Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

44 nových absolventov Evanjelického gymnázia

Aj v tomto roku na našej škole prebiehali maturitné skúšky a všetci študenti ich úspešne zvládli. Tí najlepší získali aj jazykový diplom DSD. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení sa uskutočnilo v chráme Božom v Banskej Bystrici. Kazateľom slova Božieho bol predsedajúci zborový farár Mgr. Daniel Koštial.

http://www.egymbb.sk/matury.jpg

Sme majstri kraja v malom futbale

O vynikajúci úspech a reprezentáciu našej školy sa zaslúžili hlavne chlapci z 5. A , ktorí tvorili základ družstva : kapitán Michal Kamenský, Dušan Kvasna, Martin Žiška, Andrej Žiška a Tomáš Lešták, ďalej hrali David Donoval 3.A, Július Šaling 4.A, Peter Vaštík 4.A a Jozef Varga 2.B.  Víťazstvom si vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom júna v Trebišove. Držíme Vám, chlapci, všetci palce a prajeme úspech.

http://www.egymbb.sk/majstri.jpg

 

Naši žiaci v partnerskej škole v Sachsenheime (Nemecko)

Ani sme sa nenazdali a náš výmenný pobyt v SRN ubehol ako voda. Počas pobytu sme si všetci našli či už obľúbenú osobu, vec alebo mesto, pre ktoré v žiadnom prípade neľutujeme, že sme sa pobytu zúčastnili. Spolu s hosťujúcimi rodinami, no i bez nich sme prežili 8 dní plných programu, ktorý zahŕňal ako návštevu miest Stuttgart, Mníchov, Schwäbisch Hall, zábavných parkov (Trippsdrill, Europa park) a okrem iného sme sa aj športovo vyžili pri volejbale, futbale, plávaní, bedmintone či minigolfe.

http://www.egymbb.sk/nemecko.jpg


Spoznali sme inú kultúru, nových ľudí, iný spôsob života, v niečom sme porovnávali, v inom obdivovali. Posledný večer sa v škole uskutočnila rozlúčka s učiteľmi, rodičmi a žiakmi, kde sme našou prezentáciu upútali a zožali úspech.V každom prípade sme sa vrátili obohatení o nové zážitky, informácie a postrehy. Cestu nám spestrili odtrhnutý remeň na aute, defekt a v neposlednom rade aj kontrola nemeckých policajtov. Kilometre nám ubiehali pri vtipoch šoférov, svetelných signálov jedného auta druhému pri predbiehaní a pri hudbe z rádia. 

Nakoniec stačí iba dodať „oplatilo sa to zažiť“!     

                                                                           PhDr. Karin Straková

 

V galérii Dominika Skuteckého

Dňa 16.3. navštívili žiaci triedy IV.B vilu Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, kde sa nachádza stála expozícia niektorých prác tohto maliara. Prácu v galérii im oživili aj Puzzle s fotografiou námestia Banskej Bystrice a obrazom D. Skuteckého „Trh v Banskej Bystrici“, ktoré potom porovnali. Žiaci tak strávili predpoludnie aktívnou a tvorivou činnosťou a pomocou pracovného listu a obrazov sa zoznámili s jeho životom a tvorbou.      

                                                              Mgr. Katarína Chalupková

http://www.egymbb.sk/P1020234.JPG

Workshop  - Migrationsliteratur

Dňa 3.3.2010 sa v popoludňajších hodinách skupinka študentov zúčastnila workshopu, ktorý zorganizovala Mgr. Paulína Čuhová (odborná asistentka na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty KU v Ružomberku) v spolupráci s Mgr. Katarínou Šmelkovou z Nemeckej študovne Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Žiaci mali možnosť získať prehľad o Migrationsliteratur (literárnych dielach migrantov – autorov píšucich po nemecky, ale pochádzajúcich z iných krajín) a možnostiach, ako takéto interkultúrne texty prekladať a pracovať s nimi.

http://www.egymbb.sk/PICT0053.JPG

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 9. a 10. februára 2010 sa uskutočnilo na ZŠ Golianová okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali Viktória Houdeková, Jakub Sivčo z 2A a Lívia Búliková, Peter Dekrét z 3A, ktorí sem postúpili zo školského kola. Všetci zúčastnení dosiahli nadpriemerné výsledky no Peter Dekrét obsadil 3. miesto, čo ho posúva do krajského kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a Petrovi želáme čo najlepšie umiestnenie v krajskom kole.

PaedDr. Stanislav Sojka

Lyžiarsky kurz

V termíne od 8 do 11. 2 sa uskutočnil lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách. Vo veľmi krásnom prostredí Lopušnej doliny sa naučili lyžovať šiesti novopečení lyžiari z našej školy. Ostatní účastníci kurzu sa zdokonaľovali v technike lyžovania a zažili určite veľa krásnych zážitkov v Tatranskej prírode. Kurz pre ďalších záujemcov sa bude konať od 10. do 15 marca.

http://www.egymbb.sk/lyze10.jpg

Dejepisná olympiáda

10. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Súťažiaci najskôr obhájili svoje písomné práce, ktoré si vybrali z dvoch tematických okruhov: Významní Slováci na poli vedy, techniky a vynálezov alebo história vybraného slovenského regiónu, a v druhej časti vypracovali testy. Víťazom školského kola sa stal Milan Georgievski zo 4.B, 2. miesto obsadil Michal Poliak z o 7. A a na treťom sa umiestnil Ján Koreň z 2. B. Víťazovi želáme veľa úspechov v krajskom kole.

Výzvy a verejne obstarávania v roku 2010

25.1.2010 Projektová dokumentácia stavby 

17.2. 2010   Poradenstvo pri tvorbe projektu z výzvy ROP   

2.3.2010 Interiérové vybavenie školy 

8.3.2010 Zabezpečenie verejného obstarávania 

7.4.2010 Stavebné úpravy Evanjelického gymnázia 

 

Anna Kareninová

5. februára sa 25 študentov našej školy zúčastnilo divadelného predstavenia Anna Kareninová v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Všetci zúčastnení boli očarení výkonmi známych slovenských hercov : Zuzany Fialovej, Tomáša Maštalíra, Mikuláša Hubu, či Dušana Jamricha, ktoré v tomto dramatickom spracovaní Tolstého románu predviedli.

http://www.egymbb.sk/ana.jpg

 

Change your future

Dňa 11.1.2010 sme našu školu opustili celkom 7 študenti spolu s Dr. Žilákom. Cestovali sme do Slovinska, zastúpiť nás v projekte, ktorý sa niesol v názve ,,Change your future" a zúčastnili sa na ňom okrem Slovákov, Slovincov aj srbskí študenti. V dorozumení nebol problém, pretože oficiálny jazyk konania bol anglický. Toto stretnutie sa konkrétne dialo v malom slovinskom mestečku s názvom Ravne nad Koroškem. Malé, no o to krajšie. Každý deň sme pracovali na dôvode nášho stretnutia, no bol to projekt robený zábavnou formou. Okrem exkurzie na tamojšej horskej chate, sme sa boli pozrieť aj do hlavného mesta Ljubljany.                                             Simona Molčanová, 2.B

http://www.egymbb.sk/sloveni.jpg

Zasadala rada školy

Dňa 10.12.2009 zasadala rada školy pri Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica. Za predsedníčku rady školy bola zvolená RNDr. Anna Šišková a za podpredsedu zborový farár CZ ECAV Banská Bystrica Mgr. Daniel Koštial. Rada školy sa zaoberala aj návrhom počtu prijímaných žiakov pre nasledujúci školský rok a koncepčným zámerom rozvoja školy. Na rade školy taktiež zriaďovateľ školy prerokoval výšku príspevku od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku ostala v osemročnom aj v bilingválnom štúdiu v pôvodnej nezmenenej výške.

 

Žiaci gymnázia darovali krv

http://www.egymbb.sk/Image1.jpg

Dňa 5.11.2009 sa niekoľko študentov z našej školy, spolu s PaedDr. Patríciou Horváthovou, zúčastnilo kampane Slovenského Červeného kríža - Študentská kvapka krvi 2009, čo bol 15. ročník tejto kampane. Cieľom tejto kampane je motivovať najmä mladých ľudí, aby sa stali dobrovoľnými, bezpríspevkovými darcami krvi, spolu šírili myšlienku darcovstva, a tak mohli zabezpečiť dostatok krvi pre potreby slovenského zdravotníctva. Nakoniec sa krv podarilo darovať len štyrom osobám z našej školy ale verím, že pri ďalšom ročníku tejto kampane to bude omnoho viac.

Exkurzia v tábore smrti

http://www.egymbb.sk/ausvic.jpg

Vo štvrtok 4.11.2009 sa triedy 3.B, 4.B, 5.B a septima spolu s profesorkami PaedDr. Horváthovou a Mgr. Freytagovou vydali na exkurziu do jedného z bývalých koncentračných táborov v poľskom Osvienčime. Skoré vstávanie sa nám zdalo kruté, no až neskôr sme pochopili, čo to naozajstná hrôza je. Najskôr nás čakala zastávka v prvej časti – Auschwitz. Tento tábor bol založený 27.4. 1940 na rozkaz druhého muža nacistického Nemecka, šéfa jednotiek SS Heinricha Himmlera. Prvý väzni boli predovšetkým Poliaci väznení z politických dôvodov a boli využívaní na otrockú prácu. Videli sme všetko. Tisícky okuliarov, ktoré patrili ľuďom, ktorí bohužiaľ Auschwitz neprežili, protézy nôh, niekoľko ton vlasov, ktoré väzňom členovia SS oholili. Najťažším momentom bolo vidieť fotky detí, ktoré v táboroch boli vyhladované na kosť a neskôr na to umierali. Po niekoľko hodinovom prechode cez prvú časť, sme sa presunuli do tej druhej, do časti Birkenau. Táto časť tábora bola rozsiahlejšia a postavená v roku 1941. Birkenau bol najväčším vyhladzovacím táborom európskych židov. Po príchode transportu na rampu v Birkenau sa konala tzv. selekcia, pri ktorej dôstojníci SS rozhodovali o tom, koho vezmú na prácu (teda na "Vernichtung durch Arbeit" - vyhladenie prácou), a koho pošlú priamo do plynových komôr. Tie boli maskované ako sprchy, ktoré mali obete presvedčiť, že ide o dezinfekčné opatrenie pred prácou. Na vraždenie používali oxid uhoľnatý z výfukových plynov, alebo z tlakových fliaš. Nahnali väzňov do spŕch, uzavreli dvere a pustili plyn, ktorý povraždil všetkých vnútri. V tábore sa taktiež konali lekárske pokusy na ľuďoch . Známym sa stal hlavne "Biely anjel" Jozef Mengele, ktorý bol doktor a robil tie najtvrdšie pokusy, po ktorých sa už nikto nezobudil. Až tu si človek uvedomí, aké máme viac - menej ,,nepodstatné“ problémy dnes. Toto miesto by sme mali navštíviť všetci. Až potom si naozaj uvedomíme, čo má v živote skutočnú hodnotu.

 Diana Štrelingerová 4.B

Pamiatka reformácie – školské služby Božie

Pri príležitosti Pamiatky reformácie sa dňa 28.10. 2009 konali služby Božie, ktoré vykonal brat farár Ján Podlesný zo Zvolena. Študentom aj učiteľom sa prihovoril kázňou slova Božieho na základe biblického textu 1Kor 1, 10nn. Na službách Božích vystúpili aj žiaci 2.A. a 3.A., ktorí zaspievali dve piesne a báseň Tomáša Gálla „Odkaz Reformácie“ predniesla študentka 5.A. Natália Búdová.

 

Change your future by accepting the present

Už po druhýkrát sa naša škola zapojila do projektu akadémie stredoeurópskych škôl. Na projekte s názvom "Change your future by accepting the present" budeme spolupracovať so školami so Slovinska a Srbska. Začiatkom októbra sme sa ja a učiteľ PaedDr. Matej Žilák zúčastnili úvodného stretnutia v Salzburgu, kde sme bližšie spoznali našich partnerov a iných žiakov a učiteľov z 15 krajín Európy. Podieľali sme sa na rôznych workshopoch venovaných téme aktívnej účasti mládeže v spoločnosti. Vo voľnom čase sme navštívili historické centrum. Toto všetko bolo možné vďaka nadácii Erste Stiftung, ktorá celý projekt podporuje. Už sa tešíme na návštevy partnerských škôl.

                                                                           Daša Sýkorova III.B

http://www.egymbb.sk/Salzburg.jpg

 

Zástupcovia rodičov v Rade školy

Na plenárnom rodičovskom združení boli na základe výsledkov volieb zvolení zástupcovia rodičov do Rady školy. Rodičov budú zastupovať PaedDr. Slavomíra Očenášová Štrbová, PhD. a Ing. Milada Kordiaková.

 

Stretnutie s majstrom Ladislavom Ťažkým

http://www.egymbb.sk/tazky_foto.jpgKoncom septembra sa žiaci IV. B, V. B a VII. A triedy zúčastnili besedy s majstrom Ladislavom Ťažkým – spisovateľom, ktorý len prednedávnom dovŕšil svoje 85. narodeniny. Okrem študentov sa tejto besedy zúčastnili aj mnohí významní pedagógovia a členovia Matice slovenskej. Počas dvoch hodín sme mali možnosť vypočuť si mnoho zaujímavých zážitkov zo života tohto veľkého autora, ktorý nás prekvapil svojím mladým a sviežim vystupovaním. Určite to bol pre nás obohacujúci zážitok. Nechcete zažiť niečo podobné aj vy ?

Janka Trubianska, IV.B

 

Rodičovské združenie

Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 8.10. 2009 o 16:30 hodine v Evanjelickom spolku na Skuteckého ulici. Následne sa v budove školy uskutočnia triedne rodičovské združenia. Stanovy OZ Rodičovské združenie pri Evanjelickom gymnáziu nájdete v položke Dokumenty.

Ponuka záujmových krúžkov

V školskom roku 2009/2010 škola ponúka žiakom využitie voľného času v záujmových krúžkoch. Na tieto krúžky sa môžu žiaci prihlásiť u vedúceho krúžku do 29. 9. 2009. Zoznam krúžkov aj s vedúcimi:

Klub A - PaedDr. Iveta Dzúriková
Angličtina pre olympionikov - PaedDr. Iveta Dzúriková
Chémia cez médiá - PaedDr. Silvia Mojžišová
Školská čajovňa - PaedDr. Patrícia Horváthová
Šachový krúžok - Mgr. Ľubomír Longauer
Právo na každý deň - PhDr. Karin Straková
Volejbalový krúžok - PaedDr. Slavomír Hanuska
Krúžok programovania LEGO - Mgr. Marek Hanuska
Turistický krúžok - PaedDr. Stanislav Sojka
Školský časopis - PaedDr. Stanislav Sojka
Matematika okolo nás - PaedDr. Silvia Malysová
Mladý fyzikus v domácnosti - PaedDr. Silvia Malysová

Začiatok školského roku

Školský rok 2009/2010 sme zahájili v chráme Božom na Lazovnej ulici.Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda. Na službách Božích sme privítali aj riaditeľa stredoeurópskej sekcie Svetovej asociacie cirkevných škôl Alana Browna.

http://www.egymbb.sk/zrrok.jpg

Ako sa darí Shabelovi

Naše adoptívne africké dieťa Shabel aj vďaka podpore žiakov Evanjelického gymnázia pokračuje úspešne v štúdiu. Cez prázdniny nám poslal milý darček, ktorý si môžete pozrieť u Zuzany Sihelskej z V.B.

http://www.egymbb.sk/images/sabel/shabel4.jpg              http://www.egymbb.sk/darcek.jpg

Školský rok 2009/2010

http://www.egymbb.sk/ausvic.jpg

Žiaci gymnázia si každoročne pripomínajú hrôzy II. svetovej vojny. Okrem iných aktivít každoročne realizujeme exkurziu do "tábora smrti" v Osviečime.