Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Tematická exkurzia v Stovežatej

Od 11. mája do 13. mája sa uskutočnila medzipredmetová tématická exkurzia v hlavnom meste Českej republiky v Prahe. Študenti mali možnosť spoznať časť spoločnej histórie Slovákov a Čechov, a pozrieť si jedno z najkrajších miest Európy.

http://www.egymbb.sk/praha.jpg

Poznávacia exkurzia v Paríži

V termíne od 6. do 10. mája navštívili študenti našej školy metropolu Francúzska, nádherné mesto bohaté na historické a kultúrne pamiatky Paríž. Na tejto exkurzii sa zúčastnili najmä žiaci, ktorí sa aj učia francúzsky jazyk, a tak si mohli vyskúšať komunikáciu v tomto jazyku v domovskej krajine.

http://www.egymbb.sk/pariz.jpg

Študenti gymnázia v partnerskej škole v Nemecku

V minulom týždni sa študenti bilingválnej sekcie zúčastnili na jazykovom pobyte v partnerskej škole Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim. Výmenný pobyt študentov nemeckej a slovenskej školy sa stal už tradíciou, a riaditelia škôl sa dohodli na jeho pokračovaní aj do budúcnosti.

http://www.egymbb.sk/stut.jpg

Dejepisná exkurzia do tábora Auschwitz

Továreň na smrť, memento vojny, peklo a miesto, kde zahynulo počas druhej svetovej vojny viac ako milión nevinných ľudí - to je nacistický tábor Auschwitz - Birkenau. Toto smutné miesto bolo predmetom dejepisnej exkurzie našich žiakov 2.4. 2009.

http://www.egymbb.sk/images/konc.jpg

 5th International Particle Physics MASTERCLASSES 2009

Tento projekt do ktorého sa zapojila aj naša škola organizovala Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky EPPOG a Euróspka fyzikálna spoločnosť EPS.Seminár sa uskutočnil 26. marca 2009 na katedre fyziky FPV v Bankej Bystrici. Išlo o výnimočnú akciu do ktorej sa zapojilo viac ako 70 univerzít a vedeckých pracovísk z celého sveta. Študenti mali možnosť aktívne zažiť jeden výskumný deň. Na záver dňa prebehla videokonferencia, v ktorej sa spojili s partnermi v iných krajinách a mali možnosť konfrontovať a kombinovať svoje výsledky so zahraničnými účastníkmi projektu a vedeckými pracovníkmi v CERNe. Naši študenti Lenka Goceliaková /4.B/, Juraj Rišian /3.B/ a Jozef Melicherčík /3.B/ obsadili v celosvetovom kvíze krásne 4. miesto. Sme radi, že hoci sme humanitne a jazykovo zamerané gymnázium študenti vynikajú a v prírodovedných súťažiach.                      PaedDr. Silvia Malysová.

http://www.egymbb.sk/images/fweb.jpg

http://www.egymbb.sk/images/milanweb.jpg  Spomienka na Milana Rúfusa

Dňa 26. 3. 2009 zavítala na našu školu vzácna návšteva - literárna historička PhDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD. a herec, vysokoškolský pedagóg a vynikajúci recitátor Mgr. Art. Juraj Sarvaš. Spolu so žiakmi oktávy a 5. B strávili 3 hodiny, počas ktorých sa venovali životu i tvorbe nášho skvelého básnika Milana Rúfusa i osobným spomienkam na chvíle, keď mali možnosť byť v jeho blízkosti.

http://www.egymbb.sk/images/rufusweb.jpg

PRVÍ MATURANTI V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU

Aj na Evanjelickom gymnáziu prebehla v týždni od 17. do 19. marca externá forma maturitnej skúšky. Spolu na gymnáziu maturovalo  59 študentov. V osemročnom štúdiu si študenti vyberali najmä anglický jazyk. V nemeckom bilingválnom štúdiu všetci maturovali z nemeckého jazyka. Prevažná časť študentov si zvolila vyššiu B2 úroveň. Takmer polovica študentov bilingválneho štúdia uspela aj v skúškach pre získanie nemeckého jazykového diplomu DSD, čo predstavuje až úroveň C1 v medzinárodnej stupnici.

http://www.egymbb.sk/images/fotomat.jpgLIVING IN HARMONY CAN BEGIN WITH A PHOTO

V dňoch 25.1. 2009 až 28.1.2009 boli žiačky 2.B spolu s triednym profesorom Mgr. Matejom Žilákom prezentovať projekt, ktorý podporuje akadémia stredoeurópskych škôl ACES v Subotici, piatom najväčšom meste Srbska. Projekt s názvom LIVING IN HARMONY CAN BEGIN WITH A PHOTO sa nám spoločne s partnerskými školami zo Srbska, Rumunska a Macedónska podarilo dokončiť.  http://www.egymbb.sk/images/aceslogo.jpg

Do Subotice sme dorazili okolo 6 tej hodiny večer.  Hneď zo stanice sme sa išli pozrieť do školy, kde sme sa zoznámili so študentmi z ostatných krajín. V pondelok v škole prezentovala každá krajina svoje vízie záverečnej prezentácie projektu, ktorý budeme prezentovať v Budapešti v mesiaci marec. Po dlhej diskusii sme sa nakoniec rozhodli na konečnej verzii "posteru". Večer sme mali možnosť stráviť v sprievode so študentmi zo Srbska, ktorí nám ukázali večerné mesto Subotica. Nasledujúci deň nás Srbi, ako dobrí hostitelia, zobrali na malý výlet blízko centra Subotice. Poobede nám zase ukázali mesto a ich kultúrne pamiatky. Najväčšou pamiatkou je radnica. Počas prehliadky radnice nám na klavíri zahrala Daniela Fillová a zožala veľký úspech. V stredu sme sa stihli ešte rozlúčiť a poďakovať za pohostinnosť a vyrazili sme späť na Slovensko.

Daniela Fillová, Zuzana Gerbošová, Natália Rusnáková

 

Lyžiarsky kurz

Na našej škole sa v termíne od 19.1 do 23.1. 2009 uskutočnil lyžiarsky kurz v stredisku Biele vody. Na lyžiarskom kurze sa zúčastnili triedy kvinta a 1.B. Napriek nepriaznivému počasiu na konci týždňa sa udržala dobrá nálada medzi všetkými účastníkmi kurzu. Okrem lyžovania sa mnohí naučili aj základy snowbordingu.

http://www.egymbb.sk/images/l09.jpg

Moja strana v kalendári

Slovenská biblická spoločnosť v minulom roku vypísala súťaž „Moja strana v kalendári“. Úlohou mladých výtvarníkov bolo zobraziť biblický námet. Komisia vyberala zo 119 prác a my srdečne blahoželáme Lívii Bulíkovej a Marekovi Valentovi zo sekundy, ktorých maľby sa dostali do kalendára Slovenskej biblickej spoločnosti na rok 2009.                           Mgr. Katarína Chalupková

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 15.1.2009 sa konalo Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Srdečne blahoželáme Martinovi Kaňuščákovi za prvé miesto v kategórii 2C2 a postup do Krajského kola a Alexandre Emily Salomonsovej za druhé miesto v kategórii 2C1.                                                         Mgr. Katarína Chalupková

 

Naši študenti v predvianočnej Viedni

Dňa 10.12.2008 /streda/, ako každý rok, sa konala exkurzia vo Viedni, ktorej sa zúčastnili niektorí žiaci EVGBB, triedy – tercia, sexta, 2.B a 3.B, spolu 45 žiakov a dvaja pedagógovia s kvalitným sprievodcom. Videli sme množstvo historicko-kultúrnych skvostov Viedne, ku ktorým sme dostali aj odborný výklad sprievodcu, napr. Centrálny cintorín, Schönbrunn, Technické múzeum, nádherne osvetlenú radnicu, dom umelca Hunderwassera a nakoniec centrum Viedne s množstvom obchodov, kde žiaci mohli minúť svoje posledné „euráče“. Celou cestou panovala dobrá nálada a chuť spoznávať nové miesta, preto cieľ exkurzie – Viedeň bol naplnený.                                                        PaedDr. Patrícia Horváthová

http://www.egymbb.sk/images/december/vieden.jpg

EXPERT - geniality show

Dňa 16.12.2008 sa naši študenti zapojili do druhého ročníka súťaže EXPERT - geniality show. V celoslovenskej súťaži nás reprezentuje 24 študentov. Uvidíme, či naši študenti Martin Kyseľ, Jozef Melicherčík a Marek Salánci potvrdia svoje minuloročné pozície na tzv. TOP Expert miestach.                                                            PaedDr. Silvia Malysová

 

Prvé miesto v prírodovednej súťaži na UMB

Aj tento rok sa na Univerzite Mateja Bela konala celoslovenská on-line súťaž študentov stredných škôl v riešení zaujímavých praktických úloh z oblasti prírodovedných predmetov, z matematiky, fyziky a informatiky. Prvé miesto v tejto súťaži získal náš žiak Samuel Lehotský. Cenu zo súťaže mu odovzdala RNDr. Magdaléna Renčová. Gratulujeme. 

http://www.egymbb.sk/images/leho.jpg

 

Geografická olympiáda

Vybraní študenti z prímy, sekundy, tercie a kvarty si dňa 11.12. 2008 otestovali svoje vedomosti z geografie. Tento rok dopadla „súťaž zemepisných zručností“ veľmi dobre o čom svedčí aj nízky počet neúspešných žiakov. Z celkového počtu 23 súťažiacich boli neúspešní len traja (dosiahli menej ako 55 bodov z celkového počtu 100 bodov). Do okresného kola postupujú z každej triedy dvaja žiaci s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Z prímy Houdeková a Očenáš, zo sekundy Dekrét a Búliková, kde Peter Dekrét bude obhajovať prvé miesto v okresnom kole z minulého roku. Z tercie budú našu školu reprezentovať Filadelfiová s Vaštíkom a z kvarty Krnáč a Uhliarová.     PaedDr. Stanislav Sojka

http://www.egymbb.sk/images/december/go1.jpg

                                                                                                                                     

Naše študentky v Macedónsku

V mesiaci november sme sa ako žiačky nášho gymnázia spolu s Mgr. Matejom Žilákom, učiteľom angličtiny zúčastnili projektu ACES, čo znamená Academy of Central European School. Táto organizácia sa snaží vytvoriť spoločný priestor pre učenie sa od seba navzájom a aj medzi sebou. Taktiež cieľom je aj spoznávanie kultúr a ich akceptovanie sa na viac aj zdokonalenie jazykov, keďže tieto stretnutia ACES prebiehajú v anglickom jazyku. 
Naša cesta začala štvrtok ráno na Malej stanici v BB, užili sme si viaceré prestupy v rámci Slovenska aj mimo až nakoniec po ceste nočným vlakom sme prišli o desiatej ráno v piatok na miesto stretnutia- Skopje, hlavné mesto Macedónska.
V 1. deň, teda piatok sme mali čas na vzájomné spoznávanie ľudí z Rumunska, Srbska a Macedónska. Spravili sme každý koncept nášho chápania projektu Living in harmony can begin with photos. Po živej konverzácii sme mali voľný čas.
2. deň, sobota prezreli sme si pamiatky ich mesta a neskôr v škole sme sa rozdelili na dve skupiny nezávisle od krajín, z ktorých pochádzame a každá skupina vypracovala svoju konečnú predstavu projektu. Po prezentácii a prekonzultovaní sme zasadili čerešňové stromy do záhrady ich školy. Okolo jedenástej sme sa definitívne rozlúčili a cestovali
24 hodín zasa domov.

Mirka, Zuzana a Mirka

http://www.egymbb.sk/images/december/foto%20aces%20mac%20web.jpg

 

Boli u nás študenti zo Sachsenheimu

V uplynulom týždni nás navštívili študenti z partnerskej školy  Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim z Nemecka. Títo žiaci spoznali prostredníctvom  rodín našich žiakov krásy Slovenska. Počas týždňa sa zúčastňovali vyučovania v slovensko-nemeckej bilingválnej sekcii. Prezentácie nemeckých študentov a rozhovor s ich učiteľkou pani Karin Dornemann prinášame tu.

   http://www.egymbb.sk/images/nemci.jpg

Reformácia

Skúsenosti s rozporom medzi svojím svedomím, vychádzajúcim zo štúdia Biblie, a oficiálnym učením vtedajšej cirkvi a jej praxou, vedú Luthera voWittenbergu 31. októbra 1517 k uverejneniu 95 téz, určených pre akademickú diskusiu, ktoré najmä kriticky reagovali na prax udeľovaniaodpustkov. Túto udalosť sme si pripomenuli na našej škole reformačnými službami Božími, na ktorých nám zvestoval slovo Božie predsedajúci farár banskobystrického cirkevného zboru Mgr. Daniel Koštial.

http://www.egymbb.sk/images/ref.jpg

Dvere chrámu vo Wittenbergu, na ktoré Dr. Martin Luther pribil svojich 95 výpovedí.

http://www.egymbb.sk/images/kostol.jpg

 

Náš africký žiačik Shabel

Naša škola si v minulom roku adoptovala prostredníctvom akcie Adopcia afrických detí na diaľku chlapčeka Shabela, ktorý má 14 rokov. Tento náš žiačik môže aj vďaka podpore zo Slovenska študovať na tamojšej škole. V minulom týždni sme od neho dostali pozdrav, ktorý prikladáme tu.

http://www.egymbb.sk/images/sabel/shabel4.jpg

Účelové cvičenie

V pondelok 20. októbra sa na gymnáziu uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na nácvik evakuácie, rozvoj telesnej zdatnosti študentov a poznávanie krás prírody v okolí Banskej Bystrice. Študenti počas pekného slnečného dňa absolvovali presun na Suchý vrch. O dobrej atmosfére na podujatí svedčia aj priložené  fotografie.

http://www.egymbb.sk/images/ucelove/01.jpg

Foto: Mgr. Marek Hanuska

Enviroprojekt 2008

Po ošetrení drevín v areáli školy pokračovala druhá etapa realizácie Enviroprojektu 2008. Študenti vysadili na dvore 30 okrasných drevín, ktoré majú v budúcnosti slúžiť ako zvuková bariéra proti dopravnému ruchu z Komenského ulice. Z priebehu tohto dňa prinášame niekoľko fotografií.

http://www.egymbb.sk/images/enviro/01.jpg

Foto: PaedDr. Patrícia Horváthová

Evanjelické gymnázium v SUPERCHYTOCH

Študenti našej školy nás úspešne reprezentovali v relácii  Superchyty. Záznam z účinkovania našich študentov si môžete pozrieť na STV 15.11.2008. Z podujatia prinášame niekoľko fotografií.

http://www.egymbb.sk/images/super/09.jpg
Foto: PaedDr. Stanislav Sojka

 

Začiatok školského roku

Nový školský rok sa na Evanjelickom gymnáziu začal službami Božími v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat biskup Mgr. Milan Krivda a prihovoril sa študentom, vyučujúcim aj rodičom na základe Žalmu 1. Služby Božie vykonali domáci farári Mgr. Daniel Koštial, Mgr. Slávka Koštialová a spirituálka školy Mgr. Andrea Valentová.                    Foto: Tibor Molnár

http://www.egymbb.sk/zroka.jpg

Školský vzdelávací program

Evanjelické gymnázium pripravuje školský vzdelávací program v zmysle zákona 245/2008 Z.z (Školský zákon). Príprava školského vzdelávacieho programu bola zahájená trojdňovým vzdelávaním pedagogických zamestnancov v legislatívnom znení zákona a metodike tvorby školského vzdelávacieho programu v dňoch 30.6 - 2.7. 2008. Diplom KMK 2

Škola KMK 2

Naša škola – Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici bola zaradená do zoznamu škôl Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, na ktorých možno vykonať jazykovú skúšku pre získanie nemeckého jazykového Diplomu KMK 2. stupňa od školského roku 2008/2009.

http://www.egymbb.sk/images/skol.jpg

Školský rok 2008/2009

http://www.egymbb.sk/images/enviro/01.jpg

Škola sa mimoriadne darí v oblasti projektov z výziev Ministerstva školstva. V školskom roku 2008/2009 sme realizovali Enviroprojekt, Zdravie na školách aj Jazykové laboratóriá.