Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Školský rok 2014/2015

Maturita 2015

V školskom roku 2014/2015 zmaturovalo na našej škole 29 študentov.  Po úspešnom vykonaní písomnej skúšky v marci sa rozlúčili so žiakmi a učiteľmi odchodom na akademický týždeň  7. mája. V týždni od 18.5 do 20.5. 2015 boli skúšaní v ústnej forme maturitnej skúšky. Slávnostne odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutočnilo na Službách Božích,  ktoré sa konali dňa 24. mája 2015 o 9:00 hodine v chráme Božom na Lazovnej ulici. Kazateľom slova Božieho bol Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV.

 

DSD diplomy 2015

Aj v tomto školskom roku si najlepší študenti nemeckej bilingválnej sekcie prevzali diplomy DSD úrovne C1 na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici. Diplomy im odovzdala zástupkyňa konferencie Ministerstva kultúry spolkovej republiky Nemecko pani Gudrun Telge.

Návšteva partnerskej školy

Už desiatykrát navštívili naši žiaci partnerskú školu Lichtenstern gymnasium Sachsenheim v Spolkovej republike Nemecko. Počas tejto návštevy strávili týždeň vyučovania v triedach v nemeckej škole. Boli ubytovaní u svojich priateľov, s ktorými sa zoznámili počas spoločného lyžiarskeho kurzu v zime vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Počas pobytu spoznali zaujímavé miesta v meste Štutgart, ale aj v v známom nemeckom univerzitnom meste Heildelberg. Koniec pobytu bol zavŕšený slávnostnou akadémiou k 10. výročiu spolupráce. Na fotografii spievajú slovenskí a nemeckí študenti hymnu Slovenskej republiky.

 

Deň zeme

Každý rok, 22. apríla je medzinárodný deň Zeme. Je to celosvetová udalosť, kedy si pripomíname význam prírody okolo nás, ktorej súčasťou sme aj my. Preto sa konajú rôzne akcie s ekologickou a environmentálnou tematikou, ktoré majú poukázať na negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Aj naši študenti zo SEPTIMY sa dnes zapojili do environmentálnych pracovných aktivít. Vyčistili školský areál a spríjemnili sebe, aj ostatným spolužiakom prostredie pre vzdelávanie a oddych. A viacerí prekvapili svojou zručnosťou a pracovným nasadením.  Aj vďaka príjemnému slnečnému počasiu to bola akcia, kde sme spojili príjemné s užitočným. (PaedDr. Stanislav Sojka)

Chain Reaction

Dva týmy mladých bádateľov z našej školy sa zúčastnili v dňoch 9. a 10. apríla študentskej konferencie s názvom Ukáž čo vieš. Na tejto konferencii predstavili výsledky svojich prác. Prvý tým sa zaoberal pomocou hladujúcim v rozvojových častiach sveta. Bádateľským spôsobom preveroval možnosti zvýšenia efektívnosti pestovania rastlín. Druhý tým zozbieral a vytriedil rôzne zdroje informácií týkajúcich sa vzniku vesmíru. Z týchto zdrojov vytvoril web v slovenskom a anglickom jazyku.

http://egymbb.sk/vesmir/index.html

Návšteva z partnerskej školy

9.4.2015 vystúpili v chráme Božom na Lazovnej ulici pred obecenstvom Evanjelického gymnázia žiaci 8 triedy z našej novej partnerskej školy Wimmer gymnasium Oberschutzen v Rakúsku. (http://www.evang-musikgym.at/).

Naša žiačka najlepšia na Slovensku v nemeckom jazyku

Dňa 23.marca 2015 sa žiačka V.B triedy nemeckej bilingválnej sekcie Miriam Králiková zúčastnila celoštátneho kola nemeckej olympiády, kde získala krásne 1. miesto. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
(Mgr. Petra Šuhajdová)

 

Zber papiera
Chýba TI na školských WC toaletný papier? Prispej aj TY do školského separovaného zberu papiera. Čím viac papiera donesieš, tým viac toaletného papiera zaň dostaneme. 
kedy? - od 11. mája do 15. mája
o koľkej? - od 07:30 do 07:45 hod. alebo od 13:10 do 13:40 hod.
kde? - dolná chodba v spodnej budove
čo za to? - tá trieda, ktorá nazbiera najviac papiera vyhrá tortu (PaedDr. Stanislav Sojka)


Orol Tatranský

Opäť sa nám raz naskytol skvelý umelecký zážitok, ktorý pre nás pripravili herci DJGT vo Zvolene. Tentokrát si ho vychutnali študenti 2.B triedy. V divadelnej hre sme s preniesli o niekoľko storočí dozadu, do čias romantizmu, kde sa do popredia dostávali ideály generácie Ľudovíta Štúra a jeho prívržencov.Všetko to nám poskytla divadelná hra s názvom OROL TATRANSKÝ, ktorá mapuje život Ľudovíta Štúra od študentských čias v Halle, až po jeho tragickú smrť v Modre. Hra je doplnená o implementáciu ukážok z dobovej literatúry. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Kováčova Bystrica

Srdečne blahoželáme študentke 1. ročníka Zuzke Majerovej, ktorá 26. marca 2015 získala 3. miesto v súťaži „Kováčova Bystrica“ v III. kategórii vo vlastnej literárnej tvorbe. Ocenenie si zaslúžila tvorbou povesti.

Víťazke do budúcnosti prajeme veľa tvorivej chuti a mnoho inšpiračných zdrojov.

 (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Vyučovanie v INFO USA

V dňoch 23. a 25. marca sa študenti 1. ročníka bilingválnej anglickej sekcie presunuli na vyučovanie do InfoUSA ŠVK. V informačnom centre sa zúčastnili rôznych interaktívnych aktivít, ktoré súviseli s učivom daného ročníka. Študenti sa dozvedeli a zároveň si overili predchádzajúce informácie o americkom školskom systéme a hľadali podobnosti a odlišnosti so slovenským systémom. Získali tak ucelenejší obraz o poznatkoch o USA v iných priestoroch ako školských.

Lyžiarsky kurz - jarný turnus starších lyžiarov a snowboardistov

V termíne od 2.3 do 9.3. 2015 sa konal lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov druhého a tretieho ročníka gymnázia. V príjemnom zasneženom prostredí zjazdovky v Lopušnej doline a stálom slnečnom počasí si partia ostrieľaných účastníkov kurzu užila jarnú lyžovačku. 

Písomné skúšky DSD

Dňa 10.3.2015 sa na Evanjelickom gymnáziu konali písomné skúšky Nemeckého jazykového diplomu I. (Deutsches Sprachdiplom I). Zúčastnili sa ho študenti 3.B a 4.B triedy nemeckej bilingválnej sekcie. Dúfame, že žiaci písomné skúšky zvládli výborne a už teraz im držíme palce na ústne skúšky, ktoré sa budú konať 25.3.2015.

 

Úspechy v krajskom kole olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

Blahoželáme Sarah Ronschak, študentke 3.B triedy, za umiestnenie sa na 2.mieste v krajskom kole olympiády anglického jazyka v kategórii 2C1.

Blahoželáme tiež Tamare Benčikovej, študentke 2.A triedy, za umiestnenie sa na  1.mieste v krajskom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2C2. Zároveň prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.

Gratulujeme aj Miriam Králikovej, študentke 5.B triedy bilingválnej nemeckej sekcie Evanjelického gymnázia, za 1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C. Želáme jej veľa šťastia v celoslovenskom kole.

   

Vyučovanie v ŠVK

Dňa 6.2.2015 študenti prvého ročníka Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici navštívili počas hodiny Umenia a kultúry Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Na prízemí sme si mohli prezrieť nápadité práce študentov zo Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene. Išlo o animovanú tvorbu, obrazy a fotografie. Videli sme naozaj zaujímavé diela, napríklad úžasné fotografie divadelných kostýmov, alebo tiež ako sa vytvára animovaná postava. Dúfame, že sa podobné výstavy ešte uskutočnia, aby sme mohli znovu prežiť ten umelecký zážitok. Na prvom poschodí bola výstava venovaná Ázii. Fotografie MVDr. Aleny Hroncovej boli fascinujúce a mali nezvyčajný charakter. Najviac sa nám páčil obraz s názvom: Vítanie dňa pri Gange. Výstavy nás zaujali a dúfame, že podobné výstavy navštívime opäť . Študenti 1.A a 1.B

Návšteva z Nemeckej partnerskej školy

V týždni od 26. do. 31. januára navštívili našu školu študenti a učitelia z partnerskej školy Lichtenstern gymnasium Sachsenheim. Žiaci prežili spoločné chvíle v slovenských rodinách a zúčastnili sa vyučovania na Evanjeickom gymnáziu V Banskej Bystrici. Potom spolu s našimi žiakmi absolvovali lyžiarsky a snovboardový kurz v Lopušnej Doline vo Vysokých Tatrách. Vzniklo mnoho nových priateľstiev a študenti prežili nezabudnuteľné spoločné chvíle. Priateľstvá medzi  žiakmi z Nemecka a Slovenska utvrdíme na pobyte našich študentov v partnerskej škole na konci apríla.

 

Divadelné predstavenie

28. januára prebiehalo vyučovanie študentov EVG BB netradične. 163 z nich spolu s 12 pedagógmi vymenilo priestory školy za priestory DJGT vo Zvolene, kde v rámci divadelnej hry Na konci... sledovali životné osudy Jozefa Gregora Tajovského. Divadelná hra odkryla informácie nielen z literárnej tvorby autora a jeho inšpiračné zdroje, ale aj mnoho zaujímavostí zo súkromného života. Podala nám zaujímavý prierez jeho životom . Presvedčivé výkony hercov dodali hre punc autentickosti, a preto nás hra dokonale vtiahla do deja a do myslenia a cítenia ľudí vtedajšej doby, no najmä do myslenia a cítenia Tajovského. Z predstavenia sme prichádzali o poznanie bohatší a bohatší o ďalší kultúrny zážitok. 

Modlitby za jednotu kresťanov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli už po deviatykrát aj žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a rímsko-katolíckej Základnej školy Štefana Moyzesa na spoločných ekumenických stretnutiach. Prvé stretnutie sa konalo 22. 1. 2015 v rímsko-katolíckom kostole Svätého kríža a druhé sa uskutočnilo 23. 1. 2015 v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici. Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili kresťania v Brazílii. Práve Ježišove slová „Daj sa mi napiť!“ zvolili za motto tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Boh, ktorý sa stal v Kristovi človekom a zriekol sa seba samého, aby mal účasť na našej ľudskej prirodzenosti, je schopný požiadať samaritánsku ženu: „Daj sa mi napiť!“ Zároveň nám tento Boh, ktorý prichádza, aby sa s nami stretol, ponúka živú vodu: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“(Ján 4, 14). Stretnutie Ježiša so Samaritánkou je pre nás pozvaním, aby sme okúsili vodu z inej studne a tiež ponúkli niečo z toho, čo vlastníme. I naša rozdielnosť nás tak vzájomne obohacuje. Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov nám dal možnosť spoznať bohatstvo a hodnoty, ktoré nachádzame u druhých, a tiež prosiť Boha za dar jednoty. V tomto duchu sa niesli aj naše spoločné stretnutia, kde sme čítali a počúvali Slovo Božie, spievali na Božiu slávu a predkladali Bohu naše prosby za jednotu kresťanov i potreby celého sveta.

 

V čase adventu

Posledný vyučovací deň v roku 2014 sa konali na Evanjelickom gymnáziu v  Banskej Bystrici služby Božie pri troch zapálených sviecach v chráme Božom na  Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Zvesťou slova Božieho poslúžil učiteľom i študentom školy dôstojný brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Najväčšiu udalosť v dejinách ľudstva oslávili aj študenti veľmi pekným náhľadom na príchod vianoc, ktorý môžete vzhliadnúť tu. Prajeme vám všetkým požehnané vianočné sviatky.  

Medzinárodný deň ľudských práv

V mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, sa študenti 1. ročníka v dňoch 15. – 17. decembra 2014 pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv (10. 12.) zapojili do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2014. Cieľom písania bolo poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní. Z trinástich konkrétnych prípadov ľudí na celom svete študenti podporili aktivistu zo Saudskej Arábie, ktorý je od roku 2012 vo väzení kvôli založeniu kritickej internetovej stránky a rasovo motivovaný útok ženy z Grécka bez spravodlivého trestu. Oba prípady vlády a príslušné orgány neriešili. Chceli sme na ne upozorniť, a preto sme tamojším vládam poslali spolu 72 listov. Dúfame, že aj prostredníctvom našich listov sme prispeli k riešeniu problémov spomínaných ľudí a možno aj naším pričinením sme donútili príslušné orgány k tomu, aby sa nad tým aspoň zamysleli. Do tejto ušľachtilej akcie sme ochotní zapojiť sa aj budúci rok.

Exkurzia na výstave Tutanchamon

V stredu 12.12.2014 sa žiaci Evanjelického gymnázia zúčastnili na exkurzii v Bratislave na výstave Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, kde strávili takmer dve hodiny, sa dozvedeli viac o Egypte a faraónoch, hlavne o Tutanchamonovi.
Väčšina exponátov súvisela s hrobkou, v ktorej sa našli jeho pozostatky, okolnosti, pri ktorých bola objavená a aj poklady, ktoré boli pochované s telom. Vystavované exponáty boli repliky, ale keďže všetky bolo detailne spracované a vyzerali ako skutočné, vôbec nám to nevadilo. Pomohli nám preniesť sa v čase a zažiť aspoň kúsok slávy faraónov. Takisto nám v tom pomohlo niekoľko krátkych filmov, napr. o egyptológovi Carterovi a audio sprievodca, v ktorom sme si mohli vybrať, o akej pamiatke chceme počúvať. Zaujímavé fakty o vtedajšom Egypte, ich kultúre, tradíciách a o Bohoch, ktorých uctievali, aj to všetko ponúka výstava. Na konci sme si mohli kúpiť suvenír, ktorý by nám pripomínal výstavu. Po celodennom výlete sa žiaci vrátili domov unavení ale plní nových vedomostí. 
Ďakujeme za krásny výlet. Dominika Csizmárová (2.D)

Fyzika na fakulte prírodných vied UMB

Dňa 12.11.2014 sme si my, 2.A, spravili menší výlet na Deň otvorených dverí Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. V rámci tejto exkurzie sme boli oboznámení s Fakultou prírodných vied, jej výzorom a tiež možnosťami štúdia. Tiež sme využili jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na vysokoškolskej prednáške na zaujímavú tému – Atmosféra našej Zeme. Prednášku nám sprostredkoval vynikajúci pedagóg Martin Hruška, ktorý dopodrobna vysvetlil danú tému.
Ďalší pedagógovia tejto školy nám poskytli náhľad do štúdia techniky na ich škole – ukázali nám technické dielne v priestoroch školy. Videli sme, ako študenti postupujú v rámci ročníkov, najskôr sa učia pracovať len s drevom, neskôr aj s náročnejšími materiálmi, ako je napríklad železo. Pedagóg nám tiež ukázal práce niektorých žiakov a dovolím si povedať že pri niektorých z nich mi spadla sánka – boli bezchybne vypracované a boli nádherné.
Najzaujímavejšou časťou tejto exkurzie však boli, teda aspoň pre mňa, merania, ktoré sme si mohli skúsiť. Naučili sme sa pracovať s posuvným meradlom a mikrometrom a mali sme možnosť namerať si potrebné hodnoty, ktoré zapracujeme do našich laboratórnych prác.
Myslím, že môžem hovoriť za všetkých, keď poviem, že tento deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied sme si všetci užili, dozvedeli sme sa nové užitočné informácie a naučili sme sa nové zručnosti. Som presvedčená o tom, že niektorí z nás sa určite na túto školu raz vrátia, ale už ako jej študenti. Tamara Benčíková, 2.A

Exkurzia vo Viedni

11. decembra 2014 viac ako 100 žiakov školy navštívilo hlavné mesto Rakúska Viedeň. Počas exkurzie mohli vychutnať predvianočnú atmosféru v tejto nádhernej Európskej metropole.

Olympiáda z anglického jazyka

V pondelok, 8.decembra 2014, sa našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 21 študentov v troch kategóriách. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti a posluchu vykonali najlepší z nich aj ústnu časť olympiády. Na prvých miestach sa umiestnili: 
kat. 2B - Erik Vanko - septima - postup do okresného kola, 
kat. 2C1 - Sarah Ronschak - III.B - postup do krajského kola, 
kat. 2C2 - Tamara Benčiková - II.A - postup do okresného kola. 
Víťazom a všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa štastia v ďalších súťažiach. Sme radi, že máme takých snaživých študentov.

Deň otvorených dverí

9.12.2014 sa konal na Evanjelickom gymnáziu deň otvorených dverí. Pre viac ako 150 účastníkov bol pripravený program v podobe vystúpenia školského spevokolu, informácie riaditeľa školy o možnostiach štúdia a prezentácie bilingválnych odborov vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov PhDr. Karin Strakovou. V sprievode zástupkyne riaditeľa a spirituálky školy boli návštevníkom predstavené priestory a títo sa mohli zúčastniť aj na vyučovaní jednotlivých predmetov.

 

Hodina s Edmondom Dudley

Dvanásť študentov našej školy sa 11.novembra 2014 zúčastnilo metodického seminára pre stredoškolských profesorov anglického jazyka vydavateľstva Oxford University Press, kde boli priamo zapojení do ukážkovej vyučovacej hodiny anglického jazyka vedenej Edmundom Dudleym - inštruktorom pre učiteľov angličtiny. Veľmi nás potešilo, keď po skočení ukážkovej hodiny zhodnotil, že naši študenti sú veľmi snaživí a dosahujú veľmi dobrú úroveň angličtiny.

Slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov

Dňa 27.10.2014 sa uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov DSD I. Diplomy žiaci prijali od p. Peppel – lektorky nemeckého jazyka, pozvanie prijala aj zástupkyňa ZfA p. Telge. Dvaja žiaci si prevzali špeciálnu cenu v podobe knihy a to Peter Dekrét a Lucia Mutišová (IV.B). Petrovi Dekrétovi ďakujeme aj za prezentáciu venovanú jeho pobytu v Nemecku a D. Haluškovej za kultúrny program.

 Peter Black 2 (Divadelné centrum Martin – Theatre centre in Martin)

17th October was the day when some of the classes from our school (I.A, I.B, III.B, IV.B) attended a play called Peter Black. It was about a man whose name was Peter Black. At the beginning he didn´t have any job, he just sold “Nota Bene.“ He decided to start working. At first he thought he could have any job and he would be good enough for it. He was wrong. He understimeted the difficulty of the various jobs he tried. At the end he was lucky enough to accidentally find the right job for him. As he found that job he also fell in love with a woman, who he then stayed with. He was finally happy. Our class – 1A liked this play, mostly because it was funny. We enjoyed it and we´d surely go to see another one like this.  (Nina Kotúčková, I.A)

 

 

Návšteva z Evanjelickej školy v Rakúsku

V termíne 19. - 20. októbra prišli na Evanjelické gymnázium zástupcovia Evanjelickej strednej školy z Rakúska Wimmer gymnasium Oberschützen. Riaditeľ tejto školy Mag. Gottfried Wurm v sprievode dvoch učiteľov Prof. Mag. Alexandra Fülöpa a Prof. Mag. Roberta Kocha navštívili našu školu, cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica a prijali aj pozvanie brata biskupa Západného dištriktu ECAV Mgr. Milana Krivdu. V priateľských rozhovoroch sme načrtli možnú budúcu spoluprácu medzi školami, ktorá by mohla pozostávať v budúcnosti aj z výmenných pobytov medzi študentami obidvoch škôl.

 

 

ARCHÍV UDALOSTÍ