Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Školský rok 2015/2016

Literárna exkurzia na Oravu

Dňa 14.6.2016 sme sa zúčastnili jednodňovej literárnej exkurzie. Po tom, ako nás ráno vyzdvihol autobus, sme sa pobrali pod vedením sprievodcu do starého domu Martina Kukučína, vl. menom Mateja Bencúra, v Jaseňovej. Priblížili nám tam jeho potulný život cestovateľa, umelca, no i doktora a milujúceho manžela. V záhrade oproti jeho rodného domu, kde prežil svoje detstvo spolu so svojimi tromi súrodencami, stojí socha, ktorá bola originálne postavená chrbtom ku Kukučínovmu rodisku. Symbolizovalo to práve jeho srdce dobrodruha, pretože keď prišiel domov, bolo to len „na skok“, vždy sa potom zase vybral do sveta. Potom sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sme navštívili múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Keďže dom, v ktorom sa narodil vyhorel, presne taká istá malá podobizeň bola postavená v interiéroch múzea. Okrem toho sa tam za sklami vitrín vynímali jeho rukopisy a časti jeho prác. Nachádzali sa tam aj tradičné kusy odevov, jeho bežné písacie potreby a mnohé ďalšie zaujímavé predmety, ktoré nám pomohli nazrieť do života tohto významného slovenského spisovateľa. Potom nás čakala dlhá cesta pod Babiu horu. Oravská Polhora je skutočným rajom na zemi, kde sa nachádza prenádherná príroda, ale taktiež aj hájovňa, ktorej obyvatelia poskytli základy hlavným postavám románu Pavla O. Hviezdoslava – Hájnikova žena. Prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku stráži Hviezdoslavove rukopisy. Nechýba ani povestná pelerína, charakteristická časť odevu básnika. Tiež sme tu mali možnosť dozvedieť sa niečo nové o básnikovi Milovi Urbanovi, ktorý začal tvoriť už ako 16-ročný a je autorom nášho najprekladanejšieho diela – Živý bič. Ešte však musím dodať, že nás všetci veľmi chválili za pozornosť a vzorové správanie. Ďakujeme za tento zážitok! (Ľubica Hanusková)

Fabian Lenk v Banskej Bystrici

Študenti 1.A a 1.B triedy sa 23.5. 2016 vo Vedeckej knižnici stretli s jedným z najznámejších nemeckých autorov pre deti a mládež, Fabianom Lenkom. Je autorom viac ako 170 kníh, ktoré sa preložili do viac ako 13 jazykov. Na Slovensku v súčasnosti vychádza jeho najpopulárnejšia séria kníh o detských detektívoch, cestovateľoch v čase. Beseda bola zameraná na jeho najnovšie dielo - Detektívi v čase - Podvod na olympiáde. Besedu tlmočil pán Michal Hvorecký, známy slovenský autor. Beseda bola veľmi pútavá, zaujímavá a tešíme sa na ďalšie pozvania.

Sladká prestávka

Znova ďakujeme tým, ktorí prispeli a taktiež napiekli na Sladkú prestávku. Výťažok pôjde pre Špeciálnu materskú školu pri Detskom integračnom centre v Banskej Bystrici. 

DSD diplom

Dňa 10.5.2016 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Šali slávnostné odovzdávanie DSD – Diplomov II. stupňa z nemeckého jazyka. Je potešujúce konštatovať, že zo 7 žiakov a žiačok, ktorí sa na testovaní zúčastnili, 5 získali nemecký certifikát. Po úvodnom privítaní prítomných riaditeľom gymnázia zo Šale a krátkom programe žiakov školy nasledovalo odovzdávanie diplomov p. Österlenom – poradcom veľvyslanca SRN a odbornou poradkyňou pre ZfA p. Telge. Osobitná pochvala patrí Petrovi Dekrétovi, ktorý získal so suverénnym náskokom pred ostatnými najvyšší počet bodov v rámci celého Slovenska.
Všetkým úspešným žiakom a žiačkam z V.B triedy srdečne gratulujem a prajem veľa síl pri príprave na maturitné skúšky.

Sound of literature

Dňa 18.4.2016 sa na našej škole uskutočnil nultý ročník súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku SOUND OF LITERATURE. Zúčastnilo sa osem žiačiek a tri z nich získali cenu v troch kategóriách.Mária Dominika Vanková zo 4.A v kategórii vlastná tvorba, Jana Haškováz 3.A v kategórii poézia a Erika Žitniaková z 1.B v kategórii próza.

Maturity 2016

Aj na Evanjelickom gymnáziu sa od 15.3. do 17.3. konajú písomné maturitné skúšky. Maturujú žiaci z triedy 5.B v nemeckom bilingválnom štúdiu a posledná oktáva osemročného štúdia. Prajeme im veľa štastia.

Tamara Benčíková najlepšia v kraji v anglickom jazyku

10. februára sa študentky našej školy Tamara Benčiková z 3.A triedy a Ľubica Hanusková zo 4.B triedy zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2C1 a 2C2. Obidve študentky úspešne reprezentovali našu školu. Ľubica skončila na treťom mieste a Tamara svoju katagóriu vyhrala a tak nás bude reprezentovať aj naďalej v kategórii 2C2 v rámci celoslovenského kola olympiády, ktoré sa uskutoční v marci. Dievčatám blahoželáme a víťazke prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole olympiády.

Benjamin Lachman najlepší v kraji v nemeckom jazyku

Dňa 11.2. 2016 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča, v spolupráci s Centrom voľného času - Junior v Banskej Bystrici, konalo 26. kolo krajskej olympiády v nemeckom jazyku. Evanjelické gymnázium bolo zastúpené študentom 3.B triedy, Benjamínom Lachmannom, ktorý získal krásne 1. miesto v kategórii 2C a postupuje do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Educate Slovakia

2-5.2. 2016 nás v škole v rámci projektu ISEC "Educate Slovakia" navštívili dve zahraničné študentky Nadia z Gruzínska a Tammy z Taiwanu, ktoré nám vo svojich prezentáciách v angličtine v dvoch cykloch predstavili svoje krajiny vo všeobecnosti a neskôr aj špecificky rozprávali o svojich zvykoch a tradíciách. Prezentácie boli veľmi zaujímavé a každý z nás si z týchto hodín odniesol veľa nových poznatkov a inšpirácií na nové cestovateľské zážitky.

Olympiáda z dejepisu

12. februára sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola dejepisnej olympiády. Test preveril ich vedomosti zo svetových aj národných dejín a výsledky sú nasledovné: 1. miesto obsadil Filip Žiljak z 3.B, na druhom mieste sa umiestnil Erich Chamula taktiež z 3. B a tretie miesto patrí Jakubovi Sivčovi z 4. B.

Speakers program

27. januára sa študenti 1. a 3. ročníka v InfoUSA ŠVK zúčastnili stretnutia s americkou zástupkyňou Veľvyslanectva USA na Slovensku, pani Stephanie Fitzmaurice z kultúrneho oddelenia. Podujatie s názvom Speakers Program malo za cieľ priblížiť reálie a kultúru USA, americké sviatky a tradície. Hovorilo sa o sviatkoch všeobecne a konkrétnejšie bol predstavený Martin Luther King Day a Black History Month. V následnej diskusii sa študenti mohli pýtať aj na iné témy, ktoré ich zaujímali.

Desať rokov spolupráce s Nemeckou školou

25. januára zavítala na našu školu už po desiaty raz výprava nemeckých študentov a učiteľov z partnerskej školy Lichtenstern gymnasium Sachsenheim (Stuttgart). Počas služieb Božích a aj cez slávnostnú akadémiu k tomuto výročiu skonštatovali riaditelia obidvoch partnerských škôl Reinhart Gronbach a Slavomír Hanuska, že takáto dlhodobá spolupráca je veľmi vzácna a nezvyčajná. Na službách Božích bol slávnostným kazateľom slova Božieho dôstojný brat biskup ZD ECAV Milan Krivda. Ako je to pri našej spolupráci už tradíciou, spoločný pobyt študentov v závere návštevy spestril lyžiarsky výcvikový kurz v Lučivnej.

Lyžiarsky kurz v Lopušnej doline

V termíne od 18. do 22. januára sa konal lyžiarsky a snowbordový kurz pre starších lyžiarov a snowboardistov v Lopušnej doline.

Maratón písania listov

V predvianočnom období sme sa podobne ako vlani zapojili v mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv (10. 12.) do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2015. Aj tento rok bolo hlavným cieľom písania poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní. Z konkrétnych prípadov ľudí na celom svete sme si vybrali 5 a podporili ich prostredníctvom napísania 34 listov tamojším vládam. Listy napísali študenti 1. a 3. ročníka. Dúfame, že aj prostredníctvom našich listov dosiahneme aspoň minimálny záujem o riešenie problémov týchto ľudí. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD)

Adventné služby Božie

22. decembra, cez posledný vyučovací deň v starom roku sa konali na našej škole služby Božie. Sestra spirituálka Mgr. Valentová sa nám v kázni slova Božieho prihovorila na základe textu Iz. 9,5 "Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja."  Pekným programom nás už tradične potešil náš školský spevokol. Prajeme všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov.

video spevokol

Vianočná zbierka pre deti v nemocnici

Chceme sa poďakovať každému, kto sa zapojil do zbierky pre detičky v nemocnici a taktiež aj za pomoc. Tu máte výsledok, je neuveriteľné, koľko sme toho vyzbierali aj napriek tomu, že sme menšia škola. Každému ešte raz ďakujeme. (jozef Šaranko)

Exkurzia v Budapešti

V období adventu sme sa vybrali nadýchať sa predvianočnej atmosféry do maďarskej metropoly, vraj prezývanej „kráska na Dunaji.“ Okrem návštevy hlavných vianočných trhov na Námestí Vorosmarty tér pred slávnou kaviarňou Gerbaud Coffee House sme absolvovali aj prehliadku historickej časti mesta. Vďaka pútavému výkladu pána sprievodcu sme exkurziu začali prehliadkou na Námestí Hrdinov, potom sme sa popri zábavných parkoch a hrade Vajda presunuli autobusom k bazilike sv. Štefana a na druhú stranu Dunaja do časti BUDA. Tu sme mali možnosť pozrieť si Rybársku baštu, odkiaľ sa nám naskytol prekrásny výhľad na mesto, a tiež kostol sv. Mateja a začiatok nádvorí hradného areálu. Odtiaľ sme sa vrátili do centra, kde sme si už nerušene vychutnávali pravú predvianočnú atmosféru mesta. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD)

Exkurzia vo Viedni

V dňoch 3. a 7.12. 2015 sme sa zúčastnili exkurzie do Viedne. Po niekoľkohodinovej ceste autobusom sme sa dostali do čokoládovne v Kittsee, kde sme videli video o vzniku a histórii firmy. Zároveň sme sa dozvedeli, že bola založená ako malý rodinný podnik, z ktorého sa neskôr stala celosvetová značka. Vzduch bol tak presýtený čokoládovou vôňou, že sme mali pocit, akoby sme tú čokoládu jedli. Ale aj napriek tomu sme si pár kúskov neodpustili, keď sme vošli do predajne, odkiaľ len zriedkakedy vyšiel niekto z prázdnymi rukami. S plnými taškami sme nasadli do autobusu a doviezli sa k Prírodovednému múzeu. Niekoho zaujali horniny a obdobie praveku, iných plazy, ryby, dinosaury alebo ostatné zvieratá. Času síce nebolo veľa, ale každý si tam to svoje našiel. Hovoriť o kráse Dómu svätého Štefana, malebných viedenských uličkách či kočiaroch by bolo zrejme zbytočné.  Po návšteve múzea sme sa presunuli na vianočné trhy, kde sme mali rozchod a každý hľadal to, čo chcel. Ochutnávka punču bola nevyhnutnou súčasťou, tak ako aj zháňanie drobných darčekov pre najbližších. Nastalo aj pár vtipných situácií, keď sme sa pýtali napríklad na cenu a začali sme koktať alebo sme miešali angličtinu s nemčinou, ale to patrí k tomu. Na záver by som rada poďakovala pani profesorkám, ktoré s nami ochotne išli a celý čas na nás dávali pozor. Za všetkých Vám ďakujem a tešíme sa na ďalší výlet. (V. Krýzlová)

 

Deň otvorených dverí

15.12.2015 sa na Evanjelickom gymnáziu uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sme privítali viac ako 150 účastníkov.

Prezentácia školy     Buletin v pdf

 

Olympiáda v anglickom jazyku

02.12. sa študenti našej školy zapojili do 26. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Súťažili v kategóriách 2C1 a 2C2. Náročné úlohy v písomnej aj ústnej časti zvládli na výbornej úrovni, ale ako to už býva, vyhrávajú najlepší. V prvej kategórii sa víťazkou stala Ľubica Hanusková zo IV.A a v druhej kategórii obsadila víťaznú priečku Tamara Benčíková z III.A. Víťazkám oboch kategórií srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom a krajskom kole, kde budú našu školu reprezentovať. Pevne veríme, že budúci rok sa do olympiády zapoja aj študenti, ktorí študujú anglický jazyk ako cudzí jazyk a majú možnosť súťažiť v kategóriách 2A a 2B.

 

Sladká prestávka

Piatok 20.11. 2015

Ďakujeme všetkým, čo ochotne napiekli, a taktiež všetkým, ktorí kúpou niečoho ,sladkého' prispeli na Dom svätej Alžbety - krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov. S týmto strediskom naša škola spolupracuje už dlhšie obdobie, a veríme, že náš príspevok im pomôže vo vytváraní lepšieho a priateľskejšieho prostredia pre deti v ťažkej životnej situácii, ako aj ich rodičom túžiacim po lepšom živote.

Dúfame, že sa podobná akcia raz za čas zopakuje, a tak môžeme našou menšou pomocou niekomu veľmi pomôcť.

 

 

Návšteva partnerskej školy

V dňoch 12. -18.10.2015 sme mali 16-ti žiaci príležitosť zúčastniť sa na výmennom pobyte so žiakmi z Lichtensterngymnasium v Sachsenheime. Spoznali sme výnimočných ľudí a zažili nezabudnuteľné chvíle. Celý týždeň sme sa ani minútu nenudili. Už sa tešíme na ich príchod k nám v januári.

                                                                                                                                             Kolektív III.B

Školské služby Božie

Školské služby Božie pri príležitosti Pamiatky reformácie sa konali v stredu 28.10. 2015 v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici. Slovom Božím sa nám prihovoril brat konsenior Zvolenského seniorátu Mgr. Daniel Duraj. Sme vďační Pánu Bohu za požehnané chvíle na službách Božích.

Titanic

21. októbra sa 92 študentov zúčastnilo putovnej výstavy v bratislavskej Inchebe, ktorá bola dejiskom príbehu Titanicu - azda najslávnejšej lode v histórii ľudstva. Pri vstupe každý z nás dostal palubný lístok s menom a údajmi reálnej postavy Titanicu a na konci výstavy sme svoje meno mohli nájsť v zozname tých, ktorí prežili alebo naopak.  Začiatok výstavy nás uviedol do najdôležitejších dejinných udalostí začiatku 20. storočia a potom sme sa prostredníctvom krátkeho filmu dozvedeli o histórii vzniku lode. Postupne sme prechádzali priestormi lode, napríklad chodbou, ktorá viedla ku kajutám, či k veľkému schodisku. Mohli sme si prezrieť aj reálne predmety, ktoré ľudia v tej dobe skutočne používali. Pre dotvorenie atmosféry boli použité rôzne zvukové efekty, a tiež model ľadovca, ktorého sa mohli návštevníci dotknúť.Prostredníctvom hlasového sprievodcu sme sa o lodi a jej pasažieroch dozvedeli mnoho informácií, a preto sme odchádzali o poznanie a zážitok bohatší. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD)

Deutsches Sprachdiplom DSD 1

Dňa 14.10.2015 nám tak, ako po iné roky, zapožičala krásne reprezentačné priestory Vedecká knižnica v Banskej Bystrici. A práve tak, ako po iné roky, aj tento rok sme mohli s hrdosťou odovzdať nemecké jazykové diplomy DSD 1 študentom 5. a 4. ročníka Evanjelického gymnázia. Vieme, koľko námahy a mnohokrát aj sebazapierania stojí získať takýto diplom, a preto chceme úspešným študentom ešte raz zablahoželať a popriať veľa chuti do ďalšieho štúdia. Na tomto mieste sa chceme poďakovať Mgr. Šmelkovej z Nemeckej študovne ŠVK za jej ústretovosť a študentom Evanjelického gymnázia a Gymnázia Andreja Sládkoviča za hodnotný program. 

 

Taje biológie ...

Dňa 12.10. 2015 sme sa zúčastnili dvoch výborných prednášok, ktoré nám priblížili tému, ktorú teraz preberáme na biológii - genetiku. O ôsmej sa začala prvá prednáška s názvom „Taje biológie“, ktorou nás sprevádzal RNDr. Erik Mingyár, uznávaný vedec v oblasti molekulárnej biológie. Aktívne sme sa zapájali a niektorí si aj vyskúšali prácu s pipetou. 
Po krátkej prestávke sa začala druhá prednáška „Kam kráča medicína a kam kráča človek“. Prednášal prof. RNDr Peter Sýkora PhD, ktorý pôsobil ako vedecký pracovník a hosťujúci profesor na prestížnych univerzitách vo Veľkej Británii, USA, Škótsku či Singapure. Naša žiačka Lucia Mutišová, dokonca dostala od profesora za aktivitu a zaujímavé otázky jeho knihu! Gratulujeme. ( Ľubka Hanusková 4B)

 

Svet okolo nás

Dňa 19. októbra si žiaci tried 3.C a 3.B mohli vychutnať premietanie filmu India - Všetky farby Orientu v kinosále múzea SNP. Film, ktorý sa premietal v rámci projektu Svet okolo nás im priblížil reálny pohľad na Indiu - teda jej náboženstvo, kultúru, podmienky na život ale taktiež aj prírodné krásy a pamiatky. Hodinová interaktívna produkcia bola výsledkom trojmesačnej cesty naprieč Indiou. Žiakom sa dokument páčil a dozvedeli sa aj niečo nové.(Slávka Kubaseková 3C). Viac na www.svetokolonas.com

 

Študentská kresťanská konferencia

Žiaci Evanjelického gymnázia sa zúčastnili študentskej kresťanskej konferencie, ktorá sa konala tento rok v Maďarsku pri Balatone. Túto konferenciu organizuje asociácia kresťanských škôl, ktorej je naše gymnázium dlhoročným členom. Okrem intenzívneho prežívania rôznych duchovných aktivít umožňuje konferencia študentom stretnúť svojich rovesníkov z celého sveta. Taktiež sa zdokonaľujú v anglickom jazyku, ktorý je na konferencii komunakačným jazykom.

Návšteva v NR SR

Žiaci tretích ročníkov absolvovali dňa 1.10.2015 exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Súvisela s oblasťami predmetu občianska náuka – právo a politológia, ktoré sa práve v tomto ročníku preberajú. Žiakov zaujal odborný výklad o fungovaní parlamentu a jeho úlohách, pohľad na štátne symboly vo vestibule budovy, rokovacia sála. Snáď najpútavejší bol pohľad z balkóna pre verejnosť, odkiaľ sme mohli naživo sledovať schôdzu parlamentu. Zároveň nás v úvode schôdze srdečne privítal predseda parlamentu Ing. Peter Pellegrini.  (PhDr. Karin Straková) 

Exkurzia v Prahe

Exkurzia v Prahe
V dňoch 30.9. – 2.10. 2015 mali naši žiaci možnosť spoznať históriu a kultúru českého hlavného mesta – Prahy.
Videli sme mesto dýchajúce históriou s úžasnou architektúrou a množstvom krásnych starých budov, kľukatiacich sa uličiek a slávnych pamiatok, ako je Karlov most, Staromestské námestie, Pražský hrad a ďalšie. Navštívili sme viaceré múzeá a výstavy. Už len prechádzka po zrekonštruovaných barokových, rokokových a secesných uličkách bola pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom. Po troch dňoch strávených v Prahe sme získali k mestu vzťah a túžbu opäť ho navštíviť. (Mgr. Petra Šuhajdová)

Exkurzia v tábore smrti

Dňa 28.9.2015 sa študenti viacerých tried Evanjelického gymánzia zúčastnili exkurzie v Poľsku, v Osvienčime. Viacerí tam išli s obavami, možno očakávaniami. Študenti prechádzali komplexom budov v Auschwitzi aj v Birkenau s rešpektom, vážnosťou, ponorení do vlastných myšlienok a dojmov. Spriavodkyňa, ktorá nám podala veľmi podrobný a pútavý výklad, odporučila žiakom viaceré knihy a filmy, ktoré by im túto tému priblížili. Dozvedeli sme sa o mnohých pohnutých osudoch. Napriek neľudským podmienkam, si mnohí ľudia z koncentračného tábora zachovali silu a vôľu žiť. Môžu nám tak byť vzorom pri našich každodenných snaženiach.

„Tí, ktorí, si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k tomu, aby si ju zopakovali.“ {George Santayana}

Tieto slová, ktoré sú pri vchode do jednej z budov v Auschwitzi, by mali zostať mementom, ktoré sme si spolu so spomienkami odniesli z poľského Osvienčimu. (PhDr. Katarína Hakelová)

10. výročie INFO USA

29. septembra sa žiaci 4. ročníka bilingválnej sekcie anglického jazyka zúčastnili osláv 10. výročia InfoUSA v Banskej Bystrici, ktoré sa konali pod záštitou Veľvyslanectva USA na Slovensku. Pri tejto príležitosti mali možnosť vypočuť si prednášku na tému významu a miesta americkej zástavy v kultúre USA, ktorú zabezpečovala atašé Veľvyslanectva USA v SR, pani Julia Stanley. Neskôr sa naskytla možnosť aktívne sa zapojiť do uvedenej témy prostredníctvom diskusie.
Súčasťou programu bola tiež prezentácia výtvarných prác amerických účastníkov 2. svetovej vojny a súčasných hodností v armáde USA, ktorú viedol pridelenec obrany Veľvyslanectva USA v SR, pán Matthew Atkins. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Náš spevokol navštívil partnerskú školu v Rakúsku

V dňoch 23.-25.9 sme spoločne navštívili mesto Oberschützen v Rakúsku,kde sme predviedli 45 minútový program pre žiakov miestneho hudobného gymnázia. Tento program bude pripravený i pre vás v najbližších dňoch.

Bolo nám veľkou cťou vystúpiť na pôde evanjelického gymnázia. Chceme sa hlavne poďakovať za všetku podporu,ktorá nám bola poskytnutá z oboch škôl , či už v podobe financií alebo možnosti účasti na vyučovaní. 
Bol to pre nás náučný výlet plný zážitkov! (Napr.Návšteva mesta Graz,miestnej pralinkárne a múzea)
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto partnerskou školou.

Ďakujeme!

Spevokol EVG

500 výročie reformácie - súťaž

22. september 2015 bol dňom, kedy na viacerých evanjelických školách prebehla vedomostná súťaž k 500. výročiu reformácie. Ani naše gymnázium nebolo výnimkou. Trojčlenné družstvo v zložení Mária Vanková, Anna  Tatjana Andersson a Karin Kotránová intenzívne pracovalo  a snažilo sa odpovedať na   súťažné otázky, ktoré boli rozdelené do 5 celkov: dejiny, etika, rodina, teológia a hudba. Napriek tomu, že tentoraz víťazstvo nepatrilo nám, súťažiace získali mnoho informácií, ktoré rozšírili ich vedomosti o takej významnej historickej udalosti akou reformácia bezpochyby je. (Mgr. Slavka Keratová)

Vojna očami mladých

V dňoch 16. 9. a 17. 9. 2015 sa štvorica našich študentov Erik Vanko, Michal Fleischer, Ema Choutková a Dominika Riapošová zúčastnila medzinárodnej študentskej konferencie Vojna očami mladých, ktorú organizovalo Vzdelávacie centrum Múzea SNP a konala sa pod záštitou ministra kultúry a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Naši študenti prezentovali svoju prácu na tému: Heydrichiáda v spomienkach väzňov terezínskeho geta a úspešne reprezentovali našu školu. Konferencie sa zúčastnili aj študenti Gymnázia A. Sládkoviča a Gymnázia J. G. Tajovského z B. Bystrice a Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých Budejovíc a Gymnázia z Kladna. Účastníci konferencie získali mnoho cenných poznatkov o témach týkajúcich sa obdobia Protektorátu Čechy a Morava a Slovenskej republiky 1939 – 1945, prakticky si vyskúšali prácu s historickými prameňmi, zdokonalili svoje prezentačné schopnosti a zároveň nadviazali kontakty so študentami zúčastnených škôl.

    

 

 

Začiatok školského roka 2015/2016

Dňa 2. septembra sme mohli z Božej milosti začať nový školský rok 2015/2016 aj na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. V tomto školskom roku bude školu navštevovať 300 žiakov a to v 10 triedach anglického a nemeckého päťročného bilingválneho štúdia a v jednej triede maturitného ročníka osemročného štúdia.
Školský rok sme začali slávnostnými službami Božími, na ktorých sa v chráme Božom v Banskej Bystrici zišli žiaci, rodičia a učitelia, aby spoločne poďakovali za čas prázdnin a vyprosili si Božie požehnanie, vedenie a múdrosť pre nový školský rok. Slávnostný Slova Božieho kazateľ brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda v kázni založenej na texte Ž 90, 12 poukázal na dôležitosť nielen vedomostí a múdrosti, ale na potrebu múdreho srdca, ktoré si máme žiadať od Pána Boha tak, ako to urobil aj kráľ Šalamún. Prítomnách vyzval, aby ani počas roka nezabúdali na Božie dobrodenia a prejavili vďačnosť Pánu Bohu, ale aj učiteľom, ktorí im odovzdávajú nielen vedomosti, skúsenosti, ale aj kus srdca. V neposlednom rade zdôraznil, že kresťanské škola je kresťanskou, keď vieme vyznať svoj hriech, ospravedlniť sa i odpustiť. A povzbudil nás, aby sme tento darovaný časový úsek školského roka s Božou pomocou čo najlepšie využili. Brat riaditeľ vo svojom príhovore poprial študentom a učiteľom úspešný a požehnaný rok. Nech sa Pán Boh prizná k našej škole, k jej vedeniu, žiakom a učiteľom aj v tomto školskom roku. (Mgr. Andrea Valentová)

 

ARCHÍV UDALOSTÍ