislav Sojka geografia a enviromentálna výchova koordinátor enviromentálnej výchovy, vedúci programu Dofe, školiteľ a hodnotiteľ dobrodružných expedícií
PaedDr. Silvia Mojžišová anglický jazyk, chémia a biológia koordinátorka prevencií
PaedDr. Silvia Malysová matematika a fyzika vedúca PK prírodovedných predmetov
Mgr. Božena Ľauková matematika a fyzika výchovná poradkyňa
Mgr. Marcela Durajová evanjelické a.v. náboženstvo evanjelická a.v. farárka
Mgr. Michaela Fidlušová nemecký jazyk, filozofia slovenský jazyk a literat.  
Mgr. Ľubomír Longauer fyzika, technika, šport  
     

Samostatní pedagogickí pracovníci
Mgr. Michaela Freytag Výbošťoková anglický jazyk vedúca PK anglického jazyka
Mgr. Terézia Števove anglický jazyk oordinátorkak Dofe, vedúca programu Dofe, školiteľka a hodnotiteľka dobrodružných expedícií
Mgr. Marek Hanuska informatika a technika koordinátor IKT
Mgr. Silvia Kopáčiková biológia chémia  
Mgr. Petra Volentierová evanjelické a.v. náboženstvo - anglický jazyk  
Mgr. Ladislav Országh, PhD. fyzika - filozofia  


Nepedagogickí pracovníci

Ing. Anna Smutná

ekonómka školy

Miroslav Sršeň

školník, technik PO a CO

Mariana Fraňová

sekretárka, pokladníčka, technička BOZP

Jana Žabková

upratovačka

Emília Selecká

upratovačka


 

Pracovníci školy

Absolvent kresťanskej školy má mať múdrosť mysle, úhľadnosť mravov a zbožnosť srdca.

Ján Amos Komenský