Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Prijímacie skúšky

Rok 2018/2019 - aktuálne

Kritéria prijímacích skúšok

Vysledky prijímacích skúšok 2018

Prijímacie skúšky bilingválne štúdium - anglické

Prijímacie skúšky bilingválne štúdium - nemecké

Prijímacie skúšky

Kritéria prijímacích skúšok

Testy z roku 2017

prijimacky/testy17/evn1.pdf

prijimacky/testy17/evn2.pdf

prijimacky/testy17/mat1.pdf

prijimacky/testy17/mat2.pdf

prijimacky/testy17/sjl1.pdf

prijimacky/testy17/sjl2.pdf

 

Vysledky prijímacích skúšok 2017

Prijímacie skúšky bilingválne štúdium - anglické

Prijímacie skúšky bilingválne štúdium - nemecké

 

Kritériá prijímacích skúšok

Rok 2015/2016

Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium ANGLICKÉ

Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium NEMECKÉ

 

Testy na prijímacie skúšky v predchádzajúcom školskom roku 2014/215:

SJL1
SJL2
MAT1
MAT2
EVN1
EVN2

Kritériá prijímacích skúšok

Rok 2014/2015

Výsledky prijímacích skúšok B-AJ
Výsledky prijímacích skúšok B-NJ
Výsledky rozdielových skúšok

Kritériá prijímacích skúšok 2015

V školskom roku 2015/2016 otvorí škola dve triedy v odbore gymnázium - bilingválne štúdium. Z toho jednu triedu s vyučovacím jazykom anglickým a jednu triedu s vyučovacím jazykom nemeckým.

Predpokladaný termín prijímacích skúšok je 26. a 27. marca 2015.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na základnej škole, ktorú uchádzač v súčasnosti navštevuje do 20.2.2015.

 

Rok 2013/2014

Výsledky prijímacieho konania 1. a 2. 4. 2014 bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým

Výsledky prijímacieho konania 1. a 2. 4. 2014 bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2014/2015

Testy z prijímacích skúšok v roku 2013

Malý ketechizmus Dr. Martina Luthera

V školskom roku 2014/2015 otvorí škola dve triedy.

1. trieda v odbore gymnázium - bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým

1. trieda v odbore gymnázium - bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým

Deň otvorených dverí sa na škole uskutoční  17. decembra 2013 (utorok).

Kritéria prijatia škola zverejní v januári 2014.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na základnej škole, ktorú uchádzač v súčasnosti navštevuje do 20.2.2014.

Tlačivo prihlášky  

Prezentácia DOD 2013

Prezentácia DOD 2012

Prijímacie skúšky

Na Evanjelické gymnázium sa môžu hlásiť uchádzači z ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy do odboru bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým alebo nemeckým.