Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

 

Profilácia jediného nemeckého a anglického bilingválneho gymnázia v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja na prírodné a technické vedy.

 

Projekt zameraný na tvorbu učebných materiálov pre anglický a nemecký odbor štúdia a zriadenie a vybavenie fyzikálneho, biologického a chemického laboratória v rámci Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie.


Kúpna zmluva - Technika (podlimitná zákazka)
Kúpna zmluva - Učebné pomôcky (podlimitná zákazka) dodatok 
Kúpna zmluva - Interaktívne pomôcky (podlimitná zákazka)
Kúpna zmluva - Učebné pomôcky (podlimitná zákazka)
Kúpna zmluva - Technika (podlimitná zákazka)
Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Tvorba videosekvencia
Verejne obstarávanie - Výzva - Tvorba videosekvencií
Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Tlač učebných materiálov
Verejne obstarávanie - Výzva - Tlač učebných materiálov
Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Spotrebný a prevádzkový materiál
Verejne obstarávanie - Výzva - Spotrebný a prevádzkový materiál
Zmluva o poskytovaní služieb - Školenia pre zvyšovanie kompetencií
Verejné obstarávanie - Výzva - Školenia pre zvyšovanie kompetencií
Zmluva - dodávateľsko-odberateľská - Publicita a informovanosť
Verejné obstarávanie - Výzva - Publicita a informovanosť
Verejné obstarávanie - Výzva - Publicita a informovanosť - príloha - Manuál pre informovanie a publicitu
Zmluva o poskytnutí služieb - Finančný manažér a Manažér monitoringu
Verejné obstarávanie - Výzva - Finančný manažér a Manažér monitoringu


Ukážky výstupov:

Pracovný list - Informatika a informácia (1. ročník, predmet Informatika)

Interaktívny test - Operačný systém (2.ročník, predmet informatika)

Elektronické materiály z projektov

Test- Informatika a informácia 1

Test - Informatika a informácia 2

Test - operačný systém

Test - Elektronická pošta

Test - Hardver a softver

Test - Informačná spoločnosť

Test - Etika a právo

Test - Pribinovo kniežactvo

Pracovný list - Informatika a informácia 1

Pracovný list - Informatika a informácia 2

Pracovný list - Informačná spoločnosť 1

Pracovný list - Informačná spoločnosť 2

Pracovný list - Elektronická pošta

Pracovný list - Hardver a softver 1

Pracovný list - Hardver a softver 2

Pracovný list - Etika a právo 1

Pracovný list - Etika a právo 2

V súčasnosti škola realizuje

Bridges to Understanding

Projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Školské partnerstvá Comenius. Jedná sa o multiraterálne partnerstvo so školami v Španielsku, Poľsku a Turecku.

Výstupy z projektu

Video Tolerance 1

Video Tolerance 2

Video - scénická hra študentov

E-magazin

Podeľ sa o pána Boha vo svojom srdci

Projekt


Zrealizované projekty

Stavebné úpravy Evanjelického gymnázia

Projekt z Regionálneho operačného programu Infraštruktúra školstva bol zameraný na komplexnú rekonštrukciu exteriérov školy. Zateplili a opravili sme omietky budov, vymenili všetky okná a dvere, zrekonštruovali strešné kryitiny, vybavili školu moderným školským nábytkom a vyučovacím softvérom pre cudzie jazyky.

 

„Zwei Gesichter Europas – grenzenlos sehen, doppelt wahrnehmen“

Projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Školské partnerstvá Comenius. Zamerali sme sa na porovnávanie rozdielnosti a spoločných vecí medzi Slovenským a Nemeckým národom. Projekt sa realizoval ako bilaterálne partnerstvo Evanjelického gymnázia Banská Bystrica a Lichtenstern gymnasium Sachsenheim.

Rekonštrukcia interiérov školy

V rámci rekonštrukcie interiérov sme komplexne opravili vykurovací systém školy, vymenili všetky podlahové krytiny, zmodernizovali sanitu, elektroinštaláciu a stierky v oboch budovách.

Rekonštrukcia plynovej kotolne

Projekt mal za úlohu výmenu staručkej plynovej kotolne za modernú bezobslužnú kotolňu.

Chránené dreviny si zaslúžia našu pozornosť

Z výzvy Ministerstva školstva Enviroprojekt sme realizovali ošetrenie chránených stromov, ktoré sa nachádzajú v areáli školy.

Normálne je nefajčiť

V tomto projekte sme boli úspešní vo výzve Ministerstva školstva Zdravie na školách. Výsledkom projektu je aj stránka na adrese www.nefajcite.sk

Jazykové laboratóriá

V rámci výzvy Ministerstva školstva sme zriadili na škole dve jazykové laboratória s moderným IKT vybavením.

Otvorená škola - oblasť IKT

V tejto výzve sme sa zaoberali modernými spôsobmi komunikácie. Projekt bol realizovaný v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Banská Bystrica.

Projekty

Škole sa mimoriadne darí v oblasti projektov. V rámci Európskych fondov sme boli úspešní vo všetkých výzvach, do ktorích sa škola mohla zapojiť.