Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Novodobé Evanjelické gymnázium dovŕšilo dvadsiaty rok svojej činnosti.

V roku 1992 nastala vhodná doba aj na obnovenie činnosti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Pán Boh si pre toto dielo vybral skupinu nadšených pedagógov a evanjelických farárov z regiónu Banskej Bystrice. Úsilie týchto nadšencov bolo mimoriadne a zanedlho bolo o štúdium na evanjelickej škole niekoľkonásobne viac záujemcov, ako škola mohla prijať. 16. júna 1992 bola Generálnym biskupským úradom napokon zriadená vysnívaná škola, ktorá mala byť nasledovníkom historického Evanjelického gymnázia. Vyučovanie sa začalo školským rokom 1992-1993. Pri tejto príležitosti sa konali 21. júna 2013 slávnostné služby Božie. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

http://www.egymbb.sk/grexa.jpg

http://www.egymbb.sk/biskupi.jpg

Projektové dni so Špeciálnou ZŠ

Začiatkom júna sa uskutočnili na Špeciálnej základnej škole a Evanjelickom gymnáziu dva spoločné projektové dní, kde žiaci z našej 3B a z ôsmeho ročníka základnej školy sa navzájom navštívili a bližšie sa spoznali. Okrem iných spoločných aktivít vypracovali študenti v skupinách napínavé fotopríbehy. Projekt organizoval Moritz Rennet, dobrovoľník z Nemecka na Evanjelickom gymnáziu. Viac informácií nájdete nawww.kulturweit-blog.de/projekte

 

http://www.egymbb.sk/moritz.jpg

Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD

Kultúrny atašé SRN pán Roland Westebbe v prítomnosti zástupkyne ZFA na Slovensku pani Gudrun Telge odovzdal diplomy DSD úspešným absolventom tejtoskúšky, ktorá je uznávaná vo všetkých po nemecky hovoriacich krajinách. Slávnosť sa konala v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice.

http://www.egymbb.sk/dsdsvs.jpg

Absolventi gymnázia

V evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici si prevzali maturitné vysvedčenia tohtoroční absolventi školy. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol pri tejto príležitosti dôstojný  brat biskup západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda.

http://www.egymbb.sk/matkost.jpg

Veľa šťastia maturantom !

Tradičným spôsobom, prechodom cez vyzdobenú školu sa 17. 5.  so svojimi mladšími spolužiakmi a učiteľmi rozlúčili ďalší už takmer absolventi. Naši piataci a ôsmaci sa budú v nasledujúcom „akademickom“ týždni intenzívne pripravovať na maturitné skúšky, ktoré sa na našej škole uskutočnia 27. – 30. mája.

http://www.egymbb.sk/maturan.jpg

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli už po siedmykrát aj žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a rímsko-katolíckej Základnej školy Štefana Moyzesa k spoločným ekumenickým modlitbám. Prvé stretnutie sa konalo 24. 1. 2013 v rímsko-katolíckom kostole Svätého kríža a druhé sa uskutočnilo 25. 1. 2013 v Evanjelickom chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Téma tohtoročného týždňa modlitieb „Čo od nás žiada Boh?“ vychádza zo slov proroka Micheáša 6, 6-8, ktorý hovorí o tom, že Boh viac než bohoslužbu, obetné dary a spaľované obety vyžaduje „zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“

http://www.egymbb.sk/ekumena.jpg

V tomto duchu sa niesli aj naše spoločné stretnutia, kde sme čítali a počúvali Slovo Božie, spievali na Božiu slávu a predkladali Bohu naše prosby za jednotu kresťanov i potreby celého sveta. Keďže tohtoročný týždeň modlitieb pripravovali kresťania v Indii, do priebehu našich stretnutí sme zapojili aj prvky typické pre ich bohoslužbu ako bubnovanie na oslavu Boha, vydávanie svedectiev viery a vzájomnú výmenu pučiacich ratolestí v závere stretnutia symbolizujúcu túžbu po nádeji a zmene.

 

Deň otvorených dverí

Dňa 22. januára 2013 od 9:00 hodiny sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Záujemci o štúdium si mohli pozrieť svoju budúcu školu, bol im predstavený profil jednotlivých odborov a aj softvér na podporu vyučovania cudzích jazykov.

 

Lyžiarsky a snowboardový kurz

V termíne od 8.1. do 12.1. sa uskutočnil lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia v stredisku Lopušná dolina.

http://www.egymbb.sk/images/lyze10/DSC_0233.JPG

DSD diplom získali už ako tretiaci

Študenti našej školy sú čoraz úspešnejší  v skúškach pre získanie DSD - certifikátu uznávaného ako náhrady maturitnej skúšky. Prvý stupeň úrovne B1 už získali takmer všetci študenti v treťom ročníku nemeckého bilngválneho štúdia alebo v siedmom ročníku osemročného štúdia. O tom, že ide o vážny dokument svedčí, že žiakom diplomy prišiel odovzdať kultúrny atašé SRN pán Roland Westebbe v prítomnosti zástupkyne ZFA na Slovensku pani Gudrun Telge. Držiteľom diplomu srdečne gratulujeme.

http://www.egymbb.sk/dsdata.JPG

The Life and Ideas of Mahatma Gandhi

An eye for an eye only ends up making the whole world blind,’ Mahatma Gandhi. In 2007 the United Nations declared 2nd October – The International Day of Non-Violence. This is the day of the birth of Mohandas K. Gandhi. For the first time we celebrated this day at the Lutheran Gymnasium, Banska Bystrica.

http://www.egymbb.sk/gandhi.jpg

The final year pupils watched the award-winning film Gandhi which presents the life of Mahatma Gandhi who became the famed leader of the Indian revolts against British rule through his philosophy of non-violence. Pupils discussed the events and ideas presented in the film in lessons of English and Religious Education and finally wrote an essay in which they explained who their political hero was and why. Some pupils chose Mahatma Gandhi and others chose such figures as Winston Churchill, Martin Luther King or Maria Teresa. The school also contacted the Indian Embassy in Bratislava and was able to create a display based on materials provided by the embassy.

Školský rok 2012/2013

Pieseň Wind of change skupiny Scorpions, ktorá už znie éterom viac ako 20 rokov sa stala hymnou posledného stretnutia projektu Coménius našich študentov a ich nemeckých spolužiakov z Lichterstern gymnasium v Sachsenheime (www.lichtenstern-gymnasium.de/). Záver projektu, v druhej polovici apríla, totiž spočíval v prezentácii zmien v partnerských krajinách od päťdesiatych rokov minulého storočia do dnes.