Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Študenti prevzali diplomy DSD od nemeckého veľvyslanca

Dňa 3.5.2011 cestovali niektorí žiaci 4.B, 5.B a 8.A do Nitry, aby si od veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Dr. Axela Hartmanna prevzali diplomy o vykonaní nemeckej jazykovej skúšky DSD II. Slávnostnú atmosféru podujatia dotvoril krátky program. Všetkým úspešným študentom srdečne blahoželáme.

Helga Peppel, Katarína Chalupková

http://www.egymbb.sk/dsds.jpg

Študentka gymnázia najlepšia na Slovensku v anglickom jazyku

Naša študentka Kristína Urbanová získala v predchádzajúcom mesiaci niekoľko významných ocenení v anglickom jazyku. Stala sa víťazkou celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku a zároveň získala 3. miesto v súťaži 17th Annual English Essay Competition. Srdečne gratulujeme.

http://www.egymbb.sk/urban.JPG

Milé a vzácne stretnutie v maturitných ročníkoch

V pondelok 2.5.2011 sme my, žiaci 8.A a 5.B dostali milú príležitosť vypočuť si zaujímavosti z prostredia slovenskej evanjelickej literatúry. Svojou návštevou nás poctila evanjelická spisovateľka, literárna historička, doktorka filozofie, pani Slavomíra Očenášová-Štrbová. Porozprávala nám o každoročnom stretnutí evanjelických autorov na evanjelickej fare v Radvani, s názvom Radvanské veršobranie, ktoré organizovala v rokoch 1999-2009. Spomínaní autori si vymieňali skúsenosti, čoho výsledkom bolo každoročné vydanie bibliofílií na určitú tému.

http://www.egymbb.sk/slavka.JPG

V týchto zbierkach nájdeme básne básnikov, ako napríklad Milana Rúfusa, Štefana Žáryho, ale aj našej pani profesorky Silvie Mojžišovej. Pani doktorka nám tiež porozprávala o svojich osobných spomienkach na jej veľké literárne vzory Milana Rúfusa a Petra Karvaša. Taktiež nám predstavila svoju knižku, v ktorej sa zaoberá modlitbou, jej štruktúrou a jej výskytom v slovenskej literatúre. Čas ubehol ako voda a tak sme sa s pani doktorkou museli rozlúčiť. Z tohto stretnutia sme si odniesli množstvo zážitkov a poznatkov, ktoré nám na maturite určite pomôžu, za čo pani doktorke úprimne ďakujeme.

                   Richard Cimerman, Natália Smädová 8.A

http://www.egymbb.sk/logocoe.jpg„Zwei Gesichter Europas – grenzenlos sehen, doppelt wahrnehmen“

V termíne 13.3.-23.3.2011 sa 15 žiakov s dvomi vyučujúcimi stalo na pár dní hosťami našej partnerskej školy Lichtenstern Gymnasium, Sachsenheim aby intenzívne pracovali na témach nášho spoločného projektu. Postupne prezentovali to, čo sa im podarilo zistiť počas práce na témach doma na Slovensku a potom spoločne vo dvojiciach a skupinách vyhľadávali ďalšie informácie a porovnávali ich. Mali možnosť vidieť nielen praktické vyučovanie pri odbornom vzdelávaní a príprave na povolanie, ale na veľtrhu vysokých škôl aj nájsť informácie o možnosti štúdia v Nemecku. Zaujímavá bola diskusia s pánom Hirschom z „Gustav-Adolf-Werk“, ktorý nám porozprával o spolupráci Evanjelickej cirkvi v Nemecku a na Slovensku. Výsledky svojej práce žiaci prezentovali na spoločnom podujatí pred hosťovskými rodinami a učiteľmi. Príjemnú atmosféru dotvorilo spoločné muzicírovanie a spievanie. 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Katarína Chalupková

http://www.egymbb.sk/Nemecko%202.jpg

Kreatívne písanie

Dňa 31.3.2011 sa niektorí žiaci z tried 1.B, 7.A a 4.B zúčastnili workshopu „Kreatívne písanie. Môj prvý preklad“, ktoré v spolupráci s Mgr. Paulínou Šedíkovou – Čuhovou, PhD. pripravili pracovníci Nemeckej študovne v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Žiaci sa nielen zoznámili s literatúrou migrantov, ale sami sa pokúsili vytvoriť príbeh na fotografiu, či preložiť literárny text. Na stretnutí bola aj reportérka rádia Regina, ktorá so žiakmi spravila krátky rozhovor.  http://www.egymbb.sk/zvuk.gif

Katarína Chalupková

http://www.egymbb.sk/pisanie.jpg

Turnaj o putovný pohár maturantov

28.3.2011 sa konal už tretí ročník minifutbalového turnaja o putovný pohár maturantov. O víťazstvo bojovali družstvá 8.A, 5.B a učiteľov. Tento rok sa podarilo vyhrať maturantom z 8.A, ktorým k úspechu blahoželáme. K výbornej atmosfére prispelo nielen počasie, ale aj spolužiaci a spolužiačky, ktorí ich prišli povzbudzovať. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

Katarína Chalupková

http://www.egymbb.sk/Futbal.jpg

http://www.egymbb.sk/Futbal2.jpg

http://www.egymbb.sk/Futbal3.jpg

Prihlášky do prímy osemročného štúdia

Prihlášky do prímy osemročného štúdia je potrebné podať  riaditeľovi ZŠ, ktoré v súčasnosti žiak navštevuje do 10. apríla 2011. Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie anglického a nemeckého jazyka. Osemročné štúdium je najlepšou formou štúdia pre talentované, nadané deti. V Bratislave je toto najpopulárnejšia forma štúdia. Do prímy bude prijatých najviac 22 žiakov. Učebný plán štúdia nájdete tu.

Robocup Junior 2011

Celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže Robucup Junior sa tento krát uskutočnilo v Sabinove 17.- 19. marca. Po prvý krát sa tejto prestížnej súťaže zúčastnili aj študenti nášho gymnázia. Školu reprezentovala štvorica: Samuel Búlik – prima, Daniel Očenáš – tercia, Martin Šalamún a Róbert Uhrín – kvarta. V kategórii základné školy Rescue A /záchranár/ sa umiestnili na 6. mieste v celoslovenskom meradle. Keď berieme do úvahy, že to bolo ich premiérové vystúpenie treba im pogratulovať. Celkové výsledky súťaže si môžete nájsť na webovej stránke www.robotika.sk/rcj 

http://www.egymbb.sk/fotoRC.jpg

A znova darovali ...

Tak ako je zvykom na EVG, aj tento šk.rok /4.3.2011/niektorí žiaci zo 4.B a 5.B spolu s PaedDr. P. Horváthovou, nezištne darovali svoju krv na Národnej transfúznej stanici v BB, kde nás ako obvykle veľmi milo privítali. Niektorí žiaci už ako čestní darcovia, iní sa rozhodli prvýkrát darovať krv, a tým rozšírili populáciu darcov na EVG. Tešíme sa z dobrého pocitu a skutku, ktorí sme vykonali. Takže za pár mesiacov znova na lôžku s ihlou v ruke.

PaedDr. Patrícia Horváthová

Lyžiarsky a snowboardový kurz

V dobrej nálade a krásnom prostredí Vysokých Tatier za nádherného slnečného počasia sa konal tohtoročný druhý turnus lyžiarskeho a snowboardového kurzu. Na tomto turnuse sa z 9. žiakov, ktorí stáli na doske po prvý raz všetci tešili tomu, že napokon boli schopní zjazdiť aj náročnejšiu zjazdovku v Lopušnej doline. Ostatní si zdokonalili svoje lyžiarske a snowboardové zručnosti v nádhernej jarnej lyžovačke.

http://www.egymbb.sk/lvkk.jpg

Projekt ACES II. časť

V dňoch 28.2.-2.3.2011 sa uskutočnila druhá časť projektu ACES s Rumunskom. Pár žiakov našej školy s vedením PaedDr. Mateja Žiláka a Mgr. Mareka Hanusku, ktorý spríjemňoval atmosféru výletu, vycestovali do Rumunska. Prvý deň po príchode do Satu Mare nás čakalo príjemné privítanie a tanečno-hudobný program, po ktorom sme mali voľný večer. Večer sme strávili s rumunskými študentami v miestnom podniku, v ktorom pre nás pripravili párty. Druhý deň sme sa znova venovali projektu v podobe rôznych workshopov. Večer sme opäť vyrazili do mesta na Karaoke a potom na bowling. Tretí, posledný deň sme už boli o čosi menej šťastnejší, pretože sme vedeli, že náš výlet sa blíži ku koncu. 
Povymienali sme si kontakty, urobili sme pár spoločných fotiek a rozlúčili sa s nádejou, že sa ešte uvidíme. Odchádzali sme plní nových zážitkov a čo je najdôležitejšie, zdokonalili sme sa v anglickom jazyku. Dakujeme za to, že sme spoznali nových priateľov, videli kus sveta a získali nové zážitky. Dakujeme :)
                                                                   Simona Molčanová 

http://www.egymbb.sk/aces2.jpg

Projekt ACES

V dňoch 24-26. januára, sa na našej škole už po tretí krát uskutočnil projekt ACES, tentokrát s Rumunskom. Aj keď rumunskí žiaci mali možnosť Slovensko navštíviť len na tri dni, ich pobyt bol o to vzácnejší a priateľskejší. Pomocou anglického jazyka sme preberali problémy bežného života, a snažili sme sa prísť nato ako sa vyhnúť konfliktom, či už osobným alebo verejným. Získali sme nový pohľad na život, nových priateľov, a uistili sa v anglickom jazyku. Sme radi, že naša škola a učiteľ PaedDr. Matej Žilák nám takúto možnosť dávajú každý školský rok. Už sa veľmi tešíme na našu cestu do Rumunska!

 Simona Molčanová 3.B

http://www.egymbb.sk/ace11.jpg

Dejepisná olympiáda

24. januára 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa jej 6 študentov, ktorých vedomosti z dejepisu preveril najskôr test a potom prezentovali svoje práce venované národným dejinám. Víťazom sa stal Lukáš Vilímek zo VII. A s prácou Prípravy a vyhlásenie Slovenského národného povstania.

Mgr. Slavka Keratová

http://www.egymbb.sk/dej.jpg

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 21.12. 2010 sa na našej škole už po niekoľkýkrát uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Akcie sa zúčastnilo 14 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Víťazi školského kola: 3. kategória - Erik Vanko /3.A/- 8-ročné štúdium, 4. kategória - Natália Búdová /5.A/- 8-ročné štúdium, 4. kategória - Radka Murinčeková /1.B/- bilingválne štúdium. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v postupových kolách.
                                                                        http://www.egymbb.sk/kubinh.jpg

EXPERT

Vo štvrtok 9. decembra 2010 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo celoštátnej vedomostnej súťaže EXPERT Geniality Show. Zúčastnilo sa ho 29 žiakov z tried 1.A, 3.A, 4.A osemročného štúdia a 2.B, 3.B, 4.B a 5.B bilingválneho štúdia. Osem z nich bolo veľmi úspešných pretože získali oprávnenie používať čestný titul EXPERT v aspoň v jednej z dvoch súťažných tém, ktoré si súťažiaci dobrovoľne vyberali zo šiestich okruhov. Medzi našich najúspešnejších reprezentantov patria naši maturanti – Milan Georgievski a Martin Kyseľ z 5.B, ktorí okrem ohromného úspechu v témach Dejiny a Planéta Zem získali aj prestížny titul TOP EXPERT za ich vrcholové umiestnenie v celkovom poradí súťaže – spomedzi 9036 žiakov z celého Slovenska zaujali 22. a 25. miesto. Mimoriadne úspešným riešiteľom sa stal aj Samuel Búlik z 1.A, ktorý vďaka svojim vedomostiam získal 99. miesto a tiež sa môže pýšiť titulom TOP EXPERT.

http://www.egymbb.sk/expert.jpg

Nemecký jazykový diplom DSD II

Už po tretí krát sa na našej škole konala skúška na získanie nemeckého jazykového diplomu DSD II. Žiaci majú možnosť získať diplom na úrovni B2 alebo C1 Európskeho referenčného rámca. Okrem žiakov 5.B sa po prvý krát skúšky zúčastnili aj žiaci 4.B a 8.A. Po písomnej časti konanej dňa 7.12. 2010 sa v dňoch 15.-17.decembra 2010 konala ústna časť. Spolu 36 žiakov si počas nej preverilo svoje jazykové schopnosti v ústnej komunikácii, pričom viac ako polovica dosiahla v tejto zložke jazykového diplomu úroveň C1. 
                                                       Mgr. Katarína Chalupková, PhD.

http://www.egymbb.sk/dsd.jpg

http://www.egymbb.sk/logocoe.jpg„Zwei Gesichter Europas – grenzenlos sehen, doppelt wahrnehmen“

V rámci nášho projektu prijal pozvanie na diskusiu brat dištriktuálny biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Dňa 14. decembra 2010 odpovedal na otázky, ktoré žiaci pripravili v troch oblastiach: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, vzťahy medzi Evanjelickou cirkvou na Slovensku a nemeckou evanjelickou cirkvou. V treťom bloku otázok pán biskup odpovedal na otázky týkajúce sa jeho života. Odpovede zazneli nielen v slovenskom, ale aj nemeckom jazyku. Program doplnili báseň, nemecká vianočná pieseň a spoločná modlitba.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
                                                       Mgr. Katarína Chalupková, PhD.

http://www.egymbb.sk/krivda.jpg

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku Dňa 13.12.2010 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v 4 kategóriách. Do obvodného kola postúpili Peter Pázmány (2.B) v kategórii 2C a Martina Gajňáková (7.A) v kategórii 2B. Obidvom postupujúcim srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole. 
                                                       Mgr. Katarína Chalupková, PhD.

 

Slávnostné služby Božie

http://www.egymbb.sk/klatik.jpg22. decembra 2010 o 10:00 hodine  sa uskutočnia v chráme Božom na Lazovnej ulici slávnostné služby Božie pre žiakov našej školy. Kazateľom slova Božieho bude generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD. Srdečne Vás všetkých pozývame.

 

Diskusná hodina v Info USA

Dňa 20. a 21. októbra sa žiaci tried 5.A,1.B,2.B,3B zúčastnili diskusnej hodiny s americkými lektormi v Info USA. Počas dvoch hodín si žiaci prehĺbili vedomosti v oblastiach - "Slang Words and Idioms" a "Traditional American Cuisine"

Mgr. Matej Žilák

http://www.egymbb.sk/zil1.jpg

Solutions, Opportunities, Succes

Už po tretíkrát sa naša škola zapojila do projektu ACES- akadémie stredoeurópskych škôl. Náš tohtoročný projekt má názov "S.O.S -Solutions, Opportunities, Succes" a budeme na  ňom spolupracovať so školou z rumunského Satu Mare. Od 27. septembra do 1.októbra sme sa ja a učiteľ PaedDr. Matej Žilák zúčastnili úvodného stretnutia v Senci, kde sme spoznali našich projektových partnerov, ako aj študentov a učiteľov zo 104 škôl z 15 krajín strednej Európy. Podieľali sme sa na rôznych workshopoch a aktivitách, ktoré sa venovali téme riešenia konfliktov v školách a našom okolí a získali sme vďaka nim nové nápady pre náš projekt. Toto všetko bolo možné najmä vďaka nadácii Erste Stiftung, ktorá celý projekt podporuje. Tešíme sa na návštevu študentov z partnerskej školy, ktorá sa uskutoční už čoskoro!

K. Urbanová, 4.B

http://www.egymbb.sk/zil.JPG

http://www.egymbb.sk/logocoe.jpg

 

Zwei Gesichter Europas – grenzenlos sehen, doppelt wahrnehmen  - projekt Comenius, bilaterálne partnerstvo

V dňoch 1.10. – 10.10.2010 sme privítali našich priateľov z partnerskej školy Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim. Skupina 15 žiakov a 2 učiteľov k nám prišla v rámci programu Comenius, vďaka ktorému dostalo naše niekoľkoročné partnerstvo nový rozmer. Žiaci počas troch workshopov spoločne pracovali na témach: „Kto som“, „Školský systém v Nemecku a na Slovensku“, „Voľný čas“ a „Učebné plány predmetov cudzie jazyky a evanjelické a.v. náboženstvo“.

http://www.egymbb.sk/nemci6.jpg

Prvé výsledky práce prezentovali na spoločnom večeri pred spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a kamarátmi, kde si spolu aj zaspievali a potrápili sa na jazykolamoch. Spoločný program dotvorili exkurzie v Kremnici a na Krahuliach, v Nemecko-slovenskej škole (Deutsch-Slowakische Begegnungsschule), v Múzeu karpatských Nemcov a  Národnej banke Slovenska v Bratislave. Žiaci počas týchto dní nielen spoznali nových kamarátov a zlepšovali svoje komunikačné zručnosti, ale svojou prácou na zadaných témach aj rozšírili svoje vedomosti o nové poznatky a získali podnety pre ďalšiu prácu na projekte. Viac informácií a fotografií nájdete časom pod odkazom „Projekty“ na našej školskej webovej stránke.

                                                       Mgr. Katarína Chalupková, PhD.

Študentská kvapka krvi

Dňa 13. 10. 2010 sa na SPŠ stavebnej škole konala Študentská kvapka krvi. Ako každý rok, aj tento, sa niektorí žiaci z V.B a VIII. A, zúčastnili tejto šľachetnej akcie - darovania krvi. Niektorí zo zúčastnených krv darovať nemohli, ale aj snaha sa cení. Ja som napríklad zistil, že mám krvi na rozdávanie, žiaľ po odbere som sa tak výborne necítil. Pre dobrú vec sa to však oplatí a hlavne ak môže zachrániť život. Nikdy neviete, kedy vy budete potrebovať takúto pomoc.

                                                                                Ján Šepák V.B

http://www.egymbb.sk/sepak.jpg

Návšteva veľvyslanca SRN

Dňa 6.10. 2010 navštívil našu školu veľvyslanec  Spolkovej republiky Nemecko jeho excelencia Dr. Axel Hartmann. Po slávnostnom prijatí biskupom ZD ECAV Mgr. Milanom Krivdom na pôde školy sa veľvyslanec zúčastnil na spoločnej akadémii a panelovej diskusii so študentmi Evanjelického gymnázia a Gymnázia A. Sládkoviča.

http://www.egymbb.sk/hartmann.jpg

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

V Evanjelickom gymnáziu je možné od tohto školského roku získať preukaz ICIS/EURO<26
Viac informácií nájdete tu  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Záujmové vzdelávanie

Evanjelické gymnázium v spolupráci s centrom voľného času Heuréka rozšírilo ponuku záujmových krúžkov na tridsať. Zoznam krúžkov nájdete tu ..  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Začiatok školského roku

Slávnostné zahájenie školského roku 2010/2011 sa uskutoční 2.9.2010
 o 9:00 hodine v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Kazateľom slova Božieho bude senior Zvolenského seniorátu Mgr. Peter Ján Soták.

Turistický kurz

V dňoch 10.-15.6.2010 sa žiačky a žiaci triedy 2.A zúčastnili turistického kurzu vo Vysokých Tatrách. Dojem z krásnych túr (Hrebienok - Skalnaté pleso, Štrbské pleso - Popradské pleso a späť) umocnilo slnečné počasie. Pre niektorých bola skvelým zážitkom aj jazda lanovkou do Tatranskej Lomnice. Za pekný týždeň sme sa boli poďakovať nášmu Pánovi v evanjelickom chráme v Štrbe, kde nás privítal aj pán farár Mgr. Stanislav Baloc. Krásne chvíle nám nepokazil ani posledný daždivý deň, kedy sme sa museli zriecť túry k Vodopádu Skok.

Mgr. Katarína Chalupková, PhD.

http://www.egymbb.sk/pleso.jpg

Školský rok 2010/2011

http://www.egymbb.sk/urban.JPG

Naša študentka Kristína Urbanová získala v tomto školskom roku niekoľko významných ocenení v anglickom jazyku. Stala sa víťazkou celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku a zároveň získala 3. miesto v súťaži 17th Annual English Essay Competition.