Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

2 percentá dane

Aj v tomto školskom roku je možné venovať 2 percentá z daní občianskemu združeniu  Rodičovské združenie pri Evanjelickom gymnáziu.

List rodičovskej rady

Vyhlásenie o poukázaní dane

Termíny a informácie

Návšteva SHMU

22.3. si žiaci 1.A a 1.B užili krásne jarné počasie v rámci dňa otvorených dverí v SHMÚ. Navštívili sme rôzne stanovištia hydrológie a meteorológie aj externý areál na zber meteorologických dát. (Stanislav Sojka)

DSD I.

Počas uplynulých dní sa konali na našej škole ústne skúšky Nemeckého jazykového diplomu Deutsches Sprachdiplom na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. S potešením môžeme konštatovať, že pre väčšinu prihlásených žiakov bola táto časť skúšky úspešná. Obzvlášť chceme pochváliť svedomitú prípravu žiakov z anglického štúdia. Dúfame, že aj výsledky písomnej časti skúšky dopadnú rovnako dobre. (Karin Straková)

Fridays for Future

Dňa 15.3. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Štrajku o budúcnosť klímy v Bratislave. Svojou prítomnosťou v dave mladých ľudí podporili projekt Fridays for Future, vytrpeli si pre našu planétu cestu preplneným vlakom a s dobrým pocitom sa vrátili domov. (Dorka Záskalanová)

Ako na umenie

Študenti 4. ročníka zavítali na hodinách Umenia a kultúry do Stredoslovenskej galérie. Na výstave "Ako na umenie" sa napríklad na chvíľu stali spolutvorcami diela "Jarnenie", hodnotili diela zapožičané z domácností či pracovali na úlohách k rôznym obrazom. (Katarína Chalupková)

Jugend debattiert

V pondelok 18. 2 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej súťaže Jugend debattiert, na ktorom sa rozhodlo, že ďalej v regionálnom kole nás budú reprezentovať Lenka Koristeková a Ema Šimková zo 4.B. Týmto by sme sa chceli poďakovať Dorothee Burkert a Susanne Depuydt za organizáciu tohoto zaujímavého projektu na našej škole.Jugend debattiert international učí mladých ľudí zo strednej a východnej Európy obhajovať svoje názory a postoje fundovane, presvedčivo a v nemeckom jazyku. Projekt chce posilniť vnímanie debatovania ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a podporiť aktívnu viacjazyčnosť v Európe. Predmetom súťaže je debatovanie v nemčine na témy zo školského prostredia, o základných a ľudských právach, o histórii (obzvlášť spracovanie historických krívd) a Európe. Prvou fázou každého ročníka je debatovanie v rámci školského vyučovania nemčiny, kde sa študenti pripravujú na debatovanie, obsahovo sa zoznamujú s relevantnými témami. Súťaž začína školskými kolami a pokračuje cez finále v regiónoch k celoštátnemu semifinále a finále. Dvaja najlepšie umiestnení súťažiaci postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa koná každý rok na jeseň v jednej zo zúčastnených krajín projektu. (ŽŠR)

Lyžiarsky kurz 1.B

V termíne od 11. 2. do 15. 2. sa konal lyžiarsky kurz v triede 1.B v stredisku Krahule.

Dejepisná olympiáda

8. februára 2019 sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov druhých až piatych ročníkov našej školy. Tretie miesto obsadil Richard Šefčík z III. B, druhé Andrej Šajgal zo IV. A a prvé miesto a postup do krajského kola získala Paulína Knížková z III. B triedy s prácou Banícke povstanie / 1525 - 1526 / na území Banskej Štiavnice. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov krajskom kole. (Slavka Keratová)

Naša žiačka vyhrala krajské kolo olympiády ľudských práv

Ďalší úspech EVG – Patrícia Násalyová (IV.B) si vybojovala postup do celoštátneho kola v Olympiáde ľudských práv Dňa 7.2.2019 sa konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv, na ktorom si žiačky a žiaci z približne 30 stredných škôl všetkých typov zmerali svoje „vedomosti“ v ľudskoprávnej oblasti. Jedná sa náročnú súťaž, ktorej obsah zasahuje výrazne nad rámec stredoškolského učiva. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Najprv súťažiace a súťažiaci absolvovali rozsiahly test a následne prezentovali svoje postoje a názory pred trojčlennými porotami v ústnej časti. Patrícia Násalyová sa umiestnila na krásnom 3. mieste a vybojovala si tak postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční pod vedením odborných garantov v priestoroch Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení. Čaká ju ešte dôkladná príprava a napísanie eseje. Budeme jej držať palce. (Karin Straková)

Návšteva z partnerskej školy z Nemecka

V termíne od 21.1. - 26.1. 2019 sa žiaci II.B nemeckej bilingválnej sekcie zúčastnili každoročného výmenného pobytu s nemeckým gymnáziom: Lichtensterngymnasium, Sachsenheim. Čakal na nich bohatý a zaujímavý program. Nemeckí žiaci strávili prvé 3 dni v slovenských rodinách. Bližšie sa spoznali a zúčastnili sa pár výletov po okolí Banskej Bystrice. Mali príležitosť vidieť vyučovanie v cudzích jazykoch a aktívne sa doň zapájať. Pozreli si aj pamätihodnosti v historickom centre Banskej Bystrice a absolvovali prehliadku Štátnej Vedeckej knižnice. Spoločne si teda počas týchto dní overili svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku. Následne naša cesta pokračovala smerom do Vysokých Tatier, konkrétne do mesta Poprad. V lyžiarskom stredisku Lučivná neďaleko od Popradu sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu, poniektorí aj snowbordového. V rámci relaxu sme dvakrát navštívili aj Aquacity Poprad. Užili sme si spolu veľa zábavy a nadviazali nové priateľstvá. Už sa tešíme na začiatok apríla, kedy my navštívime ich. (Marek Labuda)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme sa spoločne so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici už po 13.-krát pridali k modlitbám veriacich celého sveta. Tohtoročný Týždeň modlitieb pripravili kresťania z Indonézie a na základe ich skúsenosti a znepokojenia nad existujúcou nespravodlivosťou si za motto zvolili slová z 5 knihy Mojžišovej 16, 20: „len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ Veria, že naša jednota v Kristovi nás uschopňuje aktívne sa podieľať na boji za spravodlivosť a za podporu dôstojnosti života. (Andrea Valentová)

Lyžiarske a snowboardové výcvikové kurzy

Na Evanjelickom gymnáziu je dlhodobou tradiciou podpora lyžovania a snowboardingu od prvého až po piaty ročník. Aj v tomto roku sa uskutoční séria lyžiarskych kurzov a snowboardových kurzov. Tieto kurzy podporuje finančne Ministerstvo školstva SR, ale aj Evanjelické gymnázium z vlastných zdrojov. Od januára do marca sa uskutočnia zájazdy na lyžiarske svahy pre prvákov,  lyžiarov a snowboardistov z vyšších ročníkov a aj spoločný kurz s partnerskou školou Lichtenstern gymnasium Sachsenheim z Nemecka. V týždni od 14. 1. do 18. 1. sa uskutočnil úvodný kurz z tejto série v triede 1.A v lyžiarskom stredisku Krahule.

Študentky z Indonézie na návšteve EVG

18. januára navštívili našu školu dve študentky z Indonézie. Mali pre nás pripravenú prezentáciu o ich krajine, kde nám ukázali ich tradičné hudobné nástroje, oblečenie, jedlo a krásnu krajinu. V skupinkách sme diskutovali o problémoch z celého sveta a snažili sme sa spoločne nájsť ich riešenie. Na spestrenie nám pripravili aj zaujímavé aktivity, pri ktorých sme museli ako trieda spolupracovať.
Hodiny strávené s nimi boli pre nás veľmi poučné. Ukázali nám, že aj my ako obyčajní študenti môžme malými krokmi zmeniť svet. Ďakujeme preto vedeniu školy, že nám umožnilo získať poznatky o novej kultúre a celosvetových problémoch. (Emma Kofirová)

Víťazkou okresného kola olympiády v angličtine je naša žiačka

16. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Evanjelické gymnázium bolo zastúpené v kategóriách 2B a 2C2. V kategórii 2B obsadila 4.miesto Bibiana Hajová a v kategórii 2C2 sa za 1. miesto môže hrdiť Elisabeth Patterson. (Mgr. Michaela Výbošťoková)

 

Stolní tenisti postúpili do krajského preboru

9. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo  stolnotenistov stredných škôl, na ktorom sa družstvo z našej školy umiestnilo na druhom mieste a postúpilo na krajské kolo. Krajský prebor sa uskutoční koncom mesiaca v Lučenci. Za úspešné reprezentovanie školy ďakujeme Samuelovi Balážovi, Martinovi Hermanovi, Viktorovi Krištofičovi a Alexandre Trégerovej. V krajskom kole držíme palce. (Mgr. Ľubomír Longauer)

Spevácky zbor Evanjelického gymnázia vystúpil v Prenčove

Spevácky zbor Evanjelického gymnázia reprezentoval školu aj počas zimných prázdnin. Svojím vystúpením potešil členov cirkevného zboru ECAV v Prenčove a Rímskokatolíckej farnosti Svätý Anton na novoročnom koncerte.

Služby Božie v adventnom čase

V čase adventu 20.12.2018 sa na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici uskutočnili slávnostné služby Božie. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Ján Hroboň. Na týchto službách Božích liturgovali aj domáci slova Božieho kazatelia Mgr. Daniel Koštial a Mgr. Slavka Koštialová a tiež spirituálka školy Mgr. Andrea Valentová. Na službách Božích sa zúčastnila aj Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca biskupského úradu ZD ECAV a Ing. Roman Žilinčík, školský tajomník. V tento deň sa za prítomnosti brata biskupa a hostí z biskupského úradu a cirkevného zboru konala aj slávnostná pedagogická rada v priestoroch školy.

Školský spevácky zbor

Školský spevácky zbor vystúpil 4.12. 2018 na pôde Evanjelickej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava. Svojim vystúpením potešil študentov aj učiteľov fakulty. K speváckemu zboru sa pridali aj naši bývalí študenti Ondrej Baranec a Janka Hašková, ktorí sú v súčasnosti poslucháčmi v odbore Evanjelická teológia. Na tejto fakulte ako prváčka študuje aj ďalšia naša absolventka učiteľstvo slovenského jazyka a evanjelického a.v. náboženstva Roderika Ďurovová. 5.12. vystúpil tento náš spevácky zbor pred ´päťstočlenným publikom v chráme Božom pri partnerskej škole Wimmer gymnasium Oberschutzen, kde zožal veľký úspech. Ďakujeme všetkým členom speváckeho zboru pod vedením dirigenta Mgr. Petra Bibzu za kvalitnú reprezentáciu školy.

Beseda s konzulom USA

Dňa 13.11. sme v priestoroch Evanjelického Spolku privítali vzácnych hostí. Z veľvyslanectva USA nám o svojich skúsenostiach z diplomatickej služby prišli porozprávať p. konzul Matthew Pierson a p. tlačový atašé Griffin Rozell. Svoju prednášku začali zaujímavou prezentáciou krajín, v ktorých ako diplomati pôsobili. Nasledovalo krátke video o vývoji vzťahov medzi USA a Slovenskom. Ocenili vysokú úroveň slovenskej diplomacie a pokrok ktorý Slovensko urobilo za posledných 20 rokov. Nakoniec študenti v rámci diskusie dostali priestor na svoje otázky. (p. Volentierová)

Argumentácia v komunikácii medzi ľuďmi

Žiaci a žiačky III.B absolvovali 14.11.2018 workshop pod vedením Mgr. Ondrej Gažoviča PhD. zameraný na komunikáciu medzi ľuďmi, šírenie informácií a spôsob argumentovať. Žiaci boli rozdelení do skupín, v ktorých spracúvali rôzne tvrdenia. Následne prezentovali výsledky práce zo skupiny pred ostatnými spolužiakmi. Časť diskusie bola venovaná informáciám, ktoré sú dostupné v médiách. Konšpiračné teórie a poplašné správy – hoax - sa v súčasnosti veľmi rozšírili na internete a mladí ľudia ich častokrát považujú za pravdivú informáciu. Je preto nevyhnutné rozlišovať relevantné informácie a správy od mylných a zavádzajúcich tvrdení.

Pygmalion

Dňa 6.11.2018 sme sa so študentmi 3. a 4. ročníka boli pozrieť v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na divadelné predstavenie Pygmalion, veľdielo britskej literatúry od G.B. Shawa, ktoré sa stalo aj inšpiráciou pre slávny muzikál My Fair Ľady. Divadlo bolo hrané britskými hercami v anglickom jazyku a mohli sme si vypočuť prízvuk a dialekty, akými hovoria ľudia v rôznych spoločenských vrstvách v Spojenom Kráľovstve. (M. Výbošťoková)

Participatívny rozpočet

Naša škola ponúka svojim žiakom už druhý rok možnosť zapojiť sa do školského participatívneho rozpočtu, a tým dáva priestor žiakom realizovať svoje nápady a meniť školu k lepšiemu. Pozrite si reportáž, ktorú o nás natočila Stredoslovenská televízia:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702908280079835&id=384080975295902

Kritické myslenie

Žiaci a žiačky III.B triedy absolvovali 24.10.2018 zaujímavý zážitkovou formou podaný workshop vedený lektorom a publicistom Mgr. Ondrejom Gažovičom PhD. Aktivita bola zameraná na kritické myslenie a argumentáciu, viedla žiakov k zamysleniu sa, k spracovaniu témy, k podaniu výpovede a zhodnoteniu. Kritické myslene predstavuje zručnosť, ktorá vo svojom jadre obsahuje „zdvorilú pochybnosť“. Človek je nútený porozmýšľať o témach, ku ktorým sa vyjadruje. Keďže sme všetci súčasťou komunity, kritické myslenie tak pomáha i jednotlivcom ako aj celej spoločnosti. Celý workshop sa viedol formou dialógu a skupinových aktivít. Našich žiakov zaujal a dozaista predstavoval pre nich značný prínos. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. (Karin Straková)

Európska únia inak

Žiaci a žiačky tretích a štvrtých ročníkov sa v rámci predmetu Občianska náuka zúčastnili prednášky s názvom Vznik Európskej únie – historické a politické súvislosti. Na pôde Evanjelického gymnázia sme mohli privítať PhDr. Kálmána Petöcza PhD., predsedu Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, bývalého veľvyslanca SR pri OSN, podpredsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a člena Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv. Vo svojej prednáške poukázal na dôležitosť chápania historických súvislostí. Vyzdvihol dôležitosť práv ľudí na medzinárodnej úrovni, ktoré sa po druhej svetovej vojne dostávajú do popredia, ako aj návrat človeka do roviny dôstojnosti s možnosťou uplatňovať si svoje základné práva. Práve hrôzy a krutosti druhej svetovej vojny podnietili nutnosť spísania praktických požiadaviek do dokumentu s medzinárodnou platnosťou a tak vznikla 10.12.1948 „Všeobecná deklarácia ľudských práv“. Medzinárodné organizácie, akceptujúce ľudské práva, ako OSN, Rada Európy a iné, rozširujú myšlienku rovnosti a dôstojnosti človeka. Túto nosnú myšlienku preberá pri svojom vzniku aj Európska únia. Na záver žiaci a žiačky besedovali na rôzne témy súvisiace s Európskou úniou i mimo nej. Musíme si uvedomiť, že demokracia nie je samozrejmosť, v dejinách sa opakovane stretávame s mnohými formami totality. Človek si musí vedieť chrániť svoje práva a ceniť si možnosť slobody, ktorú v súčasnosti máme. (Karin Straková)

Učiace sa Slovensko a EU

Vzdelávacie podujatie bolo zamerané na problematiku ľudských práv a demokraciu. Uskutočnilo sa 16.10.2018 pod záštitou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili učitelia a učiteľky, zároveň aj žiaci a žiačky Podujatie sa konalo v súlade s Pedagogigicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/1019. Zúčastnení sa rozdelili na dve skupiny, žiaci a žiačky absolvovali workshop a diskusiu na tému: Vek ako podmienka výkonu práv a povinností a postoje mladých ľudí v SR/dotazníkový prieskum. Vymieňali si názory ohľadom zníženia príp. zvýšenia vekovej hranice vo volebnom hlasovaní, pri uzatváraní manželstiev a pod. Jedným z cieľov bolo poukázať mladým ľudom na výhody a aj nevýhody posunu vekovej hranice pri rôznych právnych úkonoch. Paralelne sa konala pre učiteľov a učiteľky prednáška a diskusia na tému: Výzvy, ktorým čelí demokracia v čase 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ďalšiu časť vzdelávania tvorilo hodnotenie XX. r. a príprava XXI. r. Olympiády ľudských práv s nosnou témou: 30. výročie Nežnej revolúcie. Každoročne sa mnohé stredné školy, nielen gymnáziá, ale aj stredné odborné školy v rámci kraja zapájajú do olympiády a s potešením môžem konštatovať, že ich počet a záujem neustále stúpa. Poobedná časť vzdelávania bola zameraná na hosťovskú prednášku a diskusiu Mgr. Radky Babeľovej a JUDr. Lenky Bodnárovej z Kancelárie verejnej ochrankyne práv na Slovensku. Spestrenie pre žiakov a žiačky, taktiež učiteľov a učiteľky predstavoval kvíz, kde si mohli overiť svoje poznatky a vedomosti týkajúce sa fungovania, cieľov a pôsobenia ombudsmanky na Slovensku. Veríme, že vzdelávacie podujatie bolo prínosom tak pre učiteľskú ako aj žiacku obec a bude slúžiť k ďalšiemu zlepšeniu výchovy a vzdelávania k demokracii a ľudským právam. Karin Straková

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Evanjlického gymnázia v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 11.12.2018 so začiatkom od 9:00 v Evanjelickom spolku na Hornej ulici.

Exkurzia v Martine

Dňa 11.10.2018 sa žiaci 3.B triedy zúčastnili exkurzie v meste Martin. Navštívili sme Múzeum Andreja Kmeťa, kde sme mohli vidieť rôzne živočíchy, rastliny, horniny a mnoho iných zaujímavých exponátov.  Prvá časť sa expozície bola venovaná neživej prírode a prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí. Videli sme rôzne horniny, skameneliny, minerály. Druha časť expozície bola venovaná živej prírode, ktorá bola znázornená v podobe jednotlivých biotopovych formácii. Mali sme možnosť vidieť živočíchy, huby, listnaté či ihličnaté stromy a byliny vo svojich typických ekosystémoch. Múzeum je vybavené aj zvukovými ukážkami prejavov živých organizmov, takže sme sa cítili skoro ako v prírode. Po prehliadke múzea sme sa vybrali smerom do centra. Videli sme budovu divadla, staré sídlo Matice Slovenskej, kde sa v súčasnosti nachádza literárne múzeum, areál Evanjelického kostola a fary a tiež budovu Evanjelického gymnázia v Martine. (Simča Vasilová)

Cezpoľný beh

Dňa 11.októbra sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. V kategórii žiakov s veľkým náskokom zvíťazil Bruno Melicher a družstvo chlapcov skončilo na druhom mieste a postúpilo do krajského kola. Družstvo tvorili okrem Bruna Melichera, Marek Figura a Slavomír Horička. Družstvo dievčat skončilo na treťom mieste: Anna Donovalová, Lea Meszárosová a Katarína Tesárová. Poďakovanie za bojovné výkony patrí aj Laure Kovárovej, Miške Maderovej, Daniele Ľalíkovej, Timei Laššákovej, Nine Kotučkovej, Martinovi Laurincovi, Hugovi Véghovi, Viktorovi Krištofičovi, Eduardovi Jandíkovi. Postupujúcim držme palce o týždeň v Žiari nad Hronom. (Ľubomír Longauer)

Poverty INC.

V pondelok 8.10. sme sa so študentmi 4. a 5. ročníkov zúčastnili na ekonomickej fakulte univerzity Mateja Bela premietania filmu Poverty INC./Chudoba s.r.o., ktorý priniesol iný pohľad na pojem svetová chudoba a aj na to, ako pomoc, ktorú posielame krajinám tretieho sveta nemusí byť vždy práve prospešná. Po filme prebehla krátka diskusia s Dr. Sarah Estelle, Hope College, Acton Institute, USA. (Michaela Výbošťoková)

Návšteva partnerskej školy

Od 1.10.2018 do 5.10.2018 sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo na výmennom pobyte v malebnom mestečku Oberschützen v Rakúsku. Bývali sme v rodinách žiakov Wimmers gymnázia, ktoré je už pár rokov partnerom našej školy. Počas celého týždňa sme mohli trénovať svoje zručnosti komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku. Vďaka nabitému programu, máme nespočetné množstvo nových zážitkov a skúseností. A v neposlednom rade sme obohatení o nové priateľstvá. Naučili sme sa tancovať rakúske tradičné tance a tiež pár piesní. Navštívili sme mestečko Bernstein, kde sme mali možnosť vidieť výrobu sôch a šperkov z drahokamu, ktorý sa nachádza iba v Číne a v tomto malom meste. Taktiež sme mali možnosť vidieť krásne mesto Graz, ktoré sa nachádza len hodinu a pol od Wimmerovho gymnázia. Graz sme si mohli prezrieť aj z vtáčej perspektívy, avšak najprv sme museli vyjsť 200 schodov, ktoré dali zabrať našej kondičke. Ale určite mi dajú všetci za pravdu, že ten výhľad stál za to. Ďalej sme videli múzeum zbraní - Zeugmuseum, ktoré nebolo zaujímavé len pre chlapcov. Dozvedeli sme sa plno nových a zaujímavých faktov o zbraniach a vojne. Zaujímavým bodom v programe bol určite hrad Riegersburg, kde si každý našiel to svoje. Najprv sme videli historickú časť hradu, potom nás previedli múzeom čarodejníc (Hexenmuseum) a nakoniec sme videli prehliadku dravých vtákov, ktoré neodmysliteľne patria k životu na hrade. Avšak najlepšou časťou programu bola návšteva čokoládovne Zotter, kde ste mohli ochutnať všetko, od kakaových bôbov až po výslednú čokoládu. Zaujímavou bola tiež návšteva tzv. Essbaren Tiergartens, teda jedlej zvieracej záhrady. Celý týždeň sme ukončili slávnostnou večerou s programom žiakov Wimmers gymnázia. Týždeň ubehol naozaj rýchlo a ani sme sa nenazdali, už sme sa lúčili pred gymnáziom a želali si šťastnú cestu. A veru, niektorí z nás mali od smútku stiahnuté hrdlá a slzy v očiach. Cestou na Slovensko sme mali ešte možnosť vidieť zblízka Neziderské jazero, ktoré leží na hraniciach medzi Raúskom a Maďarskom. Každému odporúčam, aby sa v budúcnosti zapojil, spoznáte tak veľa zaujímavých ľudí, zažijete nové veci a hlavne, zlepšíte komunikáciu cudzom jazyku. Veď nenadarmo sa hovorí. Koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom.
(Laura Tettingerová )

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dňa 19.9. sa žiaci 4.ročníka nemeckej bilingvalnej sekcie zúčastnili v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 prednášky v Štátnej vedeckej knižnici o tradičnom bábkarstve v Čechách a na Slovensku,ktoré je na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Prednášajúcim bol doc. Mgr. Juraj Hamar,CSc.,ktorý pôsobí na Katedre estetiky FiF UK a zároveň je riaditeľom SĽUK-u. (Katarína Chalupková)

Horehronské hry

Dňa 3.10.2018 sa uskutočnili Horehronské hry, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Najlepší výsledok dosiahla Michaela Maderová v behu na 300 m v kategórii st. žiačok, ktorá skončila na druhom mieste, Oliver Poloha v kategórii dorastenci v skoku do diaľky skončil výkonom 547 cm na treťom mieste, Bruno Melicher v behu na 1500 m v kategórii st. žiakov skončil na štvrtom mieste, Anička Donovalová v behu na 800 m v kategórii st. žiačok skončila na šiestom mieste a Lea Meszárosová v skoku do výšky skončila piata a v behu na 800 m skončila na ôsmom mieste. K úspechom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Ľubomír Longauer)

Medzinárodný projekt

V dňoch 20 – 25.9 sa konal v meste Vila Nova de Familicao v Portugalsku ďalší z medzinárodných workshopov organizovaných cez projekt „School of active citizens“. Z našej školy sa na ňom zúčastnili p.Frances Bathgate a p. Volentierová. Tréningový kurz s názvom „Education for active participation and sense of initiative in the school context“ bol zameraný najmä na aktívnu účasť študentov v projektoch. Celý tréning, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia škôl a neziskových organizácií z Poľska, Rumunska a školiteľský tím z Portugalska, sa niesol v priateľskej a tvorivej atmosfére. V rámci kurzu sme sa venovali témam ako aktívna účasť a iniciatíva v školskom prostredí, rozprávali sme sa o rôznych prípadoch a problémoch spojených s participáciou a taktiež sme plánovali budúce aktivity, ktoré budú prebiehať na školách. (Petra Volentierová)

Župná kalokagatia 2018

Dňa 2. októbra sa 2 družstvá žiakov našej školy zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v teréne 3 km pre 5 členné zmiešané družstvá stredných škôl žiakov a žiačok v rámci športovo-vedomostnej súťaže Župná Kalokagatia 2018. Z 22 škôl sa umiestnili na treťom a štvrtom mieste. K úspešnej reprezentácii našej školy im srdečne blahoželáme. (Ľubomír Longauer)

DSD I

Dňa 25.9. 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov DSD 1. Bol to ten najlepší spôsoby, ako osláviť dnešný Európsky deň jazykov. Sme nesmierne hrdí, že si z rúk Christopha Henssena, koordinátora nemeckého jazyka na Slovensku, mohlo prebrať diplom 35 študentov. Odovzdávania diplomov sa tento rok zúčastnil aj tlačový a kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, pán Maran Gordzielik, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť ovládať nemecký jazyk, vzhľadom na geografické postavenie Slovenska.Teší nás rastúci záujem o jazykové diplomy aj z radov anglických študentov a všetkým želáme veľa šťastia v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka. V neposlednom rade sa chceme poďakovať študentkám Alexandre Vidholdovej, Emme Kofirovej, Hane Kristeľovej, Kataríne Hrončiakovej, Romane Sámeľovej a Alici Záchenskej za ich program a výbornú reprezentáciu školy. (Katarína Hakelová)

Teambuilding žiackej rady

V dňoch 24.-25.9 sa uskutočnil teambuilding Školskej rady v Evanjelickom spolku. Zúčastnili sa ho žiaci z každého ročníka spolu s pani profesorkou Výbošťokovou a koodinátorkou projektu SOAC Dankou Gažúrovou. Počas týchto dvoch dní sme sa zoznamovali a zároveň vymýšľali a vytvárali nové, zaujímavé podujatia a dni na našej škole. (Stanislava Malčeková)

170. výročie vzniku SNR

Študenti a profesori našej školy sa zúčastnili na oslavách 170. výročia vzniku Slovenskej národnej rady. Do programu prispeli aj aktívne v dobových uniformách.

DofE ceremonia vol. 2

 Dňa 19.9.2018 sa úspešní účastníci projektu Dofe zúčastnili záverečnej ceremónie. Týmto aktom ukončili bronzovú úroveň DofE. ( Stanislav Sojka)

Účelové cvičenie prvých ročníkov

Pod vedením profesorov Sojku a Longauera sa uskutočnilo začiatkom septembra účelové cvičenie žiakov prvých ročníkov.

Začiatok školského roka 2018/2018

Nový školský rok otvorili sme na Evanjelickom gymnáziu v pondelok 3.9.2018 slávnostnými službami Božími – Veni Sancte v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Na začiatku služieb Božích privítala, všetkých prítomných sestra kaplánka Mgr. Marcela Durajová, ktorá poslúžila aj v liturgii. Už tradične sa tu po letných prázdninách stretli študenti so svojími učiteľmi a mohli si vypočuť kázeň dôstojného brata biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu, ktorý poukázal na to aké dôležité je veriť Pánu Bohu, modliť sa, čítať si Bibliu a potom sa naša živá viera dokáže nielen múdrosťou, ale aj automatickým konaním dobrých skutkov. Po kázni vystúpil školský spevácky zbor pod vedením dirigenta Petra Bibzu, ktorý hrou na organe sprevádzal celé služby Božie. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Slavomír Hanuska , ktorý vo svojom príhovore okrem iného informoval aj o o zámeroch školy a o zmenách oproti minulému školskému roku, keďže na gymnáziu prebiehajú rekonštrukčné práce spojené s výstavbou novej telocvične. Zvlášť privítal študentov prvých ročníkov, poprial im dobré aklimatizovanie sa na škole a dosahovanie výborných výsledkov. Všetkým učiteľom a aj študentom riaditeľ poprial veľa tvorivých síl, dôvery v Hospodina , múdrosti a úspešný nový školský rok. Nakoniec sa sestra kaplánka Mgr. Marcela Durajová poďakovala bratovi biskupovi Mgr. Milanovi Krivdovi zvesť slova Božieho, školskému speváckemu zboru za vystúpenie a popriala všetkým veľa úspechov a Božím požehnaním naplnený nový školský 2018/2019.

                                                        
Testy ALF

Kritériá prijímacích skúšok


                                                    

Získavaj múdrosť, náuku a rozumnosť. Kniha prísloví 23,23

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov ctíme kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.