Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Školský rok 2013/2014

Bridges to Understanding

V týždni od 2.6. do 6.6. 2013 budujeme na Evanjelickom gymnáziu mosty tolerancie. Na našej škole sa koná druhé stretnutie projektu Comenius Socrates za účasti škôl: Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, Publiczne Gymnazjum nr 3 Fryderyka Chopina Lodz v Poľsku, Adana Anadolu Imam Hatíp Lisesí v Tureckej Adane, a I.E.S. Fuente Roniel v Španielskom Fuente del Maestre. V rodinách našich žiakov je ubytovaných 18 žiakov z partnerských škôl. Na Slovensku ich doprevádza 13 kolegov učiteľov z Poľska, Turecka a Španielska.

 

Tématická exkurzia v Paríži a Londýne

V dňoch 2.-8. mája sme sa my, žiaci druhého ročníka anglického bilingválneho štúdia, vybrali na výlet. Počas 7 dní sme precestovali kus sveta. Spoznali sme Paríž, Londýn, Windsor, Greenwich, Canterbury. Našou prvou zastávkou bol romantický Paríž. Paríž nás očaril nielen Víťazným oblúkom, Notre Damom, Eiffelovou vežou, ale aj pohodou, ktorá vládla mestom. Zaujímavá bola aj cesta Eurotunelom, ktorým sme prešli popod more a o pol hodinu sa ocitli na Britských ostrovoch. Anglickú prehliadku sme začali v najzelenšej časti mesta – v Greenwichi, kde máte možnosť stáť v jednej chvíli na oboch svetových pologuliach. Ďalej sme navštívili Windsor, množstvo britských múzeí, videli sme Buckinghamský palác, Houses of Parliament, Big Ben, ale tiež sa povozili na veľkom vyhliadkovom kolese London Eye. Veľkým zážitkom pre nás bola návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussaud's, kde stretnete Putina, Einsteina, Obamu, odfotografujete sa s kráľovskou rodinou, ruku vám podá David Cameron a Orlando Bloom vám venuje očarujúci úsmev. Ak ste unavený z historických pamiatok je tu ľahká pomoc, navštívte Oxford Street.    Týždeň ubehol, my sme opäť v škole, ale s množstvom nových zážitkov, skúseností a plný energie venovať sa štúdiu a oprave známok. ( Martina Hlavatá 2.C )

 

 

Duchovná pieseň

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku zorganizoval 7. mája 2014 prvý ročník speváckej súťaže Duchovná pieseň, ktorej sa zúčastnili aj študentky našej školy. Podujatie sa konalo v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Martine. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne, podchytiť hudobné talenty a dať im možnosť rozvíjať svoj dar.  Za veľký úspech možno považovať udelenie 1. miesta v 4. kategórii našej študentke Bianke Schallerovej z 2.A triedy a 3. miesta v 3. kategórii študentke Gabriele Žabkovej z 2.C triedy. Diplomy za účasť získali aj študentky Viktória Achbergerová z 2.A triedy a Jana Hašková z 1.A triedy. Študentkám srdečne blahoželáme a veríme, že ich talenty budú aj naďalej rozvíjať a reprezentovať našu školu aj v ďalších ročníkoch súťaže.

Maturita 2014

Tradičným spôsobom prechodom cez vyzdobenú školu sa 7. mája rozlúčili žiaci oktávy a 5. B so svojimi učiteľmi a spolužiakmi z nižších ročníkov. Všetci naši maturanti uspeli v externej časti maturitnej skúšky a teraz ich ešte čaká ústna časť, ktorá sa bude konať v treťom májovom týždni. Prajeme im veľa úspechov a Božieho požehnania nielen pri skúške dospelosti, ale aj v ich ďalšom živote.

      

Služby Božie pred Veľkou nocou

Dňa 16.4. 2014 sa na Evanjelickom gymnáziu uskutočnili služby Božie na pripomienku blížiacich sa Veľkonočných sviatkov. Kázňou slova Božieho nám poslúžil dôstojný brat biskup západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda. Pedagógom a žiakom bola prislúžená aj večera Pánova. Spolu s bratom biskupom liturgovali Mgr. Andrea Valentová, spirirituálka školy a Mgr. Tomáš Lipovský, zborový kaplan CZ Banská Bystrica. Na službách Božích sa zúčastnili po prvý krát aj niekoľkí žiaci zo štátnej ZŠ Jána Bakossa.

Poznajme sa navzájom

26. – 28. marca sa 9 žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného vzdelávacieho projektu Poznajme sa navzájom, ktorý vznikol na základe spolupráce Slovensko – Českej spoločnosti v Prahe, Múzea SNP v B. Bystrici, Pamätnika Lidice a Pamätnika Terezín. Súčasťou programu bola prehliadka autentických miest tragických udalostí spojených s obdobím II. svetovej vojny v Terezíne a Lidiciach, ale aj stretnutie so žijúcimi pamätníkmi lidickej tragédie – 2 lidickými deťmi . Posledný deň projektu bol venovaný prehliadke najvýznamnejších kultúrnych pamiatok historického centra Prahy. Všetci zúčastnení si odniesli domov naozaj silné zážitky a cenné poznatky, ktoré môžu využiť vo svojom ďalšom štúdiu. Výstupom projektu budú eseje zúčastnených žiakov, ktoré budú zverejnené aj na stránke školy.

 

 

Striebro z celoslovenského kola olympiády v anglickom jazyku

V celoslovenskom kole v kategórii 2B olympiády v anglickom jazyku naša žiačka maturitného ročníka Kristína Urbanová získala druhé miesto. Celoslovenského kola sa zúčastnila počas štúdia na našej škole celkom tri krát, pričom počas prvej účasti sa stala celoslovenskou víťazkou. Za reprezentáciu našej školy jej ďakujeme. K úspechu, ktorý dosiahla v maturitnom ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Dzúrikovej jej srdečne gratulujeme.

 

Maturitné skúšky

Od 18.3. do 20.3 prebieha aj na našej škole externá časť maturitnej skúšky. Témy maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry hodnotili naši maturanti ako náročnejšie. V cudzích jazykoch ich téma vysnívaného domu potešila a veríme, že úspešne zvládnu aj externé testové úlohy. Ústne maturitné skúšky budú prebiehať od 19. mája 2014. 

 

Návraty Lidických detí

V priestoroch Evanjelického gymnázia boli od 11.2. 2014 do konca februára inštalované výstavy Heydrichiáda a Návraty lidických detí. Otvorenie tejto pre školu inovatívnej formy vzdelávania sa zúčastnil a prítomným sa prihovoril  Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku.  Výstavy, ktoré vznikli v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici si pripomínajú tragické udalosti, ktoré sa odohrali na území Protektorátu Čechy a Morava počas II. svetovej vojny. Zaujímavým momentom výstav je fakt, že ich lektormi sú naši študenti: Radka Murinčeková, Miriam Králiková, Martina Hlavatá, Silvia Eliášová, Simona Hanesová, Lívia Búliková, Margaréta Styková, Darina Hrašková, Erik Vanko, Michal Fliescher, Dominika Riapošová a Ema Chutková. Výstavy si prehliadli mnohí žiaci Základných škôl z Banskej Bystrice.

Humor je ochranný štít múdrych


Rozum musí každý nadobudnúť, hlúposť sa šíri sama. (Erich Kästner)

Dňa 11.2.2014 sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici pri príležitosti 115 výročia narodenia a 40 výročia úmrtia Ericha Kästnera. Vo vestibule sme sa najprv dozvedeli niečo o komiksoch. Mohli sme si pozrieť a prečítať niektoré komiksy, ktoré boli písané v nemčine, takže sme sa naučili aj niečo nové. Potom sme sa dozvedeli niečo o známom spisovateľovi, ktorý napísal rôzne knihy pre deti. Napríklad: Pünktchen und Anton (Lienka a Anton), Das fliegende Klassenzimmer (Lietajúca trieda), Das doppelte Lottchen (Lujza a Lotka). My sme si pozreli sme film, ktorý bol vlastne sfilmovanou knihou- jednou z jeho najznámejších. Film, teda aj kniha nesie názov Emil a detektívi. Tento príbeh nás veľmi zaujal, pretože bolo pekné vidieť, ako si dokážu ľudia ublížiť, ale aj pomáhať. Okrem toho sme videli dobový Berlín. Bol to skvelý zážitok pripomenutia detských čias. Študenti z 1.B

Podeľ sa o pána Boha vo svojom srdci

 Začiatkom februára našu školu navštívili nemeckí študenti a učitelia z partnerskej školy Lichtenstern gymnasium Sachsenheim. Spolupráca medzi našou a nemeckou evanjelickou školou začala už v roku 2006 a je najdlhšie trvajúcou medzinárodnou aktivitou na Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica a zároveň aj na Lichtenstern gymnasium Sachsenheim. Posledné dva roky pracujeme na projekte s názvom Podeľ sa o pána Boha vo Svojom srdci, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ECAV a Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Počas návštevy našich priateľov v tomto roku, sa nemeckí študenti zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Lopušnej doline. Vystúpili na službách Božích v CZ Mengusovce. V Banskej Bystrici popom strávili víkend v rodinách našich žiakov. Na konci pobytu sa zabávali aj na prvom plese Evanjelického gymnázia. Priateľstvá medzi žiakmi a učiteľmi školy sa upevnili o čom svedčí aj veľký záujem o návštevu u nemeckých študnetov pre budúci školský rok. Naši žiaci odídu na partnerskú školu do Sachsenheimu na konci apríla 2014.

      

 

Výrazné úspechy našich študentov v jazykových olympiádach

10. februára 2014 sa tri študentky Evanjelického gymnázia zúčastnili krajského kola Olympiády v anglickom jazyku vo Zvolene: Tamara Benčiková v kategórii 2C2, Sarah Ronschak v kategórii 2C1 a Kristína Urbanová v kategórii 2B. Všetky reprezentantky gymnázia sa umiestnili na medajlových pozíciách. Tamara získala druhé miesto a Sarah obsadila tretie miesto vo svojej kategórii. Naša maturantka Kristína sa zúčastnila krajského kola po piaty-krát a podarilo sa jej opäť získať prvé miesto. Tak si zaistila už po tretí raz postup na celoslovenské kolo olympiády, ktoré sa uskutoční v apríli. Všetkým našim úspešným riešiteľkám srdečne gratulujeme.

Lyžiarsky kurz v Lopušnej doline

V termíne od 9.1 do 13.1. 2014 sa konal lyžiarsky kurz žiakov 1.A a 1.C triedy v lyžiarskom stredisku Lopušná Dolina vo Vysokých Tatrách. Všetci účastníci kurzu zvládli základy snowboardingu a lyžovania. Pobyt na kurze mali žiaci spestrený návštevou Aquacity Poprad. Taktiež sme sa zúčastnili služieb Božích v cirkevnom zbore ECAV Mengusovce, kde bol kazateľom slova Božieho domáci brat zborový farár Mgr. Tibor Molnár. Na týchto službách Božích pozdravili domácich viery študenti gymnázia krátkym programom.

 

1. ples Evanjelického gymnázia

Evanjelické gymnázium organizuje 1. ročník školského plesu za účasti študentov a učiteľov z partnerskej školy Lichtenstern gymnasium Sachsenhaim. Ples sa uskutoční v Misijnom dome na Skuteckého ulici 30.1.2014 od 18:00 hodiny. Na plese vystúpia žiaci školy s pripraveným programom, do tanca bude hrať ľudová hudba a DJ a občerstvenie bude pripravené formou teplého a studeného bufetu. Vstupné na ples je 10 eur a vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy. Bližšie informácie podá Mgr. Slavka Keratová tel: 0905 969 532. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

Narodil sa Kristus Pán

Tri jazyky zneli na vianočných službách Božích v posledný deň vyučovania roku 2013. Scénka v nemčine a piesne v angličtine spestrili program bohoslužieb, na ktorých slovo Božie kázala zborová ses. farárka Mgr. Slávka Koštialová. Žiakom, ale aj niekoľkým ses. a br. z CZ Banská Bystrica, ktorí prišli na školské služby Božie popriala v závere požehnané sviatočné dni duchovná správkyňa školy Mgr. Andrea Valentová.

Weihnachten in Wien

Am Montag, den 9.12. 2013 nahmen mehrere Studenten aus der Klassen 1.A, 1.B und 1.D an dem Ausflug in Wien teil. Die Reise war lang, ungefähr 4 Stunden. Also mehrere standen schon um 4 Uhr auf. Gleich an der Grenze sahen wir interessante Wintermühle. In Wien besuchten wir viele Denkmäler, z.B. Stephansdom, Hofburg, Parlament, Naturhistorisches Museum. Das Museum gefiel uns am besten, da gibt es mehr als 20 Millionen Gegenstände zu bewundern. Dieses Museum gehört zu den größten in der Welt. Wir hatten frei im Zentrum, wo wir einkaufen konnten. Wir besuchten mehrere Geschäfte, Cafés und machten viele Fotos. Viele kauften verschiedene Souvenirs in der bekannten Kärtnerstraße. Um halb drei hatten wir Zeit für die Weihnachtsmärkte vor dem Wiener Rathaus. Wir probierten Äpfel im Karamell, Brezeln oder Punch ohne Alkohol, oder Tee. Die Reiseleiterin erzählte uns interessante Infos über Wien und auch über die Städte, die wir in der Slowakei sahen. Die Reise zurück, in die Slowakei, war lustig, alle sangen und wir sahen den Film „Mamma mia“ im Fernseher, wo auch alle mitsangen. In Banská Bystrica waren wir um 20,30. Müde, erschöpft, einige erkältet aber glücklich, mit vielen Erinnerungen. Der Ausflug nach Wien gefiel uns sehr, auch wenn das Wetter schlecht war. Wien ist schön bei jedem Wetter. Danke für den Ausflug! Und wir hoffen, dass wir Wien wieder besuchen können.

 

Veronika Kseňáková, Juraj Koštiaľ, Marko Bača, Katarína Necpálová – Studenten aus 1.B

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Na našom gymnáziu sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Víťazom kategórii (zľava) Tamare Benčíkovej 1.A, Sarah Ronschak 2.C a Kristíne Urbanovej 5.B želáme veľa úspechov v ďalších kolách. Ceny odovzdávali Katarína Hricová a lektor Robert Mcdonnell.

Deň otvorených dverí

 

Dňa 17.12.2013 sa na Evanjelickom gymnáziu uskutočnil deň otvorených dverí. Do našej školy v tento deň zavítalo takmer 160 uchádzačov o bilingválne štúdium s anglickým, alebo nemeckým vyučovacím jazykom. Na úvod vystúpil školský spevokol pod vedením PaedDr. Tomáša Škrabana, PhD. Riaditeľ školy PaedDr. Slavomír Hanuska priblížil účastníkom profiláciu gymnázia a odpovedal na otázky účastníkov.  Duchovná správkyňa  Mgr. Andrea Valentová hovorila o duchovnom základe našej školy a o možnostiach, ktoré pre školu prináša Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Budúci žiaci a aj ich rodičia si mali možnosť pozrieť priestory školy, zúčastniť sa na vyučovaní, ale aj na besede s vedúcimi odborov anglického a nemeckého štúdia PhDr. Karin Strakovou a PaedDr. Matejom Žilákom. Kritériá prijímacích skúšok pre nasledujúci školský rok budú zverejnené v januári 2014.

 

 

Bridges to Understanding 

 

The days I spent in Turkey have changed me a little bit. I was up in the air, above clouds that looked like a fluffy, giant bed. I took a picture of sunset from a yacht that looked just perfect. I met wonderful people and visited beautiful places, and - most importantly - I had fun. It was spectacular. I am very glad my school gave me this opportunity. It made me realize that I want to travel and see the world – eat foreign food, meet other people, fly with airplanes and sail the seas... I still think about my “family“ in Turkey. They were just way too kind and will have a place in my heart from now on. I won´t forget. Thank you again. I appreciate it.

Viac informácií o projekte: http://www.tolerancebridge.com/

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Pamiatka reformácie

Teológ Dr. Martin Luther osobne pribil  31 októbra 1517  na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz. Tézy kritizovali odpustky a v podstate sa dotýkali všetkých kritických bodov vtedajšej stredovekej cirkvi, o ktoré sa neskôr počas celej reformácie zápasilo. Cieľom téz bolo vyprovokovať akademickú diskusiu. Myšlienky vzbudili pozornosť aj u ostatného obyvateľstva. Martin Luther bol autoritou miestnej Univerzity vo Wittenbergu. Aj preto tento čin nemohol Rím len tak ignorovať. Vytvoril takto korene celej reformácie, ktorá je  základným stavebným kameňom Evanjelickej cirkvi a.v. Na Evanjelickom gymnáziu sme slávili pamiatku reformácie na Službách Božich 29. októbra pred odchodom detí na jesenné prázdniny. Kazaťeľom slova Božieho bol Mgr. Peter Ján Soták, senior Zvolenského seniorátu.

Beseda o regionálnych voľbách

V rámci predmetu Občianska náuka sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy, kde diskutovali so študentmi vysokej školy odbor politológia na tému blížiacich sa volieb v novembri 2013. Bližšie si vyjasnili pojmy VÚC, ich kompetencie, voľby do orgánov samosprávnych krajov, aktívna a pasívna politická participácia, účasť na voľbách, prečo ísť voliť, aké sú ekonomické a neekonomické nátlakové skupiny... Beseda bola obohatená o príklady z praktického života. Žiakov zaujala prezentácia, ktorá bola pre nich veľkým prínosom.

Konferencia ACSI v Maďarsku

V dňoch 25. – 28. Septembra 2013 sa skupina žiakov našej školy spolu s pani profesorkou Valentovou a pánom profesorom Žilákom zúčastnila na Medzinárodnej konferencii kresťanských škôl v Zánke, dedinke pri Balatone, v Maďarsku. Celé podujatie sa odohrávalo v angličtine, no pri zoznamovaní sa s novými ľuďmi sme mali možnosť priučiť sa aj nemčine, holandčine, maďarčine, kórejčine či mnohým iným zaujímavým jazykom. Navštevovali sme prednášky a workshopy nesúce sa v hesle „Požehnaný od Boha môže požehnať druhých“, ktoré viedol hlavný rečník Dan Bishop z USA, úžasný človek so skvelými myšlienkami a povzbudivými slovami. Okrem toho sme si mohli vybrať aj z množstva ďalších voliteľných tém, ktoré boli nám osobne blízke. Nechýbala hudba, či rôzne odmeny a čas strávený s novými známymi. Súčasťou ubytovacieho areálu bola aj pláž pri jazere Balatón, kde sa dalo príjemne poprechádzať. Konferencia bola plná radosti, skvelých nových priateľstiev s ľuďmi zo zahraničia, zábavných zážitkov či hlbokých myšlienok, ktoré sa dotkli našich sŕdc a posunuli nás zase o krok vpred. (Mária Vanková, 2.A)

Žiaci gymnázia darovali krv

Tak ako je zvykom na našom gymnáziu, aj tento rok niektorí žiaci z 8.A a 5.B spolu s PaedDr. Matejom Žilákom, nezištne darovali svoju krv v Národnej transfúznej stanici v Banskej Bystrici. Niektorí žiaci už ako čestní darcovia, iní ako prvodarcovia. Dobrovoľníci, pripojte sa k nám, nebude vás to stáť nič, ale zachránite niekomu život. Najbližšie pôjdeme darovať krv počas Valentínskej kvapky krvi.

Beseda o Mikulášovi Kováčovi

Dňa 27.9. 2013 sa uskutočnila beseda o banskobystrickom spisovateľovi MIKULÁŠOVI KOVÁČOVI. Zúčastnili sme sa tam aj my – trieda tercia, spolu s pani profesorkou Komorovou. Na úvod nás usporiadatelia privítali jednou z jeho básní „ O reči“. Potom nasledovali príhovory rôznych významných ľudí a priateľov M. Kováča. Najzaujímavejšia však bola beseda s jeho dcérou Jarmilou Chrobákovou, ktorá nám porozprávala o svojom detstve a otcovej tvorbe. Vraj nikdy nedovolil pri písaní nikomu nahliadnuť do svojho rukopisu. Poodhalila nám jeho súkromný život a na jeho pamiatku sa chystá vydať knihu pod názvom „Abededár“, v ktorej od A po Z píše príbehy z jeho života na dané písmeno. Besedu ukončila jeho ďalšia báseň „Pravdaže srdcom“. Bolo to naozaj príjemné dopoludnie. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o tomto významnom spisovateľovi.
Balleková Terézia, tercia 

 

Ponuka záujmového vzdelávania

V školskom roku 2013/2014 sa môžu všetci žiaci školy zúčastniť záujmového vzdelávania na Evanjelickom gymnáziu. Na krúžky je potrebné prihlásiť sa u uvedených vedúcich.

Tanečný kurz (Mgr. Longauer)
Hravá matematika (PaedDr. Malysová)
Evanjelické spoločenstvo a školská kapela (Mgr. Valentová)
Školský spevokol (PaedDr. Škraban, PhD)
Turistický krúžok (PaedDr. Sojka)
Latinčina (Mgr. Maťušová)

 

Rodičovské združenie

Vo štvrtok 3.10.2013 o 16:00 hodine sa uskutoční plenárne rodičovské združenie v evanjelickom chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Po plenárnom združení budú v budove školy prebiehať triedne aktívy. 

Deň európskych jazykov

Naši žiaci sa pripojili svojimi aktivitami na hodinách angličtiny a nemčiny ku dňu európskych jazykov. Pripravovali spoločne plagáty, pohľadnice, kde zakomponovali témy: medzinárodné slová, pozdravy v rôznych cudzích jazykoch, medzinárodné inštitúcie a iné. Navzájom si predstavili štáty EÚ, urobili krátku prezentáciu a prečítali ukážky z daných jazykov. Skúšali aj rôzne jazykolamy, čo bolo nielen poučné, ale aj zábavné.

Vypracovávali kvíz o jazykoch, počúvali piesne. Spojili svoje jazykové kompetencie s poznatkami aj z iných predmetov napr. z geografie a to najmä pri kreslení štátnych vlajok, menovaní hlavných miest jednotlivých krajín. Žiaci využili obrazotvornosť a svoje umelecké cítenie. Uvedomili si význam a dôležitosť ovládania cudzích jazykov pre prax a osobný život.

http://www.egymbb.sk/dejaz.JPG

Informačný panel

Od 17.9.2013 je v plnej prevádzke informačný panel pre rodičov a žiakov našej školy. Na tomto webe majú užívatelia možnosť sledovať klasifkáciu a hodnotenie žiaka, jeho dochádzku do školy, ale aj to, či žiaci píšu písomný test z niektorého predmetu, čo si majú pripraviť, či to čo sa majú doma z predmetu naučiť. Informačný panel najdete na adresehttp://egymbb.edupage.org. Prihlasovacie mená a heslá žiakov vydajú 17.9. triedni učitelia.

 

Začiatok školského roka

Školský rok 2013/2014 sa začne 2.9.2013 o 9:00 hodine slávnostnými službami Božími v evanjelickom chráme Božom na Lazovnej ulici.

http://www.egymbb.sk/DSC01981.JPG 

http://www.egymbb.sk/kostol.jpg

 

Školský rok 2013/2014