Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Školský rok 2016/2017

Národné kolo súťaže Duchovná pieseň

Dňa 5.5.2017 sa žiaci našej školy Bianka Schallerová, Elizabeth Patterson, Janka Hašková a Ondrej Baranec zúčastnili celoslovenského kola súťaže "Duchovná pieseň" v Martine. Okrem diplomov si domov odniesli hlavne nové skúsenosti a zážitky. Vystupovali za doprovodu korepetítora Janka Slížika. Študenti ďakujú za podporu a prípravu na súťaž spirituálke školy Mgr. Andrei Valentovej a kantorovi Mgr. Marekovi Hanuskovi.

Odovzdávanie diplomov DSD

Dňa 4.5.2017 sa uskutočnilo v rámci školských Služieb Božích slávnostné odovzdávanie Nemeckého jazykového diplomu, úroveň B2/C1 spoločného európskeho referenčného rámca. Napriek zložitej a náročnej príprave na písomnú a ústnu časť skúšky s potešením konštatujem, že prihlásení žiaci našej školy dosiahli 100% úspešnosť pri získaní tohto certifikátu. Prajeme im veľa ďalších úspechov a srdečne gratulujeme.

Kultúrny atašé USA prednášal žiakom gymnázia

Dňa 2.mája 2017 si študenti 3.B a 4.A triedy odskočili počas 3. a 4. vyučovacej hodiny do ŠVK na prednášku pod vedením kultúrneho atašé, ktorý k nám zavítal priamo z Ameriky, Chicaga. Prišiel, aby nám priblížil jeho rodné mesto.Prednášku viedol veľmi pútavo a Chicago nám predstavil v celej jeho kráse a po všetkých stránkach . Príjemne s nami komunikoval a viedol aj diskusiu. Ochotne a s úsmevom na tvári nám zodpovedal všetky naše otázky a tým sa s nami rozlúčil. Téma prednášky sa taktiež týkala niektorých maturitných otázok, a preto by sme sa chceli poďakovať p.prof.Hudecovej, že nám poskytla možnosť vzdelávať sa aj zábavnou formou. Budeme veľmi radi, ak by sme mali podobnú príležitosť aj v budúcnosti. (Kristína Konôpková)

Proti extrémizmu ...

"Posledný aprílový piatok tohto roka sa IV.A trieda zúčastnila spolu so svojou triednou pani profesorkou na diskusii venovanej extrémizmu, ktorá sa konala v priestoroch historickej Radnice Banskej Bystrice. Zaslúžila sa o to najmä Rada študentov mesta a vzácni hostia, ktorí prijali jej pozvanie - Mgr. Art. Viera Dubačová (nezávislá poslankyňa NR SR, bábkoherečka a držiteľka ocenenia Krištáľové krídlo v oblasti filantropia za rok 2012) a pán Ján Benčík (občiansky aktivista a bloger, držiteľ ocenenia Biela vrana). O tom, že to s bojom proti extrémizmu v našej krajine a regióne myslia naozaj vážne, presvedčili všetkých prítomných nielen svojím entuziazmom a zapálením pre vec, ale aj mnohými dosiaľ dosiahnutými víťazstvami. Netvárili sa, že na ponúkajúce sa extrémne riešenia problémov ľudí neexistuje vysvetlenie.. Pripomenuli nám však , že my, občania, sme hnacou silou zmien. Že obrat v spoločnosti síce potrebuje čas (niekedy aj roky času), ale nie je nemožný. A že sa netreba spoliehať na sľuby pofidérnych "spasiteľov" nášho národa, ale na srdce a vlastné svedomie. Snáď nás tieto vznešené myšlienky tak skoro neopustia a aj my, častokrát nevšímaví a na prvý pohľad nezainteresovaní študenti, prejavíme svoju silu v prospech dobra :)." Jana Hašková

Majstrovstvá Slovenska v šachu

Naša žiačka Stella Sáňková z 1.B triedy sa stala vicemajsterkou Slovenskej republiky v šachu v kategórii do 16 rokov. Ešte len ako 14 ročná, bola zaradená do kategórie 16 až 20 ročných dievčat. Z celkovo 9 partií odohrala 1 partiu so súperkou do 20 rokov, 3 partie so súperkami do 18 rokov a 5 partií so súperkami do 16 rokov. Turnaj bol náročný, lebo sa hralo dvojkolo a dva dni. Stella bude reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať v septembri tohto roku v Rumunsku. Gratulujeme a na budúcich súťažiach budeme držať palce.

Beseda s právnikom

V rámci učiva Občianskej náuky sa žiaci tretích ročníkov venujú oblastiam práva a politológie. JUDr. Jozef Caban PhD.si pre nich pripravil prednášku spojenú s diskusiou na tému Právo a právny poriadok Slovenskej republiky. Následne mohli žiaci s ním diskutovať a klásť rôzne otázky, ktoré ich zaujímajú.

Hviezdoslavov Kubín

„Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“ (Maxim Gorkij)

O dôležitosti kníh, sveta literatúry a tým aj nekonečnej možnosti fantazírovania, snívania a v neposlednom rade učenia sa, určite nik z nás nepochybuje. Sme radi, že študenti našej školy sa zaujímajú o literatúru a venujú čas príprave na reprezentáciu školy.
Prednedávnom sme gratulovali našim dvom žiakom, Lenke Koristekovej (2.B) a Jankovi Sližikovi (2.A), ktorí sa úspešne umiestnili v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. To, že to bolo správne rozhodnutie, dokazujú diplomy, ktorými sa môžu popýšiť po Regionálnom kole. Obom blahoželáme a Lenke prajeme veľa šťastia do ďalšieho kola.

           

Workshop o ľudských právach

Žiaci III.B. absolvovali v rámci Občianskej náuky ďalšie neformálne vzdelávanie zamerané na ľudské práva, kritické myslenie, podporu tolerancie a vzájomného porozumenia. Odborné workshopy sú organizované na Evanjelickom gymnáziu vďaka Centra komunitného organizovania a Agentúry pre rozvoj Gemera v rámci projektu School of active cityzens. Žiaci bližšie diskutovali s Danou Trombitášovou o otázkach rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie, homofóbie a i. Aktivity budú pokračovať „živými knižnicami“.

Olympiáda ľudských práv - národné kolo

Ďakujeme Petrovi Dibalovi, V.B., že reprezentoval našu školu na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv v Modre v dňoch 5.4 - 7.4.2017.

Dracula and the Eco warrior

Dňa 10.04.2017 sa študenti 3.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia DRACULA AND THE ECO WARRIOR, v ktorom hrali herci zo Spojeného kráľovstva. Autorom je anglický herec a režisér Paul Stebbings. Divadelné predstavenie sa konalo v Žiline. Spracovanie príbehu bolo veľmi netradičné. Novodobý Dracula v tomto príbehu nepil iba ľudskú krv, ale doslova "vysával" život z našej planéty. Vysmieval sa klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu. Spojenie celosvetového problému so známym románom Dracula bolo veľmi zaujímavé. Toto divadelné predstavenie nás veľmi zaujalo najmä svojím prevedením. Veľmi radi sa zúčastníme na anglických predstaveniach aj v budúcnosti. (Timea Laššáková)

Nemecko +

Lenka Koristeková, II.B. získala na základe jej vynikajúcich výkonov v nemeckom jazyku v programe Nemecko Plus štipendium na pobyt v Nemecku. Vycestuje do Nemecka v auguste na 18 dní, kde bude ubytovaná v hosťovskej rodine, zúčastní sa vyučovania na gymnáziu a nazáver absolvuje pár dní v Berlíne. Gratulujeme. Lenka Koristeková, IIB, wurde aufgrund ihrer besonderen Leistungen in der deutschen Sprache ein Aufenthaltsstipendium zur Teilnahme am Programm „Deutschland Plus“ zuerkannt. Sie wird im August für 18 Tage nach Deutschland fahren, in Hameln ein einer Gastfamilie wohnen und am Unterricht im Gymnasium teinehmen und zum Abschluss für ein paar Tage nach Berlin fahren. Herzlchen Glückwunsch!
Dorothee Burkert

School of active citizens

Dňa 4.4.2017 sa v Evanjelickom spolku konala aktivita v rámci projektu School of active citizens, ktorá bola zameraná na revitalizáciu školského parlamentu. Ako žiaci Evanjelického gymnázia sme sa na chvíľu mohli stať súčasťou školského senátu alebo členom mestského zastupiteľstva. Pevne veríme, že si všetci zúčastnení panelovej diskusie niečo z prednášky odniesli a záujemcom o miesta v Školskom parlamente EVG prajeme veľa šťastia v kandidatúre. Prihlasovať sa môžete do 11.4.2017 cez Google form, ktorý čoskoro zverejníme. Nových uchádzačov o miesta čakajú tvorivé workshopy ohľadom aktívneho členstva v školskom parlamente a veľa zaujímavých aktivít.

Prednášky o časticovej fyzike

3.apríla 2017 sa študenti tretích ročníkov zúčastnili prednášok o časticovej fyzike, ktoré sa konali v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Témami prednášok boli: Štandardný model fyziky elementárnych častíc, Experimentálne metódy fyziky vysokých energií a Zaujímavý život časticového fyzika. Dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých poznatkov o molekulách, atómoch, CERNe, bozónoch, Veľkom hadronovom urýchľovači (LHC) i o mnohých dalších témach. Prednášajúcimi boli: Doc. Boris Tomášik, Mgr. Pavol Bartoš, PhD. a Mgr. Michal Mereš, PhD. Prednášky sa nám veľmi páčili a určite na pôdu tejto univerzity v budúcnosti radi opäť zavítame. (Timea Laššáková)

Das Deutsche Sprachdiplom

V marci sa na našej škole konala skúška „Das Deutsche Sprachdiplom I.“ Zúčastnilo sa jej 28 žiakov prevažne III. ročníka z nemeckého bilingválneho štúdia. Nedali sa ale zahanbiť ani žiaci z anglických tried. Skúška pozostávala z viacerých častí, po samotnom prihlasovaní nasledovala pilotná skúška (die Pilotprüfung), ktorá každoročne prebieha za účasti vybraných žiakov z druhého ročníka, ktorí si pripravia svoje prezentácie. Táto časť je pre samotných prihlásených žiakov obzvlášť prospešná, pretože v praxi môžu vidieť samotný priebeh a hodnotenie ústnej časti skúšky a tým eliminovať mnohé nedostatky a vystríhať sa chybám.
9.3.2017 prebiehala písomná časť skúšky pozostávajúca z 3 samostatne hodnotených časí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a slohová práca. V dňoch 20.3. – 22.3.2017 žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku v ústnej časti. Som nesmierne rada, že môžem konštatovať dosiahnutie vynikajúcich výsledkov ústnej časti, kde drvivá väčšina dosiahla stanovenú hranicu úrovne B1. Niektoré odpovede siahali aj do vyššej úrovne B2, čo nás - vyučujúce nemeckého jazyka - nesmierne teší. Na konci mája očakávame výsledky z písomných častí skúšky, ktoré sú opravované v Nemecku. Všetkým držíme palce k dosiahnutiu certifikátu DSD I. (Karin Straková)

Jugend debattiert

JUGEND DEBATTIERT - Mladí debatujú
"Jugend debattiert international - Länderwettbewerbe in Mittel- und Osteuropa" ist ein deutschsprachiger Schülerwettbewerb in Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland (Moskau und St. Petersburg), der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn.
Seit 2016 beteiligen sich die DSD Schulen in der Slowakei an diesem Wettbewerb und dieses Jahr ist das EvG zum ersten Mal dabei.
In einer AG und im Unterricht haben sich Schüler auf die Teilnahme vorbereitet und am Freitag den 17.3.2017 wurden in zwei Debatten die Schulsieger ermittelt. Vanda Klčová, Veronika Kseňáková, Lenka Koristeková / Amália Bošelová werden jetzt die Schule im Schulverbundfinale am 24.3. in Bratislava vertreten. Sollten sie zu den Siegern des Schulverbundfinales gehören, würden sie für eine Woche in Deutschland auf das Landesfinale der Slowakei vorbereitet. Das internationale Finale 2017 wird im September in Tallin stattfinden. Wir drücken unseren Schulsiegern die Daumen und wünschen ihnen viel Erfolg.
Barbara Weishaupt, Dorothee Burkert


Mladí debatujú
Jedná sa o súťaž žiakov stredných škôl zo strednej a východnej Európy (Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska). Od roku 2016 sa súťaže zúčastňujú školy zapojené do DSD – programu aj zo Slovenska a tento rok sa zapojilo i EVG po prvý raz.
Žiaci sa pripravovali na účasť v súťaži počas krúžku aj počas vyučovania a v piatok 17.3.2017 sa konala debatná súťaž dvoch tímov na školskej úrovni. Vanda Klčová, Veronika Kseňáková (IV.B), Lenka Koristeková / Amália Bošelová (II.B) budú reprezentovať školu v Bratislave 24.3.17 na finále. V prípade ich úspechu je pre ne pripravený týždenný pobyt v Nemecku. Medzinárodné finále sa bude konať v septembri 2017 v Taline.
Našim víťazkám držíme palce a prajeme veľa úspechov.
Preklad: Karin Straková

International Womens Day

8. marca sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy v priestoroch ŠVKBB s pracovníčkou americkej ambasády - Emmou. Téma našej besedy bola International Women's Day (Medzinárodný deň žien). Hovorili sme o diskriminácii a postavení žien v spoločnosti. Úlohou besedy bolo poukázať na rovnoprávnosť ženského a mužského pohlavia. Ku koncu besedy nám Emma povedala zaujímavé informácie o Bostone, ktorý je jej rodným mestom.
(Timea Laššáková)

Prvé miesta v krajskom kole v anglickej olympiáde (2c1 aj 2c2)

15. februára 2017 sa dvaja študenti našej školy zúčastnili krajského kola 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Obaja boli úspešní a dokázali využiť teoretické vedomosti aj praktické zručnosti v plnej miere natoľko, že postúpili do celoštátneho kola súťaže každý vo svojej kategórii. Adam Kopáčik v kategórii 2C1 a Tamara Benčiková v kategórii 2C2.

Návšteva zo SAV

20. februára k nám prišli dve vedecké pracovníčky z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Tie študentom našej školy, prevažne maturantom s ašpiráciou pokračovať v štúdiu biológie a chémie, priblížili onkologický výskum na Slovensku. Prvá slečna nám prednášala o vplyve chemikálií na karcinogénne a zdravé bunky tkanív. Opísala nám presný postup, ktorý sa musí dodržiavať pri výskume akéhokoľvek liečiva, či už prírodného alebo umelého. Tiež nám boli ukázané zložité grafy obsahujúce pozorované dáta, s ktorými vedci musia pracovať. Druhá prednášajúca nás oboznámila s historicky novou, zatiaľ úplne nepreskúmanou tématikou - endozómov a exozómov a ich spojitosťou s chorobami človeka. Dozvedeli sme sa o pekelne drahých vedeckých prístrojoch, ktoré sú nevyhnutné pre výskum a porozumenie onkologických chorôb, ktoré sme si však v minulosti nemohli dovoliť. V dnešnej dobe aj vďaka nadáciám, ktoré zbierajú finančné prostriedky na podporu boja proti rakovine, sme ako krajina boli schopní kúpiť množstvo takýchto prístrojov. Ako štát sme sa osamostatnili nie len vo výskume, ale aj v diagnostike onkologických ochorení našich pacientov, napríklad leukémie. Sme veľmi vďační, že si na nás tieto sympatické slečny našli čas. Možno v budúcnosti aj niektorí z nás budú pracovať na podobnom výskume.


1. miesto v krajskom kole nemeckej olympiády

Blahoželáme Benjaminovi Lachmannovi zo IV.B. triedy, ktorý úspešne reprezentoval našu školu a stal sa víťazom krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Zároveň mu prajeme veľa úspechov do celoštátneho kola a držíme palce.

Dejepisná olympiáda

Na našej škole konalo školské kolo dejepisnej olympiády. No a tu sú výsledky: 1. miesto s počtom bodov 22,5 získal Erik Chamula zo 4. B, 2. miesto s 22 bodmi patrí Michalovi Oravcovi zo 4. C a na treťom mieste sa umiestnil s 20 bodmi Filip Žiljak zo 4. B. Víťazovi gratulujeme!

Expert

Aj tento rok sa študenti našej školy zúčastnili vo vedomostnej súťaži EXPERT. Súťažilo sa v kategóriách: Góly, body, sekundy; Svetobežník; Mozgolamy; Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak English? Spolu sa zapojilo do tejto súťaže 55 študentov, 6 z nich dostalo DIPLOM EXPERTA a boli jednými z 10% najúspešnejších zúčastnených študentov v celej SR. Celkovo sa na Slovensku zapojilo do tejto súťaže 9384 žiakov. Všetci zúčastnení obdržali účastnícky diplom.  Víťazom gratulujeme!

Olympiáda ľudských práv - postup do celoštátneho kola

Srdečne blahoželám Petrovi Dibalovi, (V.B.) za úspešnú reprezentáciu našej školy na krajskom kole Olympiády ľudských práv a postup do celoštátneho kola.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Aj tento rok sme sa už po 11.-krát spoločne so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici pridali k modlitbám veriacich celého sveta pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. K spoločným modlitbám sa naše školy zišli na dvoch stretnutiach v rímsko-katolíckom kostole a v evanjelickom kostole. Tohtoročný Týždeň modlitieb pripravili kresťania v Nemecku pri príležitosti 500. výročia reformácie a za tému si zvolili slová vychádzajúce z 5. kapitoly Druhého list Korintským: „ZMIERENIE – ŽENIE NÁS KRISTOVA LÁSKA“. Reformácia bola príležitosťou k opätovnému zameraniu sa na to, že spása nám bola darovaná z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Kristova láska sa stáva hnacou silou, ktorá nás ženie k tomu, aby sme prekonávali rozdelenia a usilovali sa o zmierenie. To je základom aj pre naše ekumenické stretnutia, ktoré majú vyjadriť našu spoločnú vieru v jedného Pána Boha.

Úspechy v okresnom kole nemeckej olympiády

Wer keine fremde Sprache beherrscht, kennt auch seine eigene nicht. Dňa 19.1.2017 sa konalo Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Naše gymnázium úspešne reprezentovali 2 žiačky - Viktória Mišovcová v kategórii 2A a Anna Tatjana Andersson v kategórii 2B. Obe žiačky robili nášmu gymnáziu dobré meno. Zároveň týmto chceme poblahoželať Viktórii Mišovcovej z triedy 2.A, ktorá vo svojej kategórii získala 2. miesto a postupuje tak na Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Gratulujeme a želáme veľa šťastia na Krajskom kole.

1. miesto v okresnom kole anglickej olympiády

18. januára 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prvé miesto v kategórii žiakov 2C2 získala Tamara Benčiková zo IV.A triedy. Víťazke srdečne blahoželáme a držíme jej palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári 2017.

Lyžiarsky kurz s partnerskou školou

Naši žiaci spoločne s nemeckými kamarátmi absolvovali lyžiarsko-snowboardový kurz v Štrbe. Prežili sme 4 nezabudnuteľné dni. Počasie bolo naozaj úžasné a kulisu na svahu nám robili naše veľhory - Vysoké Tatry. Ďalší program výmenného pobytu pokračuje v Banskej Bystrici a jej okolí. V piatok sú pripravené školské Služby Božie, kde nám kázňou slova Božieho poslúži dôstojný biskup západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

Tretie miesto na turnaji vo volejbale

S veľkou radosťou a potešením Vám oznamujem, že škola dosiahlaveľký športový úspech Evanjelické gymnázium získalo 3. miesto na turnaji vo volejbale. Veľký APLAUS pre našich chalanov a baby ktorí to tam dotiahli tak ďaleko a zahrali vynikajúce sety (nechcem sa chváliť hral som aj ja 2 minutky). Dúfam že nám to pôjde aj naďalej tak dobre a len a len lepšie a máme byť na koho hrdí. Veľká pocta aj trénerovi! Jeho športový duch, stres a nervy nás zo strachu donútili hrať poriadnu hru. P.S.Najlepším hráčom Karlosovi a Herkulesovi gratulujem, bez nich by to bolo ako chleba bez masla. Erik Chamula

Zbierka Daruj Vianoce

Študnentská rada ďakuje všetkým zúčastneným prispievateľom na zbierku Daruj Vianoce.
 

Ústna časť nemeckej skúšky – Deutsches Sprachdiplom II.

Dňa 15.12.2016 žiaci našej školy absolvovali druhú - ústnu časť skúšky pre získanie medzinárodného certifikátu DSD II. V tvorivej atmosfére odzneli nimi zvolené prezentácie, témy, nadväzovali rozhovory a otázky skúšajúcej komisie. Gratulujem všetkým zúčastneným k výborným výsledkom a dosiahnutiu úrovne C1 (SERR) z ústnej časti. Verím, že výsledky z písomnej časti budú rovnako pozitívne. (PhDr. Karin Straková)

Maratón písania listov 2016

12.decembra sme sa už po tretíkrát zapojili v mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv (10. 12.) do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2016. Aj tento rok bolo hlavným cieľom písania poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní. Z konkrétnych prípadov ľudí na celom svete sme si vybrali dva, a to prípad boja o záchranu pôdy pôvodných obyvateľov rieky Peace z Kanady a prípad dievčaťa z Malawi, ktoré je v ohrození života kvôli poverám, vyplývajúcim z jej dedičného ochorenia – albinizmu a podporili ich prostredníctvom napísania 45 listov tamojším vládam. Listy napísali študenti 3. ročníka. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

  

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Evanjelickom gymnáziu sa uskutočnil 13.12.2016.  Počas tohto dňa v Evanjelickom spolku vystúpil s príhovorom a prezentáciou riaditeľ školy. V priestoroch školy na Skuteckého 5 boli pripravené prezentácie anglickej a nemeckej bilingválnej sekcie. Návštevníci sa mohli zúčastniť na vyučovaní a pozrieť si v sprievode zástupkyne riaditeľa a sestry farárky Durajovej priestory Evanjelického gymnázia. Počas tohto dňa naše priestory navštívilo takmer 200 účastníkov.

V Národnej rade Slovenskej republiky

Dňa 6.12.2016 navštívili naši maturanti NR SR - jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Po prehliadke vnútorných priestorov parlamentu, oboznámením so štátnymi symbolmi, históriou vzniku národnej rady na území dnešnej SR, ako aj s významnými dejateľmi a národovcami nás previedla PhDr. Lujza Kittlerová, odbor Komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Následne pokračovala priamo v priestoroch rokovacej sály odborná prednáška o fungovaní a práci NR SR, o legislatívnom procese, o cieľoch NR SR a rokovacom poriadku, s ktorými nás oboznámil JUDr. Peter Vodráška z odboru Parlamentného Inštitútu. Aj týmto spôsobom sa chcem obom srdečne poďakovať za ich ústretovosť a odborné poznatky. V závere mali možnosť žiaci našej školy klásť svoje otázky. (PhDr. Karin Straková)

Exkurzia v Budapešti

V predvianočnom období dňa 2.12.2016 sme mali možnosť spoznať históriu a adventnú atmosféru maďarského hlavného mesta - Budapešti. Po niekoľkohodinovej ceste sme vystúpili na Námestí hrdinov, uprostred ktorého stojí Pamätník tisícročia, ktorý zdobia sochy významných osobností maďarskej histórie, umiestenené v polkruhovej kolonáde. Náš výlet pokračoval návštevou Baziliky svätého Štefana, kde sme absolvovali prehliadku interiéru tejto významnej stavby. Nasledujúcou zastávkou bol Budínsky hrad, bývalé sídlo uhorských kráľov, kde sme mohli vidieť výmenu stráží. Výhľad bol nádherný, no ešte krajší sa nám naskytol z Rybárskej bašty. Budapešť - "krásku na Dunaji" sme mali ako na dlani. Konečnou a najviac očakávanou zastávkou však boli tradičné vianočné trhy na Námestí Vörösmarty s množstvom stánkov, tradičnými remeselníckymi výrobkami a vychýrenou maďarskou kuchyňou. Kvôli nepriaznivému počasiu boli síce zatvorené, ale aj tak si každý prišiel na svoje. Vo večerných hodinách sme sa vrátili späť plní vtipných zážitkov a hlavne idylickej nálady a atmosféry. (Nikola Jančeková)

Expert

Dňa 1.12 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Expert. Z našej školy túto súťaž absolvovalo 56 študentov. Súťaž pozostávala z dvoch testov, ktoré si žiaci sami zvolili (anglický jazyk, umenie a dejiny, svetobežník, mozgolamy, góly body sekundy). Dominantnými témami sa stali mozgolamy a góly body sekundy. Verím, že naša škola získa veľa TOP expertov. Ďakujeme za reprezentáciu EVG. (PaedDr. Silvia Malysová)

Olympiáda ľudských práv

Dňa 5.12.2016 sa konala Olympiáda ľudských práv, ktorá pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je zameraná na teoretické znalosti ľudsko-právnej problematiky a ústna časť podporuje argumentačnú rovinu, kde počas diskusie žiaci prezentovali svoje vlastné názory a návrhy riešenia problémov v spoločnosti. Víťazom sa stal Peter Dibala ( V.B) a na druhom mieste sa umiestnila Viktória Achbergerová (V.A). Ďakujeme všetkým zúčastneným za tvorivú atmosféru a ich vlastné príspevky a možnosti riešenia aktuálnych problémov. Víťazovi gratulujeme, zároveň prajeme veľa odhodlania pri ďalšom štúdiu a pri reprezentácii školy v krajskom kole. (PhDr. Karin Straková)

Exkurzia vo Viedni

Dňa 1.12.2016 sme absolvovali tradičný výlet do Viedne. Prvá zástavka bola, ako už býva zvykom, čokoládovňa v Kittsee. Ďalej sme pokračovali návštevou Prírodovedného múzea, kde si každý z nás našiel niečo, čo ho zaujalo. Po návšteve múzea sme sa presunuli cez krásne viedenské uličky na ešte krajšie vianočné trhy. Tu sme, samozrejme, ochutnali punč a taktiež sme nakúpili aj pár darčekov. (Jozef Šaranko)

Ekumenická konferencia v Nemecku - pozvánka

Mgr. Burkert ako členka Medzinárodného ekumenického združenia, Ev. gymnázium B. Bystrica a zástupcovia Rady rodičov študentov školy pripravujú aktivitu v auguste 2017 do Wittenbergu spojenú s účasťou na konferencii: O pravom poklade... Informácie o dotácii pre účastníkov nielen žiakov ale aj rodičov z nemeckej strany poskytne aj predseda rodičovkej rady Mgr. Zdenko Baranec (zdenko.baranec@gmail.com)

Beseda s nemeckým veľvyslancom

Žiaci nemeckej bilingválnej sekcie tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili v novembri besedy organizovanej Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Ich pozvanie prijal veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky jeho excelencia Dr. Joachim Bleicker. Nosnou témou bolo predstavenie života diplomata, jeho úloh a úloh veľvyslanectiev vôbec. Na záver pútavej prezentácie nastal priestor pre otázky a diskusiu. Študentov zaujímali osobné postrehy veľvyslanca, ako aj jeho možný kariérny postup či spolupráca oboch štátov na medzinárodnej úrovni. Veľmi si vážim ako učiteľka NEJ, že naši žiaci pozitívne ocenili besedu a mohli sa i jazykovo zdokonaliť. (PhDr. Karin Straková)

Anglická olympiáda

24.11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a do súťaže sa zapojilo 25 žiakov 1. – 4. ročníka anglickej aj nemeckej sekcie.
Ako to už býva, zvíťaziť môže len jeden, a preto sa najlepšími vo svojej kategórii stali:
Bibiana Hajová z 1.B (kategória 2A)
Patrik Hudec z 3.B(kategória 2B)
Adam Kopáčik z 3.B (kategória 2C1)
Tamara Benčiková zo 4.A (kategória 2C2)
Víťazom srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole, do ktorého postupujú kategórie 2A, 2B a 2C2 a v krajskom kole olympiády, kde postupuje víťaz kategórie 2C1. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Nemecká olympiáda

Dňa 22.11.2016 si naši študenti zase raz zmerali svoje jazykové zručnosti v nemeckom jazyku. Nemeckej olympiády sa zúčastnilo 24 študentov v troch kategóriách. 

V kategórii 2A, teda nižšie triedy anglickej sekcie, zvíťazila Viktória Mišovcová z triedy 2.A.
V kategórii 2B, vyšších tried anglickej sekcie, zvíťazila Anna Tatjana Andersson zo 4.A

V nemeckej bilingválnej sekcii, teda v kategórii 2C, zvíťazil Benjamin Lachmann zo 4.B.

Zároveň chceme pochváliť všetkých študentov za ich snahu a poďakovať sa im za to, že robia dobré meno našej škole. Víťazom ešte raz gratulujeme a držíme palce na okresnom a krajskom kole. (PhDr. Katarína Hakelová)

Deň vysokoškoláka

Ani dňa 16.11.2016 sa žiaci z Evanjelického gymnázia nezaobišli bez skvelých zážitkov a hlavne skúsenosti! Naším hostiteľom bola Fakulta ekonomiky a manažmentu. Možnosť zúčastniť sa interaktívnych prednášok o študovaní v zahraničí a výberu školy do budúcna mali žiaci tretích, štvrtých a piatych ročníkov. Stali sme sa účastníkmi neformálnej diskusie o školskom systéme v Louisiane pod vedením profesora Johna Devina. Na svoje si prišli aj milovníci kuchyne Indonézie a priblížili sme si kultúru indonézskeho sveta a života v ňom. Vedeniu školu a pánovi profesorovi Sojkovi ďakujeme za sprostredkovanie tohto poučného "výletu" (Eva Mária Stiešová)

Lektori výstavy Múzea SNP

16. 11. 2016 prevzali naši lektori putovnej výstavy pod názvom Slovenské národné povstanie Martina Hlavatá, Simona Hanesová, Peter Dibala, Jana Luptáková, Viktória Achbergerová, Mária Vanková, Samuel Marčok a Marek Veselovský certifikáty potvrdzujúce ich lektorské pôsobenie z rúk pani PhDr. Odrobiňákovej a PhDr. Sotákovej z Múzea SNP v B. Bystrici. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto významnou inštitúciou v budúcnosti. (Mgr. Slavka Keratová)

 

Deň vedy a techniky

Dňa 11.11.2016 sa vybraní študenti tried 3.A a 3.B zúčastnili Dňa vedy a techniky na Fakulte prírodných vied UMB.
Mali príležitosť si vyskúšať niekoľko zaujímavých pokusov z oblasti fyziky v laboratóriách pod vedením p odborného asistenta Martina Hrušku a p. docentky Jany Raganovej. Dozvedeli sa množstvo nových informácií, a tým si rozšírili svoje vedomosti. (Nikola Jančeková)


Prednášky na katedre fyziky UMB

Dňa 11.11.2016 sa vybraní študenti tretích ročníkov zúčastnili fyzikálnych prednášok spojených s experimentami o tlaku, vztlakovej sile a o zaujímavostiach používania elektrotechniky v praxi na katedre fyziky UMB Banská Bystrica. (Eva Mária Striešová)

 

Cosmos Discovery

Dňa 8.11.2016 sme sa so študentmi štvrtých ročníkov zúčastnili výstavy Cosmos Discovery, počas, ktorej sme sa "prešli" prierezom svetovej kozmonautiky a objavovaním vesmíru. Mali sme možnosť vidieť unikátne veci, ktoré sa skutočne na istý čas ocitli vo vesmíre, oboznámiť sa bližšie s rôznymi vesmírnymi misiami, či vidieť makety rôznych družíc. (Mgr. Michaela Výbošťoková)

Výmenný pobyt v Sachsenheime

Žiaci II.B, II.A a III.B absolvovali v októbri už 12 výmenný pobyt v Lichtensterngymnasium Sachsenheim neďaleko Stuttgartu. Na privítanie viala počas celého pobytu pred školou naša vlajka a v hlavnej budove visel nápis „Vitajte u nás“. Pripravený program bol zaujímavý, popri návšteve vyučovacích hodín a zdokonaľovaní sa v nemeckom jazyku, sme spoznávali aj krásy južného Nemecka. Celkovú pozitívnu atmosféru umocnilo prekrásne slnečné počasie. Zo strany nemeckých vyučujúcich, riaditeľa p. Gronbacha a rodičov hosťovských rodín si skupina našich žiakov opakovane vypočula slová chvály, nielen kvôli ich znalostiam z NEJ, ale aj vďaka ich snahe počúvať a naučiť sa čosi nové. Počas pobytu bola zorganizovaná i slávnostná akadémia – „Partnerschaftsfest“, na ktorú si naši žiaci pripravili prezentáciu o mestách a obciach, odkiaľ pochádzajú a kvíz pre nemeckých priateľov. V slávnostný večer odzneli spoločne zaspievané hymny oboch krajín a príhovory riaditeľa školy a vyučujúcich. Opätovná návšteva nemeckých žiakov u nás je plánovaná v januári 2017. (PhDr. Karin Straková)

Eva Umlauf

Die Nummer auf deinem Unterarm ist so blau wie deine Augen
Číslo na tvojom predlaktí je také modré ako tvoje oči


Študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici sa 26.10 2016 zúčastnili besedy s detskou lekárkou a trúfam si povedať, že aj spisovateľkou Evou Umlauf. Je jednou z mála židovských detí, ktoré prežili Osvienčim. Práve preto ju mnohí po návrate z Osvienčimu nazývali „zázrak.“ Narodila sa v roku 1942 v pracovnom tábore v Novákoch. Po jej príchode do koncentračného tábora Osvienčim, v roku 1944, ich už Nemci nestihli zabiť v plynových komorách. Ako 2-ročná prežila neľudské zaobchádzanie a odlúčenie od matky, ktoré bola internovaná v inom bloku. Otca videla poslednýkrát na peróne, kde ich lekári selektovali na práceschopných a tých, ktorí išli rovno do plynu. Mnohí členovia jej rodiny počas holokaustu zahynuli. Po vojne vyrástla v Trenčíne. Vyštudovala medicínu v Bratislave. Od roku 1967 žije v Nemecku. Venuje sa psychoterapeutickej praxi. Má troch dospelých synov a dve vnučky. Napísať svedectvo o minulosti považovala za svoje poslanie. Jej matka nebola schopná rozprávať o zverstvách fašistického režimu, čo sa odzrkadlilo na jej hlbokých depresiách v pokročilom veku. A práve toto svedectvo je akýmsi zadosťučinením, a to nie len pre jej matku. Parafrázujúc pani Umlauf, táto kniha nemá byť obžalobou ani výčitkou, má byť výstrahou. Výstrahou, aby sme sa už nemuseli nikdy v budúcnosti dívať do láskavých ale ubolených očí „starých detí“, ako sama seba nazvala pani Umlauf. (PhDr. Katarína Hakelová)

Denník Anny Frankovej

Dňa 20.10.2016 sa triedy 4.ročníka zúčastnili predstavenia s myšlienkou, na ktorú by sme nemali zabúdať. Divadelnú hru režírovala už v divadle známa Júlia Razusová. Dramatizácia bola vytvorená podľa jediného zdroja a to knihy Denník Anny Frankovej. Tento denník s károvaným červeným obalom dostala Anna ako narodeninový darček. Ako už možno tušiť, nebol dôležitý obal ale vnútro a tajomstvo skrývania, tajenia existencie a strachu o vlastný život pred Zelenou armádou. Záver príbehu rodín Frankovej a van Daanovej je aj cez všetky prežité skúšky prežitia najsmutnejší. Z dňa 1.8.1944 nájdeme v denníku posledný zápis. Tri dni nato vtrhla do úkrytu polícia a rodiny sa už viac nestretli. Toto predstavenie by malo zostať v našich mysliach. Hovorí o hrôzach vojn. Aj keď v hre neboli priamo ukazané, každý vie, čo sa dialo mimo úkrytu. (Ondrej Baranec 4.B)

Prednáška o amerických národných parkoch

Pondelok 10.10. 2016 sme sa my, piataci, zúčastnili prednášky Gregga Losinskeho o amerických národných parkoch. Prednáška, ktorú sme absolvovali v angličtine bola veľmi dobre spracovaná. Obohatila nás prierezom stručných, zaujímavých a dobre zapamätateľných informácii. Okrem národných parkov v USA, sme si vypočuli aj o medveďoch, či ostatných živočíchoch. Taktiež sme sa dozvedeli, že lektor prednášky, Gregg Losinski, ktorý momentálne pracuje ako ranger v americkom štáte Idaho, pochádza pôvodom zo Slovenska. Okrem iného, organizuje slovensko-americko-kanadský projekt vrámci ktorého sa snaží predísť príchodu medveďov do kontajnerových odpadkov v Tatrách. Všetci sme boli veľmi radi, že si na nás pán lektor našiel čas, a že sme si naše poznatky a vedomosti mohli rozšíriť opäť o obzor vyššie. (Mária Dominika Vanková, 5.A)

DSD diplom I. stupňa

Tak ako je jeseň časom zberu úrody, tak aj naši žiaci mali možnosť zažiť pocity úspechu a zadosťučinenia po ich tvrdej práci, ktorá sa oplatila. Po niekoľkých desiatkach, či stovkách hodín nemeckého jazyka nastal konečne ten čas, keď bola snaha odmenená. Rok 2016 bol mimoriadne úspešný a diplom DSD 1 si z rúk zástupcu nemeckej strany Kulturministerkonferenz pána Christopha Henßena mohlo prebrať 35 študentov Evanjelického gymnázia. Veríme, že to bol len čiastkový cieľ a ďalšia motivácia na ceste za diplomom DSD 2.
Na tomto mieste sa chceme poďakovať pani Šmelkovej za organizačné zabezpečenie akcie a poskytnutie reprezentačných priestorov Vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a v neposlednom rade našim študentom, Patrikovi Píšovi a Alexandre Vidholdovej, za kultúrny program.  Na koniec si dovolím parafrázovať slová, ktoré nech posmelia a motivujú ďalších záujemcov o štúdium jazykov.
Kto neovláda žiaden cudzí jazyk, nepozná ani ten vlastný. (PhDr. Katarína Hakelová)

Beh na pustý hrad

Evanjelické gymnázium 8.10.2016 reprezentovali na športovom podujatí Beh na pustý hrad Mgr. Michaela Fidlušová a Miroslav Sršeň.

Sladká prestávka

Dňa 12.11.2016 sa na škole uskutočnila charitatívna akcia - Sladká prestávka. Organizátori ďakujú všetkým žiakom, ktorí napiekli a priniesli niečo sladké. A predovšetkým ďakujú všetkým čo nás prišli podporiť kúpou. Vyzbieralo sa 46,20€. Dúfajú ,že Vám chutilo a tešíme sa na Vás nabudúce. (Ema Choutková)

 Wimmer gymnasium Oberschutzen - výmenný pobyt

Len nedávno sme na facebookovej stránke nášho gymnázia mali odkaz pred prvou výmenou našich študentov do Rakúska. Čas je však nezastaviteľný a my už môžeme len bilancovať a spomínať na chvíle strávené u našich blízkych susedov.
Wimmers Gymnasium sme navštívili v dňoch od 19.9 do 23.9. 2016. Tento pobyt nám poskytol príležitosť spoznať krásnu krajinu a najmä nových ľudí. Spoznali sme mnohé zaujímavé miesta, ktoré sme navštívili s našimi „spolužiakmi“. Navštívili sme zmrzlináreň, videli sme a hlavne ochutnali výrobu čokolády v čokoládovni Spiegel v Bad Tatzmandorfe. V mestečku Bernstein sme mali možnosť spoznať proces výroby šperkov z krásneho zeleného polodrahokamu. Nezabudnuteľná bola návšteva Viedne, s jej mnohými pamätihodnosťami v centre mesta a hlavne s jej atmosférou. Mali sme možnosť zažiť na vlastnej koži spôsob života študentov, našich rovesníkov, ich starosti i radosti. V neposlednom rade sme mohli posúdiť naše znalosti cudzieho jazyka.
Tento výmenný pobyt nás všetkých zblížil, či už nás, žiakov Evanjelického gymnázia, ale aj nás s našimi zahraničnými spolužiakmi a v neposlednom rade aj profesorov oboch gymnázií. Týmto sa im chceme preto poďakovať za možnosť absolvovať tento pobyt a sme si istí, že spomienky naň nám ostanú na celý život. Viktória Mišovcová, 2.A

Výstava SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

Od 14. septembra zdobí priestory našej školy putovná výstava Slovenské národné povstanie, ktorú sme pripravili v spolupráci s Múzeom SNP v B. Bystrici. Výstavu slávnostne otvoril pán biskup Mgr. Milan Krivda a od jej otvorenia si zaujímavé informácie o tejto významnej udalosti zo slovenských dejín vypočuli a výstavné panely prezreli nielen naši študenti ale aj žiaci zo Základnej školy SSV v B. Bystrici. Putovná výstava je lektorovaná ôsmimi lektormi - našimi skvelými piatakmi: Martinou Hlavatou,Simonou Hanesovou, Petrom Dibalom, Janou Ľuptákovou, Samuelom Marčokom, Viktóriou Achbergerovou, Máriu Vankovou a Marekom Veselovským.

Banskobystrický maratón 2016

Na Banskobystrickom maratóne v roku 2016 nášu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo študentov skončilo na 10. mieste a družstvo zamestnancov získalo 29 priečku z celkového počtu 141 štartujúcich štafiet.

 

Začiatok školského roku

Školský rok 2016/2017 sa začal na Evanjelickom gymnáziu službami Božími, 5.9.2016 v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.

 

ARCHÍV UDALOSTÍ