Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Kurz ochrany a obrany človeka

 V dňoch od 19.6. do 13.6. 2008 sa uskutočnil kurz ochrany a obrany človeka v pobytovom stredisku chaty Drotár v Hronci. Okrem získavania praktických vedomostí a zručností z civilnej a požiarnej ochrany, topografie a zdravotníckej prípravy si žiaci z 3B a kvarty aj nadmieru zašportovali.

Ekologicko-turistický krúžok

http://www.egymbb.sk/images/ekolKruzok/et%205.jpg

 V školskom roku 2007/2008 niektorí žiaci prímy a sekundy navštevovali krúžok zameraný na spoznávanie prírody, ekológiu a v neposlednom rade aj na turistiku.
  Krúžok sa realizuje hlavne formou celodenných výletov (soboty), kde bývajú aplikované prvky environmentálnej aj ekologickej výchovy. Je taktiež zameraný na podporou telesnej aktivity a formovanie správneho vzťahu k prírode a nášmu životnému prostrediu. 

http://www.egymbb.sk/images/Image1.jpgShabel Afričan aj Bystričan

Naša škola sa zapojila do projektu Adopcie afrických detí na diaľku. Cieľom projektu je pomôcť deťom, predovšetkým sprostredkovať prístup k vzdelaniu.
  Naša škola si adoptovala chlapčeka, Shabela, ktorý má 14 rokov. Zaslaním finančnej čiastky v hodnote 8760,- Sk sme mu na rok zabezpečili vzdelanie, zaplatili školné, všetky učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu. Táto suma bude zaslaná priamo škole alebo organizátorom v meste, ktorí mu kúpia všetko potrebné, zariadia zápis do školy v okolí, zaplatia za neho školné a budú spolupracovať s jeho rodinou. My budeme pravidelne informovaní o tom, ako sa mu darí a môžeme si s ním vymieňať listy, prípadne fotografie. Po ukončení trojmesačného vyučovacieho obdobia dostaneme vysvedčenie nášho dieťatka (v septembri).
  Najnovšie informácie a samozrejme fotky,budú pravidelne aktualizované na stránke našej školy. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.adopceafrika.cz.

Ako ľahko recyklovať!

http://www.egymbb.sk/images/grunepunkt.jpgZáverom školského roka sa blíži aj posledný termínZBERU PAPIERA, ktorý prebieha na našej škole. Papier môžete ešte nosiť do stredy 4.6.2008, každé ráno o 7:30 pri hornom vchode do školy do skleneného skladu. Papier musí byť zviazaný v balíčkoch – nie kartóny, ani knihy v pevnej väzbe.
Víťaz, ten čo prinesie zo všetkých recyklovateľov najviac papiera, vyhráva špeciálnu cenu! Vyhlásenie víťazov bude na oficiálnom ukončení školského roka. V prípade otázok, obráťte sa na p.p.Sojku / Zuzu Borošovú (septima).

Maturitné skúšky

http://www.egymbb.sk/images/matVys.jpg

Ústne maturitné skúšky sa na Evanjelickom gymnáziu začali 19.5.2008 a otvorili sme ich spoločne Slovom Božím a modlitbou. V Slove Božom (Iz 43,1-3.5), zaznelo maturantom Božie uistenie, že Boh je s nami, preto sa nemusíme ničoho báť. Počas troch dní maturovali 18 študenti triedy oktáva a dosiahli veľmi dobré výsledky. Polovica študentov skončila s vyznamenaním a celkovo trieda dosiahla priemer 1,43.
  Maturitné vysvedčenia boli absolventom odovzdané na slávnostných službách Božích, ktoré sa konali v nedeľu 25.5.2008 v banskobystrickom chráme Božom. Slovom Božím sa im prihovorila spirituálka školy a povzbudila ich, aby všetky svoje životné skúšky vkladali do rúk Božích, lebo len v Bohu sa utíši naša duša a len s Ním neklesneme a nepadneme.
  Absolventi v spoločných modlitbách poďakovali za Božiu pomoc v doterajšom štúdiu a vyprosili si Božie požehnanie pre ďalší život.
  Riaditeľ školy, triedny profesor a zborový farár Daniel Koštial im popriali Božie požehnanie a vedenie aj na ďalších životných cestách. Študenti nižších ročníkov pozdravili absolventov svojím programom piesní a hudby.
Nech sa Pán Boh k nim prizná a sprevádza ich kroky aj v ďalšom živote.

Celoštátne kolo Biblickej olympiády

Dňa 23.5.2008 sa naši žiaci zúčastnili celoštátneho kola Biblickej olympiády na Biblickej škole v Martine. Žiak primy Peter Dekrét sa umiestnil na 2. mieste, Dáša Nemcová z primy skončila na 5. mieste v druhej kategórii, Nicole Ilovičná z tercie skončila na 4. mieste v tretej kategórii a Samuel Jezný zo septimy skončil na 4. mieste v štvrtej kategórii. Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme hojnosť Božieho požehnania.

3. stretnutie matičnej mládeže Podpoľania

Žiaci tercie v expozícii Zvolenského zámku

Stretnutie mládeže býva každoročne spojené s prehliadkou stálej expozície Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Tretieho ročníka sa zúčastnili aj naši terciáni a vo vedomostnej súťaži, ktorá nadväzovala na prehliadku a prednášku obsadili tretie miesto. Získali sladkú odmenu a knihy, ktoré venovali škole. Víťazom súťaže sa stala ZŠ z Detvy. Za vzornú reprezentáciu školy žiakom aj touto cestou ďakujeme.

DELF – certifikáty z francúzskeho jazyka

Aj v tomto školskom roku pokračovali na našej škole skúšky DELF z francúzskeho jazyka. Už vicerí žiaci našej školy  /aj absolventi/ majú certifikát DELF úrovne A1, A2, B1. Skúšky robíme v spolupráci a Alliance Fracaise v Banskej Bystrici, ktorá zabezpečuje francúzskych lektorov na písomné a ústne skúšky a ja ako vyučujúca francúzskeho jazyka  žiakov pripravujem po odbornej stránke v priebehu školského roka a koordinujem celý priebeh skúšok. Najbilžšie skúsky sa uskutočnia v dňoch 2.-6. Júna 2008.
Ľubica Maťušová

 

Školské kolo biblickej olympiády

Dňa 23.4.2008 sa na našej škole konalo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho takmer 70 žiakov zo všetkých ročníkov. Víťazi jednotlivých kategórií sú: Peter Dekrét a Dáša Nemcová, Nicole Ilovičná, Samuel Jezný. Víťazi postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 23.5.2008 v Martine.

 

http://www.egymbb.sk/images/BOskKolo.jpg

Seniorátne kolo biblickej olympiády

Dňa 19. 4. 2008 sa v priestoroch našej školy už tradične konalo seniorátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho deti z cirkevných zborov Zvolenského seniorátu. Ceny víťazom odovzdal senior Zvolenského seniorátu Mgr. Peter Ján Soták.

Odovzdávanie cien

Naši študenti už po tretíkrát v Sachsenheime

15 žiakov a žiačok z 3.B triedy bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie sa zúčastnilo výmenného pobytu v partnerskej škole Lichtenstern-Gymnasium v Sachsenheime. Všetkých veľmi srdečne prijali hostiteľské rodiny, s ktorými strávili aj víkend. Počas 8 dní, ktoré strávili na tomto gymnáziu, sa aktívne zapájali nielen do vyučovania, ale navštívili mestá Stuttgart, Karlsruhe a iné. Mali tak možnosť nielen zlepšiť svoje jazykové schopnosti, ale aj spoznať krajinu, jej kultúru a život. Všetci sa vrátili z množstvom plných zážitkov.

študenti v nemecku

Návšteva veľvyslanca Rakúska

Dňa 6. marca 2008 navštívil našu školu jeho excelencia Dr. Helmut Wessely, veľvyslanec Rakúska spolu s dôstojným bratom generálnym biskupom ECAV Mgr. Milošom Klátikom, PhD. Tejto návštevy sa zúčastnili aj pozvaní hostia dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda, dôstojný brat dozorca Západného dištriktu PaedDr. Vladimír Daniš, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu na GBÚ sestra Mgr. Daniela Veselá a prednosta Krajského školského úradu v Banskej Bystrici RNDr. Ladislav Topoľský, CSc.                      

spoločná fotka

Debatný krúžok

hostia z Tisovca

Testu z anglického jazyka (ELSA)

Dňa 13.2.2008 sa 10 študentov našej školy zúčastnilo testu anglického jazyka (ELSA), ktorý hodnotí jazykovú úroveň od základnej až po najvyššiu. Aj vďaka tomuto testu budú mať naši študenti možnosť študovať na stredných a vysokých školách vo Veľkej Británii.
Matej Žilák
    

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13.2.2008 sa uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. V II. kategórii v prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Natália Búdová ( tercia). V III. kategórii v prednese prózy zvíťazila Lucia Selecká (1.B). Vo IV. kategórii v prednese prózy získal 1. miesto Jakub Pohle (4.B). Víťazi sa zúčastnia okresného kola, ktoré sa uskutoční v mesiaci marec. Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.
Soňa Komoravá

odovzdávanie odcenení

Konferencia ACSI pre členov vedení kresťanských škôl zo Slovenska, Česka a Poľska

V dňoch 5.-8. februára 2008 sa v Budapešti uskutočnila Konferencia ACSI (Association of Christian Schools International) pre členov vedení škôl z Poľska, Česka a Slovenska. Na tejto konferencii bola zastúpená aj naša škola. Témou tohtoročnej konferencie bolo „Budovanie dobrých škôl na výborné“ a hlavným prednášajúcim bol Michael Epp, dlhoročný riaditeľ kresťanskej školy v Brazílii a v súčasnosti riaditeľ ACSI pre Afriku a Európu. Konferencia bola príležitosťou načerpať nové poznatky v oblasti vedenia kresťanskej školy a zdieľať svoje skúsenosti v tejto oblasti s inými.

učastníci konferencie

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Žiaci nášho Evanjelického gymnázia spolu so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici sa stretli na spoločných ekumenických modlitbách počasTýždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý slávi tento rok svoje sté výročie. Naše školy takéto ekumenické stretnutie spolu zorganizovali po 2. raz. Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme sa stretli dvakrát. Prvé stretnutie bolo 22. 1. 2008 vo Slovenskom rímsko-katolíckom kostole na námestí a druhé sa uskutočnilo 24. 1. 2008 v Evanjelickom chráme Božom v Lazovnej ulici. Biblický text pre tento jubilejný stý Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol z 1. listu Tesalonickým 5,17, kde sa píše: „Neprestajne sa modlite!“ V tomto duchu sa niesli aj naše spoločné stretnutia, kde sme čítali a počúvali Slovo Božie, spievali na Božiu slávu a predkladali Bohu naše prosby za jednotu kresťanov aj za problémy celého sveta. Aj tieto stretnutia nás povzbudili, že k Pánu Bohu môžeme pristupovať v modlitbách v každom čase a za akýchkoľvek okolností.

spoločná modlitba

 

Lyžiarsky kurz

V týždni od 7.1 do 11.1 sa triedy kvinta, septima, 1.B a 4.B zúčastnili na lyžiarskom kurze v rekreačnom zariadení Drotár v Hronci.  

http://www.egymbb.sk/images/lyze08/uvod.jpg

 

 Narodil sa Kristus Pán ...

V stredu 19. 12. 2007 sa konali v chráme Božom na Lazovnej ulici slávnostné služby Božie s vianočným programom študentov. Kazateľom slova Božieho na týchto službách Božích bol Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. V rámci programu boli ocenení študenti, ktorí získali cenu dobrovoľníckeho centra a uznanie mesta Banská Bystrica za diakonickú dobrovoľnícku činnosť.         

http://www.egymbb.sk/images/vianoce/DSC_0048.JPG

Detský hudobný festival

Kapela vytvorená zo žiakov našej školy hrala 6.12.2007 za výdatnej podpory publika na súťaži Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Spieval vtedy náš žiak Jakub Pohle, neskôr známy z Hlasu Slovenska ako rocker Jacky :)

http://www.egymbb.sk/DSC_0017.JPG

 

Naši žiaci v CZ ECAV Badín

2. 12. 2007 sa naši študenti predstavili krátkym programom na Službách Božích v cirkevnom zbore ECAV v Badíne.

   http://www.egymbb.sk/decka.jpg    http://www.egymbb.sk/dovala.jpg

Stužková slávnosť

Žiakom oktávy - budúcim maturantom boli  odovzdané zelené stužky nádeje. Stužková slávnosť s mimoriadne vydareným programom študentov sa konala 10.11. 2007 v hoteli LUX v Banskej Bystrici.

Stužková slávnosť 

Deň otvorených dverí

Dňa 7.11. 2007 sa na škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre slovensko-nemeckú bilingválnu sekciu. Na toto bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci z 8. alebo 9. ročníka základných škôl.

Predstavenie štúdia

Vystúpenie študentov Učastníci

KABU 2007

V tomto školskom roku sme medzi nami privítali 53 nových študentov, dve učiteľky a jednu novú nemeckú lektorku. Všetci primáni a prváci pri nástrahách, ktoré im pripravili študenti septimy a 3.B obstáli a tak sa stali riadnymi členmi stavu študentského na našej škole.

Kabu 2007

Reformačné služby Božie za účasti partnerskej školy
Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim.


http://www.egymbb.sk/images/DSC_0094.JPG

30. októbra 2007 sa konali na Evanjelickom gymnáziu reformačné služby Božie. Na týchto službách Božích sa zúčastnili pedagógovia, rodičia a žiaci s partnerského nemeckého gymnázia Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim. Našim študentom sa prihovoril aj riaditeľ tejto partnerskej školy Reinhart Gronbach.

 

Spoločné predstavenie slovenských a nemeckých študentov

http://www.egymbb.sk/images/nemdiv.jpg

Slovenskí a nemeckí študenti predstavili na našej škole ukážky slovenských a nemeckých literárnych diel. Veľmi vydarené scénky predviedli na školskom dvore nášho gymnázia 26. septembra žiakom bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie.

Jozef Banáš a Ľuboš Jurík na gymnáziu

http://www.egymbb.sk/images/bajur1.jpg

http://www.egymbb.sk/images/bajur2.jpg27. 9. 2007 sa na našej škole škole uskutočnila beseda s politikmi a spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Jozefom Banášom (mimochodom otcom Adely Banášovej - moderátorky Superstar). Beseda bola venovaná ich literárnym dielam i spomienkam na ich pôsobenie vo vysokej politike na Slovensku. Beseda sa niesla vo veľmi humornom duchu ale diskutéri sa nevyhli ani veľmi vážnym témam - ako napríklad ŠTB.

Na kolesách proti rakovine

Dňa 10.9.2007  sa v Banskej Bystrici  v rámci  V. ročníka celoslovenskej kampane „Na kolesách proti rakovine“ uskutočnila verejná zbierka finančných prostriedkov organizovaná  Slovenským paralympijským výborom . Evanjelické gymnázium bolo už po štvrtýkrát  spoluorganizátorom tejto zbierky.

http://www.egymbb.sk/images/rak07.JPG

Skupinky žiakov Evanjelického gymnázia počas popoludnia v uliciach mesta oslovovali a informovali  verejnosť o možnosti prispieť na prevenciu a liečbu nádorových ochorení. Našim dobrovoľníkom – žiakom kvarty a septimy  sa podarilo  vyzbierať čiastku  viac ako 10 tis. Sk.. Vyzbieraná suma z celoslovenskej  kampane  bude slúžiť na zakúpenie prístroja na prevenciu a liečbu rakoviny, pomôcok a športových vozíkov pre paraolympijských športovcov.

Školský rok 2007/2008

http://www.egymbb.sk/images/rak07.JPG

Dôležitým rozmerom školy je diakonia. Žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych humanitárnych podujatí. V roku 2007 sme boli spoluorganizátormi akcie Na kolesách proti rakovine v Banskej Bystrici.