Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

43 nových absolventov gymnázia

Brány Evanjelického gymnázia opustilo v tomto roku 43 absolventov bilingválneho a osemročného štúdia. Vysvedčenia o maturitnej skúške si prevzali v chráme Božom na Lazovnej ulici 29. mája 2012. Prajeme im veľa Božej prítomnosti, lásky a úspechov v ich ďalšom pôsobení na univerzitách i v živote.

http://www.egymbb.sk/absol.jpg

Veľa šťastia maturantom !

Tradičným spôsobom, prechodom cez vyzdobenú školu sa 11. 5.  so svojimi mladšími spolužiakmi a učiteľmi rozlúčili ďalší už takmer absolventi. Z 5.B - 27 a z oktávy 16 chlapcov a dievčat sa bude v nasledujúcom „akademickom“ týždni intenzívne pripravovať na maturitné skúšky, ktoré sa na našej škole uskutočnia 21. – 25. mája.

http://www.egymbb.sk/ematura.jpg

Exkurzia v tábore smrti

11. 5. 2012 sa žiaci z tried 4. A, 5.A, 1.B a 4.B zúčastnili dejepisnej exkurzie do poľského mesta Osvienčim, v ktorom sa v čase II. svetovej vojny nachádzal jeden z najkrutejších nemeckých koncentračných táborov Osvienčim – Brzezinka. Podľa oficiálnych údajov v ňom zahynulo 1,1 milióna mužov, žien a detí.
Dojmy jednej z účastníčok exkurzie, Dáši Nemcovej z 5.A: „ Vedeli sme, že to nebude veselé, ale že to bude až také strašné sme si neuvedomovali. Budovy zvonku pôsobia ako nejaké väčšie domy, no keď zistíte, čo sa v nich skrýva, človeku tuhne krv v žilách. Videli sme vlasy, zubné protézy, barle, oblečenie Židov, ktorí boli v tábore zlikvidovaní. Najstrašnejšie pre mňa bolo, keď nám sprievodkyňa rozprávala o malých deťoch, ktoré v koncentračnom tábore zabíjali, vidieť ich malé topánočky a oblečenie. Po tomto zážitku môžem len dodať, že sme šťastní ľudia, pretože nemusíme trpieť pre svoju vieru, národnosť, farbu pleti...“                Mgr. Slavka Keratová

http://www.egymbb.sk/186.JPG

Medzinárodné športové majstrovstvá evanjelickej mládeže

Cirkevný zbor v Poznani spolu s pomorko-veľkopoľským seniorátom pripravili na koniec apríla medzinárodné majstrovstvá evanjelickej mládeže (http://mmme2012.wordpress.com/). Našu cirkev na Slovenku reprezentovali študenti nášho gymnázia. V silnej konkurencii najmä Poľských družstiev sa im podarilo získať slušnú medailovú zbierku.

http://www.egymbb.sk/epolsko.jpg

Najúspešnejším bol Oliver Zbránek z 1.B, ktorý vybojoval niekoľko zlatých medailí v ľahkoatletických disciplínach juniorov keď spolu z Elżbietov Zwias z Dzięgielówa (blízko Poľského Tešína) získali rovnaký počet bodov. Medailové pozície získali aj Miloš Horný 4.B v ľahkej atletike seniorov, Martina Kajanová 3.B a Alexandra Reptišová 1.B v plážovom volejbale senioriek. Zlatú medailu mužstvu seniorov z poľských Gliwíc vyfúkli (alebo skôr vykopli) naši chalani z 5.A David Donoval a Michal Jakubov a 7.A Andrej Žiška, Dušan Kvasna, Lukáš Lukonič a Tomáš Lešták – vďaka ktorého aktivite sme sa o majstrovstvách dozvedeli. Štvordňové zápolenie bolo zorganizované na dobrej úrovni čo svedčí o tom , že aj malá Evanjelická cirkev (počet evanjelikov v Poľsku je 64 000 t.j. 0,2% obyvateľstva) ak má vierou zapálených vodcov môže existovať a prilákať aj mladých.

 

Druhé kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ  školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest v odbore bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým. Kritéria prijatia sú rovnaké ako pri prvom kole prijímacích skúšok. Prihlášky na uvedený odbor štúdia je potrebné doručiť škole do 6.júna 2012. Prijímacia skúška sa uskutoční 19.6.2012.

 

deň Zeme – the green infantry

Každý rok, 22. apríla je medzinárodný deň Zeme. Je to celosvetová udalosť, kedy si pripomíname význam prírody okolo nás, ktorej súčasťou sme aj my. Preto sa konajú rôzne akcie s ekologickou a environmentálnou tematikou, ktoré majú poukázať na negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Aj naši študenti z 5.A a zo 6.A sa zapojili do environmentálnych pracovných aktivít. Vyčistili školský areál. Spríjemnili sebe, aj ostatným spolužiakom - kamarátom prostredie pre vzdelávanie a oddych. Mnohí potešili i prekvapili svojou zručnosťou a pracovným nasadením. Proste ďalšia akcia, kde sme spojili príjemné s užitočným. viac foto

PaedDr. Stanislav Sojka

http://www.egymbb.sk/images/zem/fotoa.jpg

Projekt Comenius Socrates - partnerstvá škôl

Vrámci projektu Comenius počas plánovanej návštevy nášu školu navštívilo 14 žiakov z partnerskej školy zo Sachsenheimu. Spolu sme strávili jeden úžasný týždeň plný lyžovania a snowboardovania v Lučivnej a večerného plávania. Plánované aktivity sa našim hosťom páčili a čas, ktorý sme spolu strávili nám dopomohol k  spoznávaniu a približovaniu kultúr našich národov. Tešíme sa na skorú návštevu partnerskej školy v Nemecku.

http://www.egymbb.sk/nemc.jpg

Hviezdoslavov Kubín

8. februára 2012 sa stretli milovníci krásnej literatúry na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v celkovom počte 9 účastníkov. Porota v zložení p.p. Keratová, p.p.Maťušová a p. p. Uhliariková rozhodla nasledovne: v 2. kategórii získala 3. miesto v prednese poézie A. Maštarlícová z triedy 1.A, v 3. kategórii obsadil 1. miesto E. Vanko z triedy 4. A, vo 4. kategórii získala 1. miesto P. Fraňová zo 6. A triedy a 3.miesto M. Halabuk z 1. B. Všetkým zúčastneným vyslovujeme pochvalu a E. Vankovi a P. Fraňovej budeme držať palce v obvodných kolách.

http://www.egymbb.sk/hviek.jpg

Valentínska kvapka krvi

Tak ako je zvykom na našom gymnáziu, aj tento rok niektorí žiaci z 8.A, 4.B a 5.B spolu s PaedDr. M. Žilákom, nezištne darovali svoju krv na Národnej transfúznej stanici. Niektorí žiaci už ako čestní darcovia, iní ako prvodarcovia. Dobrovoľníci, pripojte sa k nám. Najbližšie pôjdeme darovať krv počas Svetového dňa darcov krvi 14.6.2012.

http://www.egymbb.sk/krv.jpg

Výpis klasifikácie žiakov

Na základe § 55 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka 2011/2012 triedny učiteľ vydá žiakovi výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok formou výpisu klasifikácie. Tento výpis obdržia žiaci na poslednej vyučovacej hodine 31.1.2012.  Výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za 1. polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Výsledky klasifikácie si môžete pozrieť aj v internetovej žiackej knižke.
Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (29. júna 2012) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.  

http://www.egymbb.sk/vpiss.jpg

Dejepisná olympiáda

16. 12. 2011 sa na našej kole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Svoje vedomosti z dejepisu si overili 3 žiaci v kategórii 2B a 7 žiaci v kategórii 2C. Súťažiaci vo vyššej kategórii okrem vyplnenia testu prezentovali aj svoje práce na témy: Historická osobnosť spojená s banskobystrickým regiónom alebo Vzťahy Slovákov a ich susedov v histórii a v súčasnosti. Víťazom kategórie 2B sa stal Erik Vanko zo IV. A a víťazkou kategórie 2C Rebeka Majerová z 5. B, ktorej želáme veľa úspechov v obvodnom kole.

Mgr. Slavka Keratová

http://www.egymbb.sk/vanko.jpg

Geografická olympiáda

Geografie chtiví žiaci z 1.A až 4.A sa dňa 15.12. 2011 zúčastnili školského kola geografickej olympiády. Všetci dosiahli veľmi dobré výsledky, ale do obvodného kola môžu postúpiť len prví dvaja úspešní riešitelia z každej triedy. Sú to Adam Kopáčik s Karin Rusnákovou z 1.A, Kristan Houdek a Michal Oravec z 2.A a Daniel Očenáš s Viktóriou Houdekovou zo 4.A. Všetkým žiakom gratulujeme a postupujúcim budeme držať palce v obvodnom kole.

PaedDr. Stanislav Sojka

http://www.egymbb.sk/geog.jpg

Deň otvorených dverí

Dňa 24.1.2012 od 9:00 do 13:00 sa na Evanjelickom gymnáziu uskutoční deň otvorených dverí. Na tento deň pozývame záujemcov o štúdium na našej škole, rodičov i priateľov školy. Počas dňa bude prezentovaný nový odbor štúdia - anglické bilingválne štúdium, a účastníci budú oboznámení aj s úspechmi v doterajších študijných odboroch (nemecké bilingválne štúdium a osemročné štúdium). Na dni otvorených dverí si budete môcť vyskúšať aj moderné a efektívne softvérové nástroje na vyučovanie cudzích jazykov (Cambridge 24-7, Milenium Line, Tangram, English in Action a Elements), ktoré sa používajú na vyučovanie angličtiny a nemčiny na našej škole. Uvidíte aj vyučovanie predmetov v cudzom jazyku a prácu našich zahraničných lektorov.

http://www.egymbb.sk/DOD11.JPG

Týždeň vedy

Dňa 11.11.2011 sa žiaci 2.B a 5.B zúčastnili, spolu s pani Dr. Malysovou, Týždňa vedy na UMB FPV, ktorý organizovala katedra fyziky. Formou experimentov, sme sa mali možnosť oboznámiť s rôznymi fyzikálnymi javmi z oblasti optiky, akustiky, molekulovej fyziky, či s dôsledkami kmitania a vlnenia. Okrem iného nám profesori z katedry fyziky ochotne odpovedali na všetky naše otázky, a pod ich dozorom sme si mohli vyskúšať všetky experimenty, čím nám priblížili atraktívnosť tohto, nie práve obľúbeného predmetu. Možno aj vďaka tomuto zážitku sa niektorí rozhodnú študovať práve na tejto fakulte.

http://www.egymbb.sk/TVedy.jpg

 

Hodina deťom

Dňa 11.11. 2011  sa Evanjelické gymnázium zapojilo do charitatívnej zbierky Uličnica - Hodina deťom. Žiaci v uliciach mesta vyzbierali sumu 423 EUR.

http://www.egymbb.sk/hod.JPG

Naši študenti čítajú aj nemeckú literatúru

Trieda IV.B sa zúčastnila projektu Lesefüchse (Lesefuchs =ten, kto rád a veľa číta), kde v čase od marca do októbra 2011 žiaci čítali päť napínavých románov pre mládež. Vždy po štyroch až piatich týždňoch bol obsah kníh prediskutovaný skupinou a učiteľom, ktorí čítali tú istú knihu. Začiatkom októbra predstavili piati žiaci prečítané knihy svojim spolužiakom. V závere bola za najlepšiu čitateľku (Lesefuchs von IV.B) zvolená Sabina Leo. 21.októbra 2011 sa zúčastnila národného kola v Bratislave, kde súťažila v diskusii o prečítaných knihách s účastníkmi z ďalších škôl zapojených do tohto projektu. Spomedzi všetkých zúčastnených sa Sabina umiestnila medzi tromi najlepšími.        Helga Peppel, lektorka

http://www.egymbb.sk/pep.JPG

http://www.egymbb.sk/anglicko.gifAnglické bilingválne štúdium

Od školského roku 2012/2013 sa na našej škole otvára 1. ročník anglického bilingválneho štúdia. V anglickom jazyku sa budú vyučovať predmety biológia, občianska náuka, evanjelické a.v. náboženstvo, umenie a kultúra a geografia. Po Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši a Tisovci tak prináša Evanjelická cirkev a.v. kvalitné vzdelávanie angličtiny aj do Banskej Bystrice. Okrem toho ponúkame naďalej  aj tradičné nemecké bilingválne štúdium a osemročné štúdium.

 

Literárna Orava

Hviezdoslav, Kukučín, Urban. Tri zvučné mená, ktoré by mal každý študent učiaci sa slovenský jazyk poznať. Ale keby predsa len niekto nevedel, od koho je Hájnikova žena, Neprebudený či Živý bič, mohol by sa vybrať na exkurziu či výlet tak ako my, žiaci 8. A a 4. B triedy. Vybrali sme sa 27.9.2011 na Oravu, odkiaľ títo páni umelci pochádzajú. Navštívili sme múzeum Hviezdoslava, rodný dom Kukučína v Jasenovej a hájovňu pod Babou horou, miesta dýchajúce atmosférou tých čias. O všetkých troch spisovateľoch nám rozprávali lektori naozaj zanietení. Informácie, ktoré sme dostali, boli pre nás nové, ťažko by sme mnohé z nich našli v učebniciach a pred blížiacou sa maturitou sú naozaj potrebné. Vedomosti sa lepšie na nás „nalepia“ takouto formou ako pri čítaní z kníh.Ďakujeme p.p. Uhliarikovej a p.p.Sojkovi, že nám dali takúto možnosť.

Simona Molčanová, 4. B

http://www.egymbb.sk/orava.jpg

Ponuka záujmového vzdelávania

Vážení rodičia, milí žiaci
aj v tomto roku prichádza Centrum voľného času Heureka s ponukou záujmových krúžkov. Po odovzdaní vzdelávacieho poukazu sa môžu deti zapojiť do neobmedzeného množstva týchto krúžkov. Vzdelávací poukaz je potrebné doručiť triednemu učiteľovi najneskôr 26.9.2011. Vzdelávacie poukazy Vám boli distribuované na začiatku školského roka. Vedúci krúžkov už svoje aktivity predstavovali v jednotlivých triedach. Do krúžkov je možné prihlásiť sa aj počas roka u konkrétneho vedúceho.


Ponuka krúžkov:
1. Nemecká filmotéka (Mgr. Fidlušová)
2. Turistický krúžok (PaedDr. Sojka)
3. Latinčina (Mgr. Maťušová)
4. Základy francúzskeho jazyka (Mgr. Maťušová)
5. Angličtina pre začiatočníkov (PaedDr. Matej Žilák)
6. Klub A – príprava na súťaže v AJ (PaedDr. Dzúriková)
7. Fyzika okolo nás (Mgr. Longauer)
8. Kurz tlmočníctva (Mgr. Burkert)
9. Lego Dacta (Mgr. Hanuska)
10. Základy ruského jazyka (Mgr. Gradovová)

 

E-learning

Rodičom žiakov boli distribuované prístupové mená a heslá do školského informačného portálu. Na tento portál sa môžete prihlásiť cez položku informačný panel. Prístupové mená a heslá budú slúžiť žiakom školy okrem žiackej knižky aj na využívanie  e-learningu počas vyučovania ale aj v domácej príprave.

Protestné zhromaždenie učiteľov

Z dôvodu účasti učiteľov školy na protestnom zhromaždení oznamujeme, že žiakom na deň 13.9.2011 udeľuje riaditeľ školy voľno. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu od 14. 9. 2011.

Začiatok školského roka

Školský rok 2011/2012  sa na našej škole začne 5.9.2011 slávnostnými službami Božími, ktoré sa uskutočnia v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici o 9:00 hodine. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie školy, sa bude realizovať v prvom týždni školského roka najmä blokové vyučovanie telesnej výchovy, estetickej výchovy, umenia a kultúry, účelové cvičenie a kurz ochrany života a zdravia.

Veľká rekonštrukcia budov školy

Od júna do decembra 2011 bude prebiehať rekonštrukcia oboch budov školy. Predmetom rekonštrukcie je výmena striech, okien, opravy a zateplenie fasád budov školy a výmena školského nábytku. Počas letných prázdnin vybudujeme v škole aj moderné chemické laboratórium.

http://www.egymbb.sk/tabula.jpg

 

Školský rok 2011/2012

http://www.egymbb.sk/tabula.jpg

Od júna do decembra 2011  prebehla veľká rekonštrukcia oboch budov školy. Predmetom rekonštrukcie bola výmena striech, okien, opravy a zateplenie fasád budov školy a výmena školského nábytku. Počas letných prázdnin sme vybudovali v škole aj moderné chemické laboratórium.